Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Česká televize dnes mění program, připomene Ivetu Bartošovou

Česká televize dnes mění program, připomene Ivetu Bartošovou

Česká tele­vi­ze dnes při­po­me­ne tvor­bu a osob­nost Ivety Bartošové. Na svém prv­ním pro­gra­mu odvy­sí­lá v devět hodin večer jeden díl živo­to­pis­né­ho cyk­lu Po sto­pách hvězd, věno­va­ný prá­vě Ivetě Bartošové, na kte­rý ve 21:25 navá­že pořad Karla Šípa Všechnopárty, jehož hos­tem byla Iveta Bartošová v roce 2008.

21:00 Po sto­pách hvězd

Iveta Bartošová v epi­zo­dě obra­zo­vé­ho živo­to­pis­né­ho cyk­lu Po sto­pách hvězd. „Iveta byla jed­nou ze zpě­va­ček, kte­ré si uvě­do­mo­va­ly, že tele­vi­ze je audi­o­vi­zu­ál­ní pro­stře­dek a že nejen samot­ný hudeb­ní sní­mek, ale také obra­zo­vá kom­po­zi­ce je smys­lu­pl­ná a má pro divá­ka vel­ký význam,“ říká napří­klad v pořa­du Jiří Adamec.

21:25 Všechnopárty 

Vzpomínka na zpě­vač­ku Ivetu Bartošovou, kte­rá byla spo­leč­ně s Bárou Basikovou a Jožo Rážem v roce 2008 hos­tem talk show Karla Šípa.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92043 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51483 KB. | 24.10.2021 - 03:02:11