Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman - obálka
Catwoman - obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když neto­pýr není doma, koč­ky mají pré.

Autorka série Skleněný trůn, kte­rý sle­du­je osud mla­dé vra­žed­ky­ně, se na objed­náv­ku pus­ti­la do psa­ní pří­bě­hu o jiné vra­žed­ky­ni, o něco slav­něj­ší – anti­hr­din­ce Catwoman, ali­as Selině Kyleové.

Je zná­mý fakt, že S. J. Maas doká­že stvo­řit dob­rý pří­běh. Se sty­lem psa­ní je to ale, aspoň v tom­to pří­pa­dě, slab­ší. Věty jsou samé klišé – měs­to je pořád „nad okra­jem pro­pas­ti“, něčí „roz­ka­zy jsou záko­nem“, Selininy pohy­by „při­po­mí­na­ly tanec“, při zápa­su měla „čas na tři úde­ry srd­ce“ a ve svém živo­tě se „vzda­la vše­ho, o všech­no při­šla“. A tako­vých pří­pa­dů jsou v kni­ze desít­ky. Díky zají­ma­vé­mu ději se to ale dá čás­teč­ně odpus­tit.

Příběh, roz­klá­da­jí­cí se na 367 stra­nách, začí­ná v době, kdy je Selině nece­lých 18 let a žije se svou mlad­ší, těž­ce nemoc­nou sestrou v bytě v gotham­ském East Endu. Jejich mat­ka je ve věze­ní a otec je nezná­mý, obě tedy žijí samy bez vědo­mí úřa­dů. Selina, jako správ­ný pro­to­typ hrdin­ky stí­ha­né špat­ným osu­dem a smůlou, je veli­ce inte­li­gent­ní a nada­ná stu­dent­ka, skvě­lá gym­nast­ka; musí ale živit sebe i sest­ru, pla­tit nájem a shá­nět stov­ky dola­rů na léčbu sestři­ny cystic­ké fibró­zy, kte­rá dív­ku může zabít kaž­dým dnem, tudíž se pro sest­ru maxi­mál­ně obě­tu­je. A tak se musí Selina otá­čet, a to pře­de­vším v aré­ně s bičem v ruce – pra­cu­je pro Levhartice, ile­gál­ní sku­pi­nu mla­dých bojov­nic pod vede­ním jed­no­ho z bos­sů gotham­ských gan­gů.

Poté, co její sest­ru Maggie náh­le odve­de soci­ál­ní pra­cov­ni­ce a poli­cis­té zatknou Selinu, její život jako Levhartice kon­čí. Dostává nabíd­ku prá­ce od tajem­né Talie al Ghul, kte­rá doká­že nejen vyma­zat veš­ke­ré zázna­my z její­ho trest­ní­ho rejstří­ku a finanč­ně ji zajis­tit, ale také zajis­tit dobrou ado­p­tiv­ní rodi­nu pro Maggie, což je pro Selinu klí­čo­vé. Přijímá nabíd­ku zámož­né Talie a odlé­tá s ní na výcvik do Dolomit, aby se sta­la člen­kou Ligy vra­hů, pro­fe­si­o­nál­ních zabi­já­ků.

Druhá část kni­hy sle­du­je Selinin osud o dva roky poz­dě­ji, poté, co se po okra­de­ní Nissy a Talie al Ghul na vlast­ní pěst vra­cí do Gotham City, své­ho rod­né­ho měs­ta. Vrací se, aby zachrá­ni­la sest­ru, a sra­zi­la pro­hni­lé Gotham City na kole­na. A na to není sama – spo­jí se s Poison Ivy a Harley Quinn, čímž vzni­ká legen­dár­ní trio, v komik­sech zná­mé jako Gotham City Sirens. A pro­to­že Batman je na taj­né misi mimo měs­to, Gotham City se dostá­vá do oprav­do­vé­ho pro­blé­mu.

Kniha trpí kla­sic­kým pro­blé­mem slab­ších young adul­to­vých romá­nů: hrdi­na je prak­tic­ky doko­na­lý, fyzic­ky i pova­ho­vě, a život je k němu kru­tý. Všechny ostat­ní posta­vy jsou čer­no­bí­lé. Příběh ale ply­ne rych­le a nemá „plon­ko­vé“ pasá­že, tudíž se to dá zkous­nout. Catwoman - Zlodějka duší je milá odde­chov­ka, kte­rá má hap­pyend. Pokud ale chce­te sku­teč­něj­ší Catwoman, radě­ji zvol­te komiks.

Nakladatelství: Albatros Media, CooBoo

Doporučená cena: 329 Kč


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • James Gunn oznámil budoucnost DC: Dostaneme nového Supermana či hned několik Batmanů1. února 2023 James Gunn oznámil budoucnost DC: Dostaneme nového Supermana či hned několik Batmanů Na konci minulého října bylo oznámeno, že James Gunn a Peter Safran byli jmenováni výkonnými spoluřediteli DC Studios a budou mít na starosti nové filmové universum. Peter Safran má coby […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Batman/Fortnite: Bod nula 123. dubna 2021 Batman/Fortnite: Bod nula 1 Co vznikne spojením DCčkovského univerza a herního fenoménu Fortnite? Minisérie Batman/Fortnite: Bod nula (v originále Batman/Fortnite: Zero Point), jejíž první sešit vyšel nejen v […] Posted in Recenze komiksů
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, patrně to nedává […] Posted in Recenze knih
  • #2110: Batman: Zatracení10. března 2020 #2110: Batman: Zatracení Batman: Zatracení (Batman: Batman: Damned)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2020. Komiks původně vyšel jako "Batman: Damned" v roce 2019. České vydání má 176 stran a […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,05442 s | počet dotazů: 287 | paměť: 60556 KB. | 24.03.2023 - 13:16:12