Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Cameron Diaz

Cameron Diaz

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cameron vyrůs­ta­la jako běž­ná Američanka, tedy až na její při­ro­ze­nou krá­su. Její otec Emilio je půvo­dem z Kuby, je mis­trem ve spo­leč­nos­ti California Oil. Její máma Billie, kte­rá je míšen­ka němec­ké, ang­lic­ké a ame­ric­ké kul­tu­ry, pra­cu­je ve fir­mě zabý­va­jí­cí se impor­tem a expor­tem. Když vyrůs­ta­la byla jako mno­ho jejich vrs­tev­nic - poslou­cha­la moder­ní hud­bu a byla divo­ká. Jako nác­ti­le­tá zača­la navště­vo­vat Hollywoodské pár­ty na kte­rých zůstá­va­la dlou­ho do rána.

A prá­vě díky navště­vo­vá­ní růz­ných večír­ků se potka­la s Jeffem Dunasem, kte­rý ji nabí­dl prá­ci pro Elite mode­ling agen­cy. Ačkoliv si Cameron nej­pr­ve mys­le­la, že je tato prá­ce pochyb­ná, vza­la si jeho vizit­ku a nej­pr­ve se o této nabíd­ce radi­la s rodi­nou a přá­te­li. Nakonec se v 16 letech roz­hod­la začít kari­é­ru model­ky.

Poté co opus­ti­la Long Beach, zača­la ces­to­vat po celém svě­tě jako model­ka, zača­la se obje­vo­vat v mno­ha růz­ných maga­zí­nech. Ve svých 18-ti letech měla otra­vu alko­ho­lem, když byla Australii. Ve 21 letech se vrá­ti­la zpět do Kalifornie a ačko­li pokra­čo­va­la v prá­ci model­ky, chtě­la však ješ­tě více. V roce 1994 se zúčast­ni­la kon­kur­zu na malou roli ve fil­mu Maska „The Mask“. Ačkoliv nemě­la napros­to žád­né herec­ké zku­še­nos­ti, zís­ka­la hlav­ní žen­skou roli po boku komi­ka Jima Carreyho.

Následovala dal­ší role v nízko-rozpočtových fil­mech jako „The Last Supper“, Líbánky bez ženi­cha „Feeling Minnesota“ kde si zahrá­la po boku Keanu Reevese. Najednou Cameron zača­la cítit, že dosáh­la herec­ké­ho vrcho­lu. Pokračovala dále v herec­tví ve fil­mu Svatba mého nej­lep­ší­ho pří­te­le „My Best Friends Wedding“, kde hra­je spo­lu s Julií Roberts.

Krátce poté opět zasáh­la stří­br­né plát­no fil­mem Extra život „A Life Less Ordinary“ hra­jí­cí pobo­ku Ewana McGregora. Bohužel ten­to film nebyl pří­liš při­ja­tý kri­ti­kou, ale sku­teč­ně Cameron nasmě­ro­val do nové věhlas­né role Něco na té Mery je „There’s Something About Mary“, kde hrá­la po boku Bena Stillera a Matta Dillona. S her­cem Dillonem se intim­ně sezná­mi­la při natá­če­ní a tři roky spo­lu cho­di­li. Také si nedáv­no zahrá­la po boku Al Pacina v “Any Given Sunday“ a s Johnem Cusackem ve fil­mu V kůži Johna Malkoviche „Being John Malkovich“. Také si zahrá­la s Drew Barrymore a Lucy Liu ve fil­mu Charlieho andíl­ci „Charlie’s Angels“.

Zdroj: www.osobnosti.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,08883 s | počet dotazů: 245 | paměť: 61477 KB. | 28.11.2022 - 05:41:28