Kritiky.cz > Recenze knih > Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy

Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy

pictureprovider

Víte, proč se sla­ví prv­ní vánoč­ní mše hned po půl­no­ci? Těšíte se s děti na spo­leč­ně strá­ve­ný čas s kni­hou v době advent­ní? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o bib­lic­kých posta­vách?

Kniha je pro malé i vel­ké. Seznamuje nás s bib­lic­ký­mi posta­va­mi, kte­ré nás mohou v čeká­ní na Vánoce inspi­ro­vat. Čtení se sta­ne kaž­do­den­ní sou­čás­tí advent­ní doby. Rodiče spo­lu s dět­mi si pře­čtou jeden pří­běh a spo­leč­ně si o něm budou poví­dat. Vzájemná souná­le­ži­tost čas strá­ve­ný pospo­lu je to, co chce­me hlav­ně před svát­ky zažít. Advent z lati­ny zna­me­ná pří­chod, čeká­ní na Vánoce. Příběhy Božích přá­tel z dáv­ných dob. Vyprávění o Adamovi a Evě, pro­ro­ko­vi Simeonovi, Davidovi, Mojžíšovi, Izákovi, Anně, Zachariášovi a mno­ha dal­ších svět­cích. 

Zajímavá myš­len­ka:

Není tře­ba dělat kolem sebe povyk, abychom byli čás­tí něče­ho oprav­du vel­ké­ho.

Ukázka z kni­hy:

Ježíš o sobě po svém zmrtvýchvstá­ní řek­ne, že je ran­ní hvězdou. Hvězda, kte­rá zdo­bí naše bet­lémy a stro­meč­ky, pro­to při­po­mí­ná toho, kdo nás jako svět­lo sesla­né z nebe pro­vá­zí na ces­tě do domu naše­ho otce.

Tajemství té sva­té noci zna­li jen andě­lé a Marie s Josefem. Oni bdě­li – byli pozor­ní a při­pra­ve­ní při­ví­tat mimin­ko. Takové bdě­ní a čeká­ní na Boha se nazý­vá vigi­lie.

Ta noc byla zce­la jis­tě krás­ná, ale také smut­ná. V době, kdy se země stá­va­la domo­vem Boha, nemoh­li Josef s Marií a děťát­kem najít lep­ší pří­stře­ší než stáj. Ježíš se rodí jako jeden z tulá­ků bez domo­va jed­né chlad­né hor­ské noci, pro­to­že Bůh čas­to při­há­zí teh­dy, když to vypa­dá, že se nic nechys­tá.

Velice se mě líbi­ly ilu­stra­ce, kte­ré nás celou kni­hou pro­vá­ze­jí. Zaujal mě pří­běh o Alžbětě, ženě Zachariáše, kte­rou trá­pi­lo, že nemá děti. Když zjis­ti­la, že čeká mimin­ko, naby­la opět sebe­vě­do­mí. Ponaučení z pří­bě­hu. To co se nám děje, i když je to těž­ké, vše má svůj smy­sl. Nakonec poro­di­la syna Jana Křtitele.

Kniha plná milých pří­bě­hů urči­tě oslo­ví věří­cí rodi­ny, ale i ty, kte­ré v Boha nevě­ří. Jednotlivé krát­ké kapi­to­ly vás sezná­mí s mnoh­dy těž­kým živo­tem růz­ných bib­lic­kých postav. Kniha mě oslo­vi­la a oprav­du bych jí dopo­ru­či­la pro rodi­ny s dět­mi, pro zpes­t­ře­ní výu­ky nábo­žen­ství i pro uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem pří­jem­ně zkrá­tit čeká­ní na Vánoce.

Autor: Marek Kita

Ilustrace: Dorota Łoskot - Cichocka

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-262-1392-5

Marek Kita je pol­ský teo­log, kate­che­ta, vyso­ko­škol­ský peda­gog.

Dorota Łoskot – Cichocka je pol­ská malíř­ka a ilu­strá­tor­ka.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas31. října 2018 Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas I když se může zdát, že je ještě brzy, adventní čas se ale kvapem blíží. V mé knihovničce mám řadu knih, pohádek i námětů na tvoření s vánoční tématikou. Novinka Venduly Hegerové Než […]
  • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […]
  • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
  • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]