Čelisti

Celisti

Filmfanatic dnes při­ná­ší dal­ší z legen­dár­ních kous­ků fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie. Kultovní film reži­sér­ské­ho esa Stevena Spielberga, kte­rým na sebe upo­zor­nil svět a ten se pak začal bát cho­dit do vody. Ano, řeč je o žra­lo­čích Čelistech.

Tomuhle fil­mu bude letos už 40 let, ale dodnes nikdo nena­to­čil lep­ší žra­lo­čí horor. Nebo ješ­tě lépe, jak píše na ČSFD uži­va­tel J*A*S*M, nikdo dodnes nena­to­čil lep­ší zví­ře­cí horor. Až takhle těž­ce ten­krát Spielberg zaru­lo­val.

Zápletku snad nemá cenu popi­so­vat, pro­to­že od Čelistí se snad ve žra­lo­čích fil­mech jiná neno­sí. Ale věz­te tedy, že pří­moř­ské leto­vis­ko Amity začne ohro­žo­vat Velký bílý. Proto je míst­ní šerif pro oka­mži­té uza­vře­ní plá­ží, ale sta­ros­ta i dal­ší pohla­vá­ři pří­pa­dy napa­de­ní žra­lo­kem baga­te­li­zu­jí a trva­jí na tom, že plá­že zůsta­nou ote­vře­né. Jde pře­ci o pra­chy. O měs­to.

Na scé­nu pak při­chá­zí moř­ský bio­log i ostří­le­ný lovec žra­lo­ků. Útoků na nebo­hé návštěv­ní­ky leto­vis­ka při­bý­vá a nako­nec i sám sta­ros­ta musí uznat, že tuhle rybu je tře­ba zabít. Hrdinná posád­ka lodi Orca se tedy vydá­vá vstříc prehis­to­ric­ké­mu mon­st­ru, srov­nat s ním účty pří­mo na jeho úze­mí.

Jak to dopad­ne všich­ni víme, ale i tak je sle­do­vá­ní Čelistí dodnes vrchol­ně zábav­nou zále­ži­tos­tí. Ukázkou bri­lant­ní fil­ma­ři­ny v té nej­lep­ší holly­wo­od­ské tra­di­ci.

Všechna násled­ná pokra­čo­vá­ní šla kva­li­ta­tiv­ně dolů, ale dru­hý díl ješ­tě uzná­vám. Takže pokud si bude­te chtít při­po­me­nout, proč jste se ten­krát báli zapla­vat si v moři, pusť­te si Čelisti. Film, kte­rý doslo­va změ­nil svět.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Casino13. května 2020 Casino Každý, kdo propadl filmu, má nejspíš jeden, který to všechno zlomil. Ten který přetavil sledování filmů, coby zahánění nudy, v totální propadlost tomuto médiu a udělal z něj celoživotního […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje…27. července 2018 Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemný pocit nejistoty. Co všechno může být pravda? A dá se vůbec věřit vlastnímu úsudku? Tyto a mnohé […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
Další naše články...