Kritiky.cz > Recenze knih > Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno

Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno

tiche zlo

Caleb Zelic pro­ná­sle­du­je vra­ha své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Garyho. Ten byl bru­tál­ně zavraž­děn. Zlámali mu prs­ty, pro­říz­li krk. Navíc poli­cie pode­zí­rá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí vinen za Garyho smrt, tou­ží po pomstě a chce doká­zat svou nevi­nu. Proto se pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst. Společně s pří­tel­ky­ní Frankie, býva­lou poli­cist­kou, se vyda­jí po jedi­né sto­pě, kte­rou mají - po jmé­ně Scott. Má to však malý háček. Nejenže nikdo neví, kdo je Scott, ale navíc je Scott před Calebem a Frankie vždyc­ky napřed.

Jenomže Caleb je hlu­chý a nikdy neza­po­me­ne žád­nou tvář. V tichu, kte­ré ho obklo­pu­je, se nau­čil poro­zu­mět lidem skr­ze sig­ná­ly skrý­va­jí­cí se za kaž­dým úsmě­vem, gri­ma­sou, doty­kem. Jenomže nesly­še­ná a špat­ně ode­zí­ra­ná slo­va mohou způ­so­bit pro­blémy…

Kniha Tiché zlo, kte­rou napsa­la aus­tral­ská autor­ka Emma Viskicová, je zají­ma­vá nejen pro­stře­dím, ve kte­rém se ode­hrá­va (Austrálie), ale i ori­gi­nál­ním hlav­ním hrdi­nou. Protože Caleb nesly­ší, je nuce­ný ode­zí­rat ze rtů a taky si vší­mat výra­zy tvá­ře a ges­ta, aby přes­ně věděl, co se mu lidé v jeho oko­lí sna­ží sdě­lit. Tenhle jeho han­di­cap nejen­že ozvlášt­ňu­je pří­běh, ale zamo­tá­vá a kom­pli­ku­je taky vyšet­řo­vá­ní.

Díky tomu není v kni­ze nou­ze o akč­ní a napí­na­vé situ­a­ce plné pře­kva­pe­ní a neče­ka­ných odha­le­ní. Příběh je napí­na­vý a čti­vý. Jen ško­da, že v něm vystu­pu­je tolik postav. Kvůli krát­ké­mu roz­sa­hu kni­hy nedo­sta­nou všech­ny pro­stor, kte­rý by si zaslou­ži­ly, a tak jejich dějo­vá lin­ka čas­to jen vyšumí do ztra­ce­na. Pokud však hle­dá­te nená­roč­ný detek­tiv­ný pří­běh, klid­ně po Tichém zlu sáh­ně­te. Litovat nebu­de­te.

Hodnocení: 75%

TICHÉ ZLO

Autorka: Emma Viskicová

Originální název: Resurrection Bay

Vydáno: Cosmopolis, 2019

Počet stran: 232

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […] Posted in Recenze knih
  • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […] Posted in Recenze knih
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...