Postup insta­la­ce addo­nů.

  1. Nepodporujeme pře­ci warez. Koupit si ji může­te v sys­té­mu Origin, nebo jenom klíč (http://www.key4you.cz/product/details/545-nhl-09/).
  2. Pokud máte insta­lo­va­nou hru v Program Files (x86). Je nut­né si pře­in­sta­lo­vat ori­gi­nál hru do jiné­ho adre­sá­ře.
  3. Stáhnete si základ­ní balík (http://www.addony.net/download.php?id=1nebohttp://www.addony.net/download.php?id=3)
  4. Spusťte 1_ELH14/NHL09_Patch.part01.exe pro insta­la­ci gra­fic­kých addo­nů. Je důle­ži­té insta­lo­vat do slož­ky s insta­lo­va­nou hrou NHL 09 a pře­psat všech­ny soubory.Případně si sou­bo­ry může­te roz­ba­lit jinam a veš­ke­ré adre­sá­ře a sou­bo­ry do insta­lač­ní­ho adre­sá­ře zko­pí­ro­vat do instlač­ní­ho adre­sá­ře.
  5. Spusťte 2_Rosters/EHA sou­pis­ky 1.0.exe pro insta­la­ci aktu­ál­ních sestav.
  6. Pro aktu­ál­ní sezó­nu si stáh­ně­te nej­ak­tu­ál­něj­ší mini­patch (http://www.addony.net/download.php?id=125nebohttp://www.addony.net/download.php?id=126)

Vždy postu­puj­te dle návo­dů a měli by jste mít extra­li­gu z finá­le loň­ské sezó­ny.

Pokud máte potí­že, tak si najde­te strán­ku face­boo­ku.(https://www.facebook.com/EuropeanHockeyAddons) nebo sku­pi­nu (https://www.facebook.com/groups/1473755189557494/) kde se vždy dozví­te ty nej­ak­tu­ál­něj­ší infor­ma­ce.

Videa z hra­ní.