Kritiky.cz > Recenze knih > České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem

České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem

CeskePohadky
CeskePohadky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka nej­lé­pe čes­kých pohá­dek by pod vánoč­ním stro­meč­kem nemě­la roz­hod­ně chy­bět! S Českými pohád­ka­mi Aleny Peisertové s ilu­stra­ce­mi Dagmar Ježkové Ježíšek roz­hod­ně nešláp­ne ved­le. Tucet nej­zná­měj­ších čes­kých pohá­dek potě­ší jak malé, tak vel­ké čte­ná­ře, pří­pad­ně poslu­cha­če.

Jde o pře­vy­prá­vě­ní nej­zná­měj­ších čes­kých pohá­dek od Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše. Přizpůsobené jsou pro děti od pěti let. Jsou to pří­běhy, v nichž vítě­zí dob­ro nad zlem, bys­trá hla­va nad hloupostí a odva­ha nad zba­bě­los­tí. V pohád­kách oží­va­jí krás­né prin­cez­ny, sta­teč­ní prin­co­vé, hrů­zostraš­ní dra­ci, čer­ti a čer­nok­něž­ní­ci a chyt­rá zví­řát­ka. Jsou to pří­běhy, pře­dá­va­né o gene­ra­ce za dlou­hých zim­ních veče­rů nebo v postýl­kách před usí­ná­ním.
Pohádky jsou poměr­ně krát­ké, písmo vel­ké, což usnad­ňu­je čte­ní.
V kníž­ce najde­te pohád­ky O řepě, O Smolíčkovi, Koblížek na van­d­ru, Tří zla­té vla­sy děda Vševěda, O chyt­ré krá­lov­ně, O per­ní­ko­vé cha­loup­ce, Zlatovláska, Jak sta­ře­ček měnil, až vymě­nil, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Chytrá horá­ky­ně, Hrnečku, vař! a Princ Bajaja.
K méně zná­mým pohád­kám pat­ří do kníž­ky zařa­ze­ná pohád­ka Františka Bartoše Jak sta­ře­ček měnil, až vymě­nil. Vypráví o sta­řeč­ko­vi, kte­rý zachrá­nil boha­té­ho kup­ce. Ten mu za to dal veli­ký kus zla­ta. Než došel domů, vymě­nil zla­to za koně, koně za vola, vola za bera­na, bera­na za vep­ře a veře za jehlu.  Když pře­lé­zal plot u cha­lu­py, jehlu ztra­til. A sta­řen­ka? Byla ráda, že se sta­řík vrá­til, i když jí z ces­ty nic nepři­ne­sl. „Stařeček se sta­řen­kou žili dál šťast­ně a spo­ko­je­ně i bez zla­ta,“ kon­čí pohád­ka.
Pohádky dopl­ňu­jí dějo­vé ilu­stra­ce, hoj­ně je uži­ta pří­má řeč, což čte­ná­ře a poslu­cha­če doká­že vtáh­nout do děje.


  • České pohád­ky
  • Autor: Alena Peisertová
  • Ilustrace: Dagmar Ježková
  • Počet stran: 86
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Edika
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00955 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61692 KB. | 27.09.2023 - 10:43:17