Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Carrie Fisher

Carrie Fisher

Fisher
Fisher
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Carrie Fisher (21. říj­na 1956 - 27. pro­sin­ce 2016) byla ame­ric­ká hereč­ka, zná­má pře­de­vším svou rolí prin­cez­ny Leii, v původ­ní tri­lo­gii Star Wars. Carrie se do Star Wars vrá­ti­la v roce 2015[1], do v pořa­dí již tře­tí tri­lo­gie, dějo­vě nava­zu­jí­cí na tu původ­ní. Dále se obje­vi­la napří­klad ve fil­mu The Woman, kde ztvár­ni­la posta­vu Bailey Smith.

Mládí

Carrie se naro­di­la v roce 1956 v ame­ric­kém měs­tě Beverly Hills. Její otec, Eddie Fisher, byl židov­ské­ho půvo­du, syn při­stě­ho­val­ců z Ruska, kte­rý se ovšem od rodi­ny odstě­ho­val, když byly Carrie tři roky, kvů­li vzta­hu s hereč­kou Elisabeth Taylor.

Kariéra

Ve svém prv­ním fil­mu s názvem Šampón si zahrá­la posta­vu jmé­nem Lorna Karpf. Hned dru­hý film v její kari­é­ře byly Star Wars. Do hlav­ních rolí v tom­to fil­mu George Lucas obsa­dil ved­le Carrie dal­ší stej­ně nezná­mé her­ce jako Mark Hamill (Luke Skywalker) nebo Harrison Ford (Han Solo)[2]. Natáčení toho­to fil­mu pro­vá­ze­la řada kom­pli­ka­cí. Ať už vět­ší, jako že tře­ba během natá­če­ní v pouš­ti při­šly tep­lo­ty oko­lo 40 °C[2], a nebo men­ší, jako že měla Carrie pod­le reži­sé­ra George Lucase na svou roli až moc vel­ká ňad­ra[2][3]. Po vel­kém úspě­chu Star Wars, při­šla pokra­čo­vá­ní v podo­bě dru­hé­ho dílu - Impérium vra­cí úder, a tře­tí­ho dílu - Návrat Jediho. Stejně jako Mark Hamill, nedo­ká­za­la svůj talent pře­dat dál, a pro­to bude vždy divá­kům zná­ma jako Leia Organa[4]. Možná i pro­to se hereč­ka v deva­de­sá­tých letech zača­la věno­vat psa­ní. V roce 2015 se vrá­ti­la na scé­nu v pokra­čo­vá­ní Star Wars, po boku Marka Hamilla a Harrisona Forda.

Osobní život

V roce 1983 se pro­vda­la za Paula Simona. Jejich man­žel­ství ale moc dlou­ho nevy­dr­že­lo. Její osob­ní pro­blémy ji dohna­ly až k závis­los­ti na alko­ho­lu a dro­gách. Svoje poci­ty z toho­to obdo­bí popsa­la v kni­ze Postcards from the Edge. Po roz­vo­du s Simonem, měla váž­ný vztah s Bryanem Lourdem, s kte­rým má jedi­nou dce­ru Billie Lourd. Ten ji však opus­til, jeli­kož zjis­til, že je bis­e­xu­ál a vymě­nil ji pro­to za Bruce Bozziho.

Úmrtí

23. pro­sin­ce 2016 ji posti­hl infarkt během letu z Londýna do New Yorku. 27.prosince 2016 v nemoc­ni­ci infark­tu pod­leh­la.

Reference

V tom­to člán­ku byl pou­žit pře­klad tex­tu z člán­ku Carrie Fisher na ang­lic­ké Wikipedii.

 1. Skočit naho­ru She’s not called „Princess“ Leia any­mo­re ... [onli­ne]. 11. lis­to­pa­du 2015, [cit. 2015-12-07]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)
 2. Skočit naho­ru k:a b c KRUŠINA, Martin. Den, kdy měly pre­mi­é­ru Hvězdné vál­ky (25. kvě­ten) [onli­ne]. Slavné dny, 25. květ­na 2012, [cit. 2015-12-07]. Dostupné onli­ne.
 3. Skočit naho­ru 20 things you didn’t know about Carrie Fisher and Star Wars [onli­ne]. 22. led­na 2014, [cit. 2015-12-07]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)
 4. Skočit naho­ru Carrie Fisher na ČSFD.cz [onli­ne]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné onli­ne.

Detaily o článku Carrie Fisher

 • Jméno člán­ku: Carrie Fisher
 • Autor: Přispěvatelé Wikipedie
 • Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
 • Datum posled­ní úpra­vy: 27. 12. 2016, 18:10 UTC
 • Datum pře­vze­tí: 27. 12. 2016, 18:14 UTC
 • Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrie_Fisher&oldid=14492197
 • Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
 • Identifikace ver­ze strán­ky: 14492197

Foto:

Popis
English: Portrait of the Actress Carrie Fisher mem­ber of the jury in the 70 Edition of Venice International Film Festival 2013
Italiano: Ritratto dell’at­tri­ce Carrie Fisher mem­bro del­la giu­ria duran­te la 70 edi­zi­o­ne del­la Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia nel 2013
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorRiccardo Ghilardi pho­to­gra­pher
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
OTRS WikimediaToto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této strán­ce.

Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci v zázna­mu #2014122010009815.

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS. Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2014122010009815


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
 • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho22. října 2020 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho Luke Skywalker (Mark Hamill) se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola (Harrison Ford) z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder22. října 2020 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje5. října 2020 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje Rytíři Jedi byli vyhlazeni a Impérium vládne galaxii pevnou rukou. Malá skupina povstalců se odváží vzdorovat a ukradne plány k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti. Imperátorův […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder30. července 2020 Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
 • Epizoda IV- Nová naděje21. července 2020 Epizoda IV- Nová naděje Rytíři Jedi byli vyhlazeni a Impérium vládne galaxii pevnou rukou. Malá skupina povstalců se odváží vzdorovat a ukradne plány k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti. Imperátorův […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […] Posted in Filmové recenze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65596 s | počet dotazů: 254 | paměť: 59993 KB. | 18.08.2022 - 13:24:48