Čas hraje velkou roli

img a292537 w2240 t1504969010hodiny, římská čísla, červená ručička

Významným mil­ní­kem v ban­kov­nic­tví je čas. Ten hra­je oprav­du důle­ži­tou roli a pře­de­vším v době, kdy si vyři­zu­je­te něja­kou půjč­ku či úvěr. Jakmile do toho­to pro­ce­su totiž spad­ne­te, je těž­ké se z něj vůbec dostat. Čas hra­je pro­ti nám. Peníze čas­to potře­bu­je­te oprav­du rych­le a ban­ky nám tako­vou­to záru­ku nepo­skyt­nou. Obyčejně vůbec neví­te, jest­li vám vůbec něja­ké pení­ze poskyt­nou a navíc pokud už máte dří­věj­ší pro­blémy nebo malý pro­hře­šek, tak se s ban­ka­mi může­te nadob­ro roz­lou­čit. Žádné pení­ze vám bez schvá­le­ní neda­jí. Každého kli­en­ta si moc dob­ře pro­vě­řu­jí.
Nebankovní hypo­té­kyvšak při­chá­zí se zce­la odliš­ným způ­so­bem posky­to­vá­ní peněz kli­en­tům, kte­ří je zkrát­ka potře­bu­jí. Zajišťují jim dlou­ho­do­bě výhod­né pod­mín­ky a ručí za kaž­dou spl­ně­nou smlou­vu.

dlaně, ciferník hodin

Nebankovní sektor v dnešní době vede, je totiž dostupný všem klientům i s prohřešky a je bez dokazování příjmů

a.      Vůbec si vás nebu­dou pro­vě­řo­vat. Žádné regis­t­ry už vás neče­ka­jí. Pokud máte něja­ký malý vrou­bek v minu­los­ti, niče­mu to neva­dí. Zde se žád­né regis­t­ry nebe­rou v potaz.
b.     Nemusíte doka­zo­vat výši své­ho pří­jmu. Žádné lítá­ní a dlou­ho­do­bé vyři­zo­vá­ní a doka­zo­vá­ní vaše­ho výše pří­jmu. Tohle všech­no máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku pomi­ne.
c.      Peníze vypla­tí­me do 24 hodin. Velice rych­lé a snad­né je také vyří­ze­ní celé hypo­té­ky.
d.     Splátky vám garan­tu­je­me veli­ce níz­ké, podob­né jako v kaž­dé běž­né ban­ce.
e.      Peníze může­te vyu­žít jak­ko­liv. Tato hypo­té­ka je totiž bez­ú­čel­ná, to zna­me­ná, že s nimi může­te coko­liv zapla­tit, něco nové­ho si kou­pit, nebo spla­tit sta­ré dlu­hy či exe­ku­ce.
f.       Splácet bude­te po dobu 1 až 30 let. Pokud bude­te splá­cet del­ší dobu, pak se vám splát­ky hez­ky roz­lo­ží na níz­ké část­ky a vy se nebu­de­te dostá­vat do slo­ži­tých situ­a­cí.
g.      Úrok již od 6,9 % roč­ně. Žádné poplat­ky pře­dem ani po skon­če­ní. Navíc může­te tuto půjč­ku kdy­ko­li před­čas­ně spla­tit a to zce­la zdar­ma.

přesýpací hodiny, sileuta


Foto: Pixabay

  • Jak zazimovat vaši chatu?22. ledna 2021 Jak zazimovat vaši chatu? Blížící se zima znamená, že musíme zajistit, abychom chatu nenašli na jaře zdevastovanou, poničenou a po nájezdu zlodějů. Jak zabezpečit stavbu, dveře, okna či komín, aby chata vydržela […] Posted in Pro domov
  • Osvětlení do exteriéru6. ledna 2021 Osvětlení do exteriéru Vybereme-li ten správný typ osvětlení, a pokud si pohrajeme s nábytkem na terase, s květinami a rostlinami v květináčích i okolo terasy nebo například použijeme útulné doplňky v podobě […] Posted in Pro domov
  • Jak správně zazimovat bazén?15. prosince 2020 Jak správně zazimovat bazén? Bazén je dnes součástí téměř každého rodinného domku případně nějaké chaty či chalupy. V letních měsících se jedná o skvělou investici, ovšem jakmile sezona skončí, nastávají […] Posted in Pro domov
  • Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters1. listopadu 2017 Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters Jedním z vrcholů koncertního turné zpěváka Vojtěcha Dyka a kapely B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem Buchtou bude koncert 6. listopadu v pražském Rudolfinu, jehož exkluzivním hostem bude […] Posted in Hudba
  • Trailer na western News of the World23. října 2020 Trailer na western News of the World Trailer na western News of the World Posted in Krátké filmové aktuality
  • Mars17. října 2018 Mars Tisková konference 16.10.2018. https://youtu.be/mS-mCYicElI https://youtu.be/_eAP0bJ22pU Posted in Videa
  • Top 5/20161. června 2016 Top 5/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články z května 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trůny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská válka – […] Posted in Články
  • Petrolejový princ - Historické foto30. července 2018 Petrolejový princ - Historické foto Natáčení Petrolejového prince se kromě jezdců z Jadran filmu účastnili také jezdci spolku Alka ze Sinje u Splitu. Jezdci i koně z této oblasti jsou velmi známí, protože se už více než […] Posted in Speciály
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […] Posted in Pro ženy
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,75954 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46869 KB. | 23.01.2021 - 17:29:39