Byt stylově a levně? Snadno a rychle!

img a293508 w1731 t1505814026

 Spousta neje­nom mla­dých lidí nará­ží při zaři­zo­vá­ní bytu na jeden, kon­krét­ně dva vel­ké a poměr­ně dost pod­stat­né pro­blémy – nedo­sta­tek finan­cí, přes­to chtě­jí sty­lo­vé a hez­ké byd­le­ní, kte­ré pros­tě dob­ře vypa­dá. Existuje však něko­lik tri­ků a pra­vi­del, kte­ré pou­ží­va­jí neje­nom oby­čej­ní „smr­tel­ní­ci“, ale i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kde nemu­sí být nedo­sta­tek finan­cí vět­ším pro­blé­mem.
peníze a kreditky v peněžence
Několik jed­no­du­chých a účin­ných typů je shr­nu­to níže:

1.       Staré, mnoh­dy lep­ší než nové
 Nebojte se staré­ho nábyt­ku. Samozřejmě člo­věk musí uva­žo­vat sel­ským rozu­mem, tudíž šet­řit např. na poste­li se nevy­plá­cí, nicmé­ně de fac­to na veš­ke­rém „zby­lém“ nábyt­ku se dá šet­řit. Je jed­no, jest­li se jed­ná o noč­ní sto­lek z baza­ru nebo z babič­či­ny půdy, zda vypa­dá jako nový nebo jde poznat, že už něco pama­tu­je, ve fan­ta­zii se meze nekla­dou. Šmrnc může­te nábyt­ku dodat natře­ním, nala­ko­vá­ním, vlast­ním nazdo­be­ním nebo tře­ba i tape­to­vá­ním.

2.       Nádech luxu­su není nic nedo­sa­ži­tel­né­ho
 Aby byt vypa­dal luxus­ně, není potře­ba vykrást Ikeu. Kouzlo luxus­ních inte­ri­é­rů tkví pře­de­vším v pro­sto­ru – čím méně pro­sto­ru zabe­re­te a byt bude vypa­dat pro­stor­ně­ji a vzduš­ně­ji (samo­zřej­mě holé stě­ny taky není to pra­vé oře­cho­vé), tím lépe bude míst­nost ve finá­le vypa­dat. Dále se luxus­ní inte­ri­é­ry ladí do jed­né bar­vy, mnoh­dy ani ne moc výraz­né (nicmé­ně např. vkus­ně zvo­le­ná čer­ve­ná má své kouz­lo). Za žád­ných okol­nos­tí nekom­bi­nuj­te moder­ní před­mě­ty s retro věc­mi a věc­mi, kte­ré by se daly nalézt ve sta­ro­žit­nic­tví – výsled­ný efekt bude laci­ný.
velká tv na stěně
3.       Vsaďte na doplň­ky a malič­kos­ti
 Na prv­ní pohled jsou nepa­tr­né, přes­to mohou v bytě tvo­řit zásad­ní atmo­sfé­ru. Výsledek by neměl být pře­plá­ca­ný (nemu­sí­te všech­ny doplň­ky pou­žít v jed­nom poko­ji), ale decent­ním kober­cem a zají­ma­vým, tře­ba i extra­va­gant­ním obra­zem v jinak nud­ném obý­vá­ku může­te dodat míst­nos­tí ten správ­ný šmrnc a atmo­sfé­ru.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]
  • Nové módní trendy21. září 2019 Nové módní trendy Pokud patříte spíše mezi ty, kteří se drží svého osvědčeného vzhledu, zkuste alespoň malé experimenty z nejnovějších trendů. Uvidíte, že to za to stojí. Zkusit můžete i něco, co jste si […]