Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny

Cernobyl

Je sezó­na seri­á­lu Hra o trůny.V tele­vi­zi je i mno­ho dal­ších seri­á­lů, ale nesmí­me zapo­me­nout na jeden seri­ál, kte­rý je pro Česko (Československo) a východ­ní Evropu nej­ví­ce důle­ži­tý – Černobyl.

Je tomu 33 let, kdy pro­běh­la Černobylská havá­rie, čes­ko­slo­ven­ští novi­ná­ři tomu věno­va­li pou­ze malou zmín­ku, ale jakmi­le se obje­vil rok 1989 a dal­ší demo­kra­tic­ké roky, tak se na svět­lo dosta­lo, že se jed­na­lo o nej­vět­ší svě­to­vou havá­rii ato­mo­vé elek­trár­ny. Havárii, kte­rá pozna­me­na­la celou Evropu.

Britští tvůr­ci se vrh­li na pěti­díl­ný seri­ál, a je to jeden z nej­lep­ších seri­á­lů posled­ních let. V prv­ní díle je hlav­ním obsa­hem celá havá­rie a prů­běh a reak­ce slo­žek vede­ní ato­mo­vé elek­trár­ny a jejich poli­tic­ké­ho vede­ní. Jak pro­bí­há čin­nost soci­a­lis­tic­kých sou­dru­hů a jak jsou infor­mo­vá­ni zasa­hu­jí­cí hasi­či.

Sledujeme pří­běh něko­li­ka hlav­ních postav, od ředi­te­le elek­trár­ny po hasi­če, kte­ří se sna­ží zabrá­nit ješ­tě vět­ší­mu nebez­pe­čí.

Hlavním reži­sé­rem je Švéd Johan Renck, kte­rý má zku­še­nos­ti s velko-televizními pro­duk­ce­mi (Vikingkové, Batesův hotel, Perníkový táta…). Jeho zku­še­nos­ti jsou znát a mys­lím si, že je to pro něj vrchol seri­á­lo­vé režie.

První díl odha­lil mno­ho postav, kte­ré jsou pro pří­běh důle­ži­té a her­ci, kte­ří je hra­jí, jsou zvo­le­ní dob­ře. Hlavní hvězdy seri­á­lu Stellan Skarsgård a Emily Watson se v prv­ním díle pro­za­tím neob­je­vi­ly, ale přes­to je dob­ře vidět, že se peně­zi nešet­ři­lo. Vidíme nejen dob­ré her­ce, ale doko­na­lou výpra­vu v čele s počí­ta­čo­vý­mi zábě­ry celé elek­trár­ny během havá­rie.

V dal­ších 4 epi­zo­dách se urči­tě dozví­me více, jak vše pro­bí­ha­lo k vyře­še­ní havá­rie, k záchra­ně lidí a samo­zřej­mě se dozví­me i jak bylo vše ututlá­no, aby se svět poli­ti­ků Sovětského sva­zu nezhrou­til.

Pětidílný seri­ál Černobyl je pro­to jeden z nej­lěp­ších seri­á­lů toho­to roku (mož­ná i dese­ti­le­tí).

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Černobyl - 1:23:45
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […]
  • Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR4. června 2019 Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR Už to skončilo. Nejlepší seriál letošní sezony měl v televizi poslední díl. A už nebude žádné pokračování, žádná havárie, žádné zachraňování planety. V pěti dílech bylo vše, co je potřeba […]
  • Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska!14. května 2019 Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska! Nejen Britové se seriálem Hra o trůny umějí dělat unikátní projekty, ale i Britové ve spolupráci se Švédy a Američany a samozřejmě s plnou hereckou podporou Ukrajiny a snad i Ruska umí […]
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […]
  • Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04)28. května 2019 Černobyl - The Happiness of All Mankind (Štěstí celého lidstva) (E04) Když se dívám na dva hlavní tvůrce, scénaristu a režiséra, hodně se divím, jak dokázali vytvořit seriál, který patří mezi ty nejlepší za posledních x desítek let. Vzali si opravdovou […]
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […]
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […]
  • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
Další naše články...