Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Česká televize mění program, uctí Davida Bowieho

Česká televize mění program, uctí Davida Bowieho

BowieLiveinDublin

Česká tele­vi­ze mění pro­gram. Dnešní večer bude na pro­gra­mu ČT art pat­řit brit­ské hudeb­ní legen­dě, muzi­kan­to­vi, zpě­vá­ko­vi, texta­ři a her­ci Davidu Bowiemu, kte­rý vče­ra zemřel ve věku 69 let.

 Speciální vydá­ní kri­tic­ké­ho pořa­du Jasná řeč Josefa Chuchmy dnes večer na ČT art odstar­tu­je pro­gra­mo­vý blok věno­va­ný vzpo­mín­ce na jed­nu z nej­vět­ších hudeb­ních ikon 20. sto­le­tí, Davidu Bowiemu.

 S Josefem Chuchmou se tvor­bě brit­ské­ho vizi­o­ná­ře a ino­vá­to­ra popu­lár­ní hud­by budou věno­vat Pavel Turek, redak­tor týde­ní­ku Respekt, a hudeb­ní pub­li­cis­ta Pavel Klusák.

 Na pořad navá­že ve 22:05 hodi­no­vý záznam kon­cer­tu David Bowie: A Reality - Live in Dublin z roku 2006. Koncert podá­vá jas­nou odpo­věď na otáz­ku, zda je mož­né i po šede­sát­ce zpí­vat autor­ský rock svě­to­vé úrov­ně.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,15068 s | počet dotazů: 242 | paměť: 51541 KB. | 26.10.2021 - 23:46:56