Kritiky.cz > Recenze knih > Časoběžník

Časoběžník

big casobeznik lme 397198

Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna slav­né ces­to­va­tel­ky v čase Empry McCarthyové z roku 2354 a gla­di­á­to­ra Gaia z roku 95, popí­rá veš­ke­ré pří­rod­ní záko­ny. Není divu, že Farway chce pro­zkou­mat svou minu­lost a zjis­tit o ní všech­no, co se zjis­tit dá. U vstup­ních zkou­šek do vlád­ní­ho pro­gra­mu ces­to­vá­ní v čase ale neu­spě­je. Zdá se, že jeho zkouš­ku někdo zma­ni­pu­lo­val... Farwayovi nad­ří­ze­ní ale tvr­dí, že všech­no pro­běh­lo tak, jak mělo. Nezjistilo se žád­né naru­še­ní, tak­že Farwayova časo­ces­to­va­tel­ská skon­či­la ješ­tě dřív, než zača­la...

Tedy skon­či­la by, kdy­by Farway nena­šel jinou mož­nost. Nechal se najmout jako veli­tel lodi, kte­rá létá do minu­los­ti a kra­de pro čer­ný trh vzác­né dobo­vé arte­fak­ty. Během rutin­né zakáz­ky na palubě potá­pa­jí­cí­ho se Titaniku potká záhad­nou dív­ku, kte­rá má vel­ký zájem při­dat se k jeho posád­ce. Proč se o něj zají­má a jaké tajem­ství ukrý­vá?

Kniha Časoběžník, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Ryan Graudinová, zaujme nejen svou obál­kou, ale i ano­ta­cí. Cestování v čase, budouc­nost, odha­le­ní tajem­ství - to všech­no zní láka­vě. I hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a záplet­ka taky není nej­hor­ší... Časoběžník pro­to mohl být vel­mi ori­gi­nál­ní young adult kni­hou.

Příběh je však vel­mi povrch­ní. Chybí pořád­né vysvět­le­ní, jak vlast­ně celé to ces­to­vá­ní v čase fun­gu­je a zob­ra­ze­ní budouc­nos­ti není věno­ván téměř žád­ný pro­stor. Víc než na samot­ný děj se autor­ka zamě­ři­la na vzta­hy, tak­že tady máme dvě osu­do­vé lás­ky na prv­ní pohled. Jedna z těchhle dvo­jic se milu­je, ale oba se trá­pí, pro­to­že si něchtě­jí říct, co k sobě cítí, a trvá jim sko­ro 300 strá­nek, dokud ve svém vzta­hu nějak pokro­čí. Naštěstí má ale­spoň dru­hý pár ve svých citech jas­no... Časoběžník je zkrát­ka kni­ha, kte­rá sli­bu­je víc, než může nabíd­nout.

Hodnocení: 60%

Časoběžník

Autorka: Ryan Graudinová

Originální název: Invictus

Vydáno: Fragment, 2019

Počet stran: 456

  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […] Posted in Recenze knih
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...