Kritiky.cz > Recenze knih > Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman - obálka

Když neto­pýr není doma, koč­ky mají pré.

Autorka série Skleněný trůn, kte­rý sle­du­je osud mla­dé vra­žed­ky­ně, se na objed­náv­ku pus­ti­la do psa­ní pří­bě­hu o jiné vra­žed­ky­ni, o něco slav­něj­ší – anti­hr­din­ce Catwoman, ali­as Selině Kyleové.

Je zná­mý fakt, že S. J. Maas doká­že stvo­řit dob­rý pří­běh. Se sty­lem psa­ní je to ale, aspoň v tom­to pří­pa­dě, slab­ší. Věty jsou samé klišé – měs­to je pořád „nad okra­jem pro­pas­ti“, něčí „roz­ka­zy jsou záko­nem“, Selininy pohy­by „při­po­mí­na­ly tanec“, při zápa­su měla „čas na tři úde­ry srd­ce“ a ve svém živo­tě se „vzda­la vše­ho, o všech­no při­šla“. A tako­vých pří­pa­dů jsou v kni­ze desít­ky. Díky zají­ma­vé­mu ději se to ale dá čás­teč­ně odpus­tit.

Příběh, roz­klá­da­jí­cí se na 367 stra­nách, začí­ná v době, kdy je Selině nece­lých 18 let a žije se svou mlad­ší, těž­ce nemoc­nou sestrou v bytě v gotham­ském East Endu. Jejich mat­ka je ve věze­ní a otec je nezná­mý, obě tedy žijí samy bez vědo­mí úřa­dů. Selina, jako správ­ný pro­to­typ hrdin­ky stí­ha­né špat­ným osu­dem a smůlou, je veli­ce inte­li­gent­ní a nada­ná stu­dent­ka, skvě­lá gym­nast­ka; musí ale živit sebe i sest­ru, pla­tit nájem a shá­nět stov­ky dola­rů na léčbu sestři­ny cystic­ké fibró­zy, kte­rá dív­ku může zabít kaž­dým dnem, tudíž se pro sest­ru maxi­mál­ně obě­tu­je. A tak se musí Selina otá­čet, a to pře­de­vším v aré­ně s bičem v ruce – pra­cu­je pro Levhartice, ile­gál­ní sku­pi­nu mla­dých bojov­nic pod vede­ním jed­no­ho z bos­sů gotham­ských gan­gů.

Poté, co její sest­ru Maggie náh­le odve­de soci­ál­ní pra­cov­ni­ce a poli­cis­té zatknou Selinu, její život jako Levhartice kon­čí. Dostává nabíd­ku prá­ce od tajem­né Talie al Ghul, kte­rá doká­že nejen vyma­zat veš­ke­ré zázna­my z její­ho trest­ní­ho rejstří­ku a finanč­ně ji zajis­tit, ale také zajis­tit dobrou ado­p­tiv­ní rodi­nu pro Maggie, což je pro Selinu klí­čo­vé. Přijímá nabíd­ku zámož­né Talie a odlé­tá s ní na výcvik do Dolomit, aby se sta­la člen­kou Ligy vra­hů, pro­fe­si­o­nál­ních zabi­já­ků.

Druhá část kni­hy sle­du­je Selinin osud o dva roky poz­dě­ji, poté, co se po okra­de­ní Nissy a Talie al Ghul na vlast­ní pěst vra­cí do Gotham City, své­ho rod­né­ho měs­ta. Vrací se, aby zachrá­ni­la sest­ru, a sra­zi­la pro­hni­lé Gotham City na kole­na. A na to není sama – spo­jí se s Poison Ivy a Harley Quinn, čímž vzni­ká legen­dár­ní trio, v komik­sech zná­mé jako Gotham City Sirens. A pro­to­že Batman je na taj­né misi mimo měs­to, Gotham City se dostá­vá do oprav­do­vé­ho pro­blé­mu.

Kniha trpí kla­sic­kým pro­blé­mem slab­ších young adul­to­vých romá­nů: hrdi­na je prak­tic­ky doko­na­lý, fyzic­ky i pova­ho­vě, a život je k němu kru­tý. Všechny ostat­ní posta­vy jsou čer­no­bí­lé. Příběh ale ply­ne rych­le a nemá „plon­ko­vé“ pasá­že, tudíž se to dá zkous­nout. Catwoman - Zlodějka duší je milá odde­chov­ka, kte­rá má hap­pyend. Pokud ale chce­te sku­teč­něj­ší Catwoman, radě­ji zvol­te komiks.

Nakladatelství: Albatros Media, CooBoo

Doporučená cena: 329 Kč


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
  • Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží15. listopadu 2016 Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží Autorka Sarah Janet Maasová si podmanila mnoho čtenářů nezapomenutelnou fantasy sérií „Skleněný trůn“, který trhá rekordy v prodeji po celém světě. I u nás tomu bylo nápodobně – od té […]
  • Může Batman skutečně přemoci Supermana?26. března 2016 Může Batman skutečně přemoci Supermana? Tak to je otázka, která je téměř stejně stará jako samotný Batman a Superman. Může tedy Batman v souboji jeden na jednoho Supermana skutečně porazit? Téměř každý fanoušek těchto […]
  • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […]
  • Travis Langley - Batman and Psychology (100%)13. června 2017 Travis Langley - Batman and Psychology (100%) Najčastejšie zobrazovaným komiksovým hrdinom je asi Batman. Zaujímalo Vás niekedy, ako by tento samozvaný ochranca spravodlivosti dopadol u psychiatra? A čo jeho (ne)priatelia? Kto je […]