Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

vyr 124Obalka12
vyr 124Obalka12
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom prv­ním si to pomy­sl­ně roz­li­je s paní ředi­tel­kou ško­ly, kam cho­dí, pro­to­že ji obvi­ní, že nosí paru­ku. Dostane se z toho jen tak tak. Však by se neby­lo čemu divit, co bys­te děla­li vy, kdy­by vám vaše žáky­ně vza­la vla­sy do vysa­va­če.

Druhá pohád­ka má název Modelka. Andělka sice nikdy netou­ži­la jí být, ale to změ­ní, když se její neob­lí­be­ná spo­lu­žač­ka Tiffany při­hlá­sí na kon­kurz a sebe­vě­do­mě pro­hla­šu­je, že vyhra­je. Andělka do toho půjde taky, ale nebu­de to pro ni to pra­vé oře­cho­vé. Ve tře­tím pří­bě­hu Andělku mamin­ka vez­me na ozdrav­ný víkend. Tatínek se to mamin­ce sna­ží vymlu­vit, ale ta se nedá. Pro zdra­ví se něco udě­lat musí.

Ovšem bude to hoto­vá kata­stro­fa. Narazí na sleč­nu Býčkovou, jejich osob­ní tre­nér­ku, kte­rá se však bude cho­vat jako tyran. Čertice Andělka pat­ří mezi dal­ší z vel­mi čti­vých knih ang­lic­ké­ho auto­ra Alana MacDonalda. Už samot­ný obal je vel­mi výraz­ný, že praští do oka, ale mně se to moc líbí. Doporučuju všem dět­ským čte­ná­řům. Určitě nepro­hlou­pí, když si ji kou­pí a násled­ně pře­čtou.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

  • Autor: Alan MacDonald
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Ilustrace: David Roberts
  • Nakladatelstvi: Nava
  • Datum vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88346 s | počet dotazů: 272 | paměť: 60421 KB. | 24.03.2023 - 14:52:10