Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen

Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen

Tancirna
Tancirna

Česká tele­vi­ze dnes mimo­řád­ně zařa­zu­je do pro­gra­mu ČT art hudeb­ní film Tančírna. Snímek, nomi­no­va­ný v roce 1984 na Oscara, uvá­dí k uctě­ní památ­ky svě­tozná­mé­ho ital­ské­ho reži­sé­ra Ettoreho Scoly, kte­rý zemřel vče­ra v Římě ve věku 84 let. 

V  hudeb­ním fil­mu se pro­lí­na­jí osob­ní živo­ty pra­vi­del­ných návštěv­ní­ků jed­né typic­ké paříž­ské před­měst­ské tan­čír­ny s během vel­kých dějin. V něko­li­ka epi­zo­dách, ode­hrá­va­jí­cích se v rozpě­tí takřka pade­sá­ti let, jsou v Tančírně při­po­me­nu­ty význam­né momen­ty z minu­los­ti Francie a spo­lu s ní i celé Evropy.

Snímek je nato­čen beze slov, divák tak zpro­střed­ko­vá­vá vje­my pou­ze pomo­cí syn­té­zy hud­by, tan­ce, pan­to­mi­my, masek a kos­tý­mů. Originální kon­cep­ci taneč­ní­ho vyprá­vě­ní pře­vzal Ettore Scola z pan­to­mi­mic­ké­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, uvá­dě­né­ho paříž­ským Le Théatre du Campagnol v roce 1981. Do fil­mo­vých rolí byli obsa­ze­ni pří­mo her­ci úspěš­né diva­del­ní adap­ta­ce.

Snímek odvy­sí­lá ČT art dnes od 21:25 hodin.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84272 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56499 KB. | 02.07.2022 - 04:49:26