CARS 2

DSC06951 150x150 1

Pokud si rádi zahra­je­te odleh­če­nou a zábav­nou ver­zi aut a ješ­tě k tomu ani­mo­va­nou, tak Vám hru Cars 2 dopo­ru­ču­ji. Od začát­ku Vás pro­vá­zí výu­ko­vý mód, ve kte­rém jsou Vám dává­ny rady jak postup­ně pora­zit své sou­pe­ře v závo­dě včet­ně tri­ků. Po zob­ra­ze­ní nápo­vě­dy, je pří­te­lem autíč­kem uká­zá­no, co se po Vás chce a násled­ně na to si trik vyzkou­ší­te a jste za něj obo­do­vá­ni.

Hra nabí­zí množ­ství tra­tí a ani­mo­va­ných autí­ček. Hra svým zpra­co­vá­ním odpo­ví­dá stej­no­jmen­né­mu ani­mo­va­né­mu fil­mu Cars 2, najde­te zde všech­ny hlav­ní hrdi­ny, a co víc může­te si s nimi zazá­vo­dit. Tratě jsou udě­la­né vel­mi hez­ky, může­te se zde vyřá­dit jak ve sbí­rá­ní bodů, tak i věcí, kte­ré může­te násled­ně pou­žít pro­ti svým sou­pe­řům. Již od začát­ku závo­du Vás pro­vá­zí riva­li­ta jed­not­li­vých sou­pe­řů, kte­ří Vás roz­hod­ně nechtě­jí nechat vyhrát, a pro­to v této hře vyu­ži­je­te hlav­ně sou­bo­je, jed­nou s mož­nos­tí je stří­le­ní po sou­pe­ři, pou­ží­vá­ní zrych­le­ní atd.

Graficky je hra vel­mi pěk­ně navr­že­ná a odpo­ví­dá své ceně i když moh­lo to být i tro­šič­ku lep­ší, když jde o hru ze stu­dia Disney Pixar. Hra je zají­ma­vá nejen pro děti, pokud máte rádi sou­bo­je s kama­rá­dy tato hra Vám jis­tě posta­čí k dlou­hým hodi­nám hra­ní. Zvuky jsou vel­mi poda­ře­né a nijak ve hře neva­dí. Ovládaní je z počát­ku slo­ži­té, ale postu­pem času se nau­čí­te vyu­ží­vat dal­ší a dal­ší tla­čít­ka k růz­ným fin­tám v reži­mu tuto­ri­ál, kte­rý Vás z počát­ku pro­vá­zí. K dis­po­zi­ci máte mož­nost hrát na kon­zo­ly až 4 hrá­či, což je super pokud si chce­te zahrát doma s kama­rá­dy, ne kaž­dá hra ten­to režim nabí­zí. Hra také nabí­zí onli­ne hra­ní, při kte­rém si srov­ná­te síly i s ostat­ní­mi hrá­či této hry přes xbox live.

Závěrem řek­nu, že hra mě vel­mi zau­ja­la a nezka­zí Vám poži­tek ze závod­ní hry, kte­rá je děla­ná tak tro­chu jinak a poba­ví nejen malé, i nás dospě­lé.

DSC06951
DSC06953
DSC06955
DSC06956
DSC06958
DSC06959
DSC06960
DSC06969
DSC06970
DSC06972
DSC06974
DSC06975


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 85%
Datum vydá­ní: 22.6.2011
Výrobce: Avalanche Software
Žánr: závod­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne (xbox live)
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7

  • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
  • Frostpunk si zahrajeme i v deskové podobě14. června 2020 Frostpunk si zahrajeme i v deskové podobě Frostpunk si zahrajeme i v deskové podobě Posted in Krátké aktuality
  • Škola ro(c)ku14. dubna 2004 Škola ro(c)ku Škola ro(c)ku je ideální oddychovou komedií se spoustou dobré, rockové hudby. Takže ji lze vřele doporučit všem milovníkům AC/DC, Led Zeppellin, Doors apod., jejichž hudbu si zde hojně […] Posted in Filmové recenze
  • Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání...3. září 2020 Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání... Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání příští rok Posted in Krátké herní aktuality
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Synopse Město 44 je příběhem mladých Varšavanů plných života a vášně. Žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti nebo lehkovážnosti - tento postoj […] Posted in Speciály
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let25. února 2019 Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […] Posted in Pro domov
  • Nezvratný osud 5 3D - nikdo neunikne!20. června 2018 Nezvratný osud 5 3D - nikdo neunikne! Démon, či šílenec jako záporné postavy se v Nezvratném osudu objevily již několikrát. Tentokrát nebude ve filmu ani démon, ani šílenec, ale hlavní hrdiny bude pronásledovat sama smrt. Jak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43836 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46674 KB. | 17.01.2021 - 10:14:04