Kritiky.cz > Recenze knih > Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

ernobílé prázdniny

Chcete si pochut­nat a suše­ných hou­sen­kách? Jedli jste někdy mra­ven­čí paš­ti­ku? Máte rádi pří­ro­du? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak se začtě­te do novin­ky Lucie Šavlíkové Černobílé prázd­ni­ny. Určitě zaži­je­te neza­po­me­nu­tel­né prázd­ni­ny. 

Honzík Meles je milý chla­pec, kte­rý má pro­blémy s výslov­nos­tí hlás­ky Ř. Prateta Slávka má úžas­ný humor, pro­blémy s pra­vo­pi­sem a sní­dá žužu. Prostě tako­vou tetu nikdo nemá. Navíc má veli­kou zahra­du, na kte­ré Honzík pro­ži­je mno­ho dob­ro­druž­ství, o kte­rém vám jis­tě chce vyprá­vět. Jednou se Honzík na zahra­dě pro­bo­ří nohou do duti­ny staré­ho vykotla­né­ho stro­mu, kde obje­ví podiv­ný svět obý­va­ný zví­řa­ty. Seznámí se s jezevcem Petrem, myš­kou Sisi, zají­cem Pizizubkou či jezev­čí­kem Bivojem. Jezevec Petr je oprav­du dob­ro­sr­deč­ný, uká­že Honzíkovi svět zví­řat. Společně s nimi pro­ži­je nád­her­né prázd­ni­ny. Jezevec umí vyprá­vět krás­né pohád­ky např. O paře­zu, kte­rý chtěl být zte­pi­lým smr­kem, Pohádka o Bivojovi a mno­ho dal­ších. Honzík a jeho noví kama­rá­di si doká­ží pora­dit úpl­ně se vším. Když jed­nou jezev­čík Bivoj roz­trh­ne pra­te­tě Slávce suk­ni, Honzík a jeho zví­ře­cí kama­rá­di mu dají za vyu­če­nou. Nakonec Honzík obje­ví jed­no sta­ré tajem­ství. Chcete vědět jaké? A to už vám nepro­zra­dím.

Kniha se mě moc líbi­la. Doporučila bych ji dětem, kte­ré mají potí­že s vyslo­vo­vá­ním hlás­ky Ř, aby si uvě­do­mi­ly, že mají i jiné před­nos­ti a doká­ží si pora­dit v mno­ha jiných situ­a­cích.

Milé ilu­stra­ce jed­not­li­vých zví­řá­tek i pou­ta­vé pří­běhy pra­te­ty Slávky vás poba­ví a zlep­ší nála­du. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Pokud hle­dá­te zají­ma­vou kni­hu, kte­rá bude bavit vaše děti, urči­tě nevá­hej­te a pusť­te se spo­leč­ně se svý­mi dět­mi do čte­ní.


Autor: Lucie Šavlíková

Ilustrace: Ilona Komárková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 116

Vazba kni­hy:

ISBN: 978-80-262-1305-5

Lucie Šavlíková je pře­kla­da­tel­ka a nakla­da­tel­ská redak­tor­ka. Stála u zro­du něko­li­ka důle­ži­tých pro­jek­tů pod­po­ru­jí­cí dět­ské čte­nář­ství. Žije v Praze, má tři dospě­lé děti a jed­nu čoko­lá­do­vě hně­dou fen­ku.

  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu10. června 2020 Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu Hledáte pro své děti příjemné čtení, které je naladí na ty nejbáječnější prázdniny plné dobrodružství? Kouzelná kniha babičky Jůlinky budu tou pravou společnicí pro všechny děti, ať už […] Posted in Recenze knih
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […] Posted in Recenze knih
  • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […] Posted in Recenze knih
  • Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové23. listopadu 2018 Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Konvalinkové, která namluvila do knihy přiložené CD. Tam už ale hrozí, že budou usínat i rodiče, a… […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...