Kritiky.cz > TV Recenze > Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny

Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny

CervenyTrpaslik

Tak už máme za sebou dal­ší díl. Už jsme v dru­hé polo­vi­ně. Tentokrát se tvůr­cům poved­lo napsat nej­lep­ší díl letoš­ní sezó­ny. Mají nej­vděč­něj­ší posta­vu, Rimmera, kte­rý pro ten­to­krát koneč­ně dostal po čem tou­žil.

Epizoda Officer Rimmer je o tom, jak se Rimmerovi, asi za to váž­ně nemů­že, poda­ři­lo stát ale­spoň na jed­nu epi­zo­du důstoj­ní­kem.

Při toul­kách v Kosmiku obje­ví opět ztra­ce­nou loď, jako v před­cho­zích něko­li­ka epi­zo­dách, ale díky tomu, že tu loď pří­mo Rimmer zachrá­ní, tak to změ­ní posta­ve­ní v posád­ce čer­ve­né­ho trpas­lí­ka.

Črtvrtý díl je plný přes­ně toho humo­ru, co jsem oče­ká­val. Rimmerovo ego v pozi­ci důstoj­ní­ka je úpl­ně vyžužlá­no na dřeň, tak jak by urči­tě všich­ni fanouš­ci čeka­li, že se holo­gra­fic­ký člen posád­ky zacho­vá, když je mu zdar­ma poskyt­nu­ta výho­da.

I konec epi­zo­dy je výteč­ný, pře­rost­lé ego Rimera zase zapů­so­bí a oprav­du doká­že celou epi­zo­du zaba­vit přes­ným způ­so­bem, jak bychom od seri­á­lu čer­ve­né­ho trpas­lí­ka oče­ká­va­li.

Hodnocení: 100 %


Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny
Hodnocení: 3.7 - ‎9 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...