Kritiky.cz > Recenze knih > Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

ernobílé prázdniny

Chcete si pochut­nat a suše­ných hou­sen­kách? Jedli jste někdy mra­ven­čí paš­ti­ku? Máte rádi pří­ro­du? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak se začtě­te do novin­ky Lucie Šavlíkové Černobílé prázd­ni­ny. Určitě zaži­je­te neza­po­me­nu­tel­né prázd­ni­ny. 

Honzík Meles je milý chla­pec, kte­rý má pro­blémy s výslov­nos­tí hlás­ky Ř. Prateta Slávka má úžas­ný humor, pro­blémy s pra­vo­pi­sem a sní­dá žužu. Prostě tako­vou tetu nikdo nemá. Navíc má veli­kou zahra­du, na kte­ré Honzík pro­ži­je mno­ho dob­ro­druž­ství, o kte­rém vám jis­tě chce vyprá­vět. Jednou se Honzík na zahra­dě pro­bo­ří nohou do duti­ny staré­ho vykotla­né­ho stro­mu, kde obje­ví podiv­ný svět obý­va­ný zví­řa­ty. Seznámí se s jezevcem Petrem, myš­kou Sisi, zají­cem Pizizubkou či jezev­čí­kem Bivojem. Jezevec Petr je oprav­du dob­ro­sr­deč­ný, uká­že Honzíkovi svět zví­řat. Společně s nimi pro­ži­je nád­her­né prázd­ni­ny. Jezevec umí vyprá­vět krás­né pohád­ky např. O paře­zu, kte­rý chtěl být zte­pi­lým smr­kem, Pohádka o Bivojovi a mno­ho dal­ších. Honzík a jeho noví kama­rá­di si doká­ží pora­dit úpl­ně se vším. Když jed­nou jezev­čík Bivoj roz­trh­ne pra­te­tě Slávce suk­ni, Honzík a jeho zví­ře­cí kama­rá­di mu dají za vyu­če­nou. Nakonec Honzík obje­ví jed­no sta­ré tajem­ství. Chcete vědět jaké? A to už vám nepro­zra­dím.

Kniha se mě moc líbi­la. Doporučila bych ji dětem, kte­ré mají potí­že s vyslo­vo­vá­ním hlás­ky Ř, aby si uvě­do­mi­ly, že mají i jiné před­nos­ti a doká­ží si pora­dit v mno­ha jiných situ­a­cích.

Milé ilu­stra­ce jed­not­li­vých zví­řá­tek i pou­ta­vé pří­běhy pra­te­ty Slávky vás poba­ví a zlep­ší nála­du. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Pokud hle­dá­te zají­ma­vou kni­hu, kte­rá bude bavit vaše děti, urči­tě nevá­hej­te a pusť­te se spo­leč­ně se svý­mi dět­mi do čte­ní.


Autor: Lucie Šavlíková

Ilustrace: Ilona Komárková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 116

Vazba kni­hy:

ISBN: 978-80-262-1305-5

Lucie Šavlíková je pře­kla­da­tel­ka a nakla­da­tel­ská redak­tor­ka. Stála u zro­du něko­li­ka důle­ži­tých pro­jek­tů pod­po­ru­jí­cí dět­ské čte­nář­ství. Žije v Praze, má tři dospě­lé děti a jed­nu čoko­lá­do­vě hně­dou fen­ku.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […]
  • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]