Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Cabelas Adventure Camp (Kinect)

Cabelas Adventure Camp (Kinect)

DSC07267 150x150 1

Tento nový titul, kte­rý vyšel, by měl úspěš­ně nava­zo­vat na dodá­va­nou hru kinect Adventures, kte­rá se dodá­vá při zakou­pe­ní kinec­tu či nové­ho xbo­xu 360 s ovla­da­čem kinect. V této hře může­te pvlá­dat svým tělem 8 spor­tů, což je o dost více než nabí­zí hra kinect Adventures.

Ve hře si může­te zahrát až 4 hrá­či, na prin­ci­pu stří­dá­ní. Sporty, kte­ré si může­te ve hře vyzkou­šet jsou, jíz­da na kole (u této hry se neza­po­tí­te, jeli­kož ovlá­dá­te jen řídít­ka a sem tam posko­čí­te), jíz­da na kaja­ku (opět máchá­te jen ruka­mi, ale pozor na nevy­zpy­ta­tel­nou divo­kou řeku), střel­ba ve Skeetu (mys­lím, že tato hra je nej­slo­ži­těj­ší, vyža­du­je dost sou­stře­dě­ní) a to samé se dá říct o lukostřel­bě, dále zde ješ­tě najde­te zatlou­ká­ní vep­řů a zají­ma­vou hru Ice Breaker, ale ze vše­ho nej­ví­ce mne baví ryba­ře­ní (veli­ce odde­cho­vé a tolik se neza­po­tí­te).

Hru si mohou zahrát i ty nejmen­ší, pro­to­že ovlá­dá­ní hry je veli­ce jed­no­du­ché a nepří­liš namá­ha­vé na fyzič­ku. Tento vyda­ný titul ber­te spí­še za odpo­čin­ko­vý, ale to nezna­me­ná, že se při hra­ní neza­ba­ví­te, ba nao­pak hra Vás pohl­tí na postup­né zdo­ko­na­lo­vá­ní.

Graficky je hra vel­mi pěk­ně hra udě­la­ná, pro­stře­dí je pěk­ně ani­mo­va­né a vývo­já­ři si dali zále­žet. Po zvu­ko­vé strán­ce je také vše v napros­tém pořád­ku. Ovládání hry pohy­bo­vým ovla­da­čem kinect, je reál­ný a jed­no­du­chý, žád­ná zma­te­né ovlá­dá­ní.

Hru dopo­ru­ču­ji hlav­ně pro ty nejmen­ší, ale nejen pro ně. Pokud jste vyzna­va­či radě­ji klid­něj­ších her, tato hra je pro Vás jako děla­ná. Vzhledem k ceně, sto­jí za to si jí poří­dit a vyzkou­šet.DSC07267
DSC07269
DSC07270
DSC07271
DSC07272
DSC07273
DSC07274
DSC07275
DSC07276
DSC07277
DSC07278
DSC07284

Únava: 4/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 75%
Datum vydá­ní: 09.12.2011
Výrobce: Activision
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 3+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...