Kritiky.cz > Filmové premiéry > Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin

Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin

DSC 0543

Nový film reži­sé­rů a sce­náris­tů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divá­kům před­sta­vil již v červ­nu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary. Ve své­ráz­né road­mo­vie se dva býva­lí poli­tič­tí věz­ni v pokro­či­lém věku vydá­va­jí na ces­tu ve sta­ré obyt­né dodáv­ce. Cílem jejich ces­ty je smrt pro­ku­rá­to­ra z 50. let, kte­rý nebyl za své činy nikdy potres­tán. Hlavní role vyko­na­va­te­lů spra­ve­dl­nos­ti hra­jí Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Producentem fil­mu je spo­leč­nost Endorfilm a sní­mek vzni­kl v kopro­duk­ci se spo­leč­nos­tí Sentimentalfilm a s Českou tele­vi­zí za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Eurimages, Audiovizuálního fond a pro­gra­mu Creative Europe Media.

Novinářská pro­jek­ce a tis­ko­vá kon­fe­ren­ce za účas­ti hlav­ních pro­ta­go­nis­tů pro­běh­la 3.10.2019 v kině Atlas. Režisér a scé­náris­ta Ondřej Provazník i pro­du­cent Jiří Konečný se sice necha­li inspi­ro­vat sku­teč­nou udá­los­tí, ale téma spra­ved­li­vé odplat není pro film stě­žej­ní.

Do čes­kých kin sní­mek uve­de CinemArt 17. říj­na.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...