Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

vyr 124Obalka12

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom prv­ním si to pomy­sl­ně roz­li­je s paní ředi­tel­kou ško­ly, kam cho­dí, pro­to­že ji obvi­ní, že nosí paru­ku. Dostane se z toho jen tak tak. Však by se neby­lo čemu divit, co bys­te děla­li vy, kdy­by vám vaše žáky­ně vza­la vla­sy do vysa­va­če.

Druhá pohád­ka má název Modelka. Andělka sice nikdy netou­ži­la jí být, ale to změ­ní, když se její neob­lí­be­ná spo­lu­žač­ka Tiffany při­hlá­sí na kon­kurz a sebe­vě­do­mě pro­hla­šu­je, že vyhra­je. Andělka do toho půjde taky, ale nebu­de to pro ni to pra­vé oře­cho­vé. Ve tře­tím pří­bě­hu Andělku mamin­ka vez­me na ozdrav­ný víkend. Tatínek se to mamin­ce sna­ží vymlu­vit, ale ta se nedá. Pro zdra­ví se něco udě­lat musí.

Ovšem bude to hoto­vá kata­stro­fa. Narazí na sleč­nu Býčkovou, jejich osob­ní tre­nér­ku, kte­rá se však bude cho­vat jako tyran. Čertice Andělka pat­ří mezi dal­ší z vel­mi čti­vých knih ang­lic­ké­ho auto­ra Alana MacDonalda. Už samot­ný obal je vel­mi výraz­ný, že praští do oka, ale mně se to moc líbí. Doporučuju všem dět­ským čte­ná­řům. Určitě nepro­hlou­pí, když si ji kou­pí a násled­ně pře­čtou.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Alan MacDonald
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Ilustrace: David Roberts
 • Nakladatelstvi: Nava
 • Datum vydá­ní: 2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %30. března 2017 Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé, ale trochu neposlušné štěně – Lumpík. Její majitelkou je Hela, malá holčička se svojí maminkou a […]
 • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici […]
 • Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %3. dubna 2017 Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 % Alan MacDonald napsal sérii o jednom zvláštník klukovi – Bertík. V této knize najdeme tři příběhy. Hned ten první se jmenuje stejně jako podtitul v názvu. Bertík začne podezírat školníka […]
 • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […]
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]
 • Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %2. dubna 2017 Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 % Pohádková kniha Ustrašené kotě je další z titulů od známé anglické spisovatelky Holly Webb, která se specializuje na tento žánr a vždy vypráví příběh, kde je hlavním hrdinou zvířátko. […]
 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]
 • O bílém kocourkovi - kniha12. dubna 2018 O bílém kocourkovi - kniha Mia je menší holka, která chodí do školy a momentálně se velmi trápí, protože jí zemřel její milovaný kocour Sandy. Její nejlepší kamarádka Emilka má kočku Hedvábku, kterou její panička […]
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]