Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové

Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové

vw
vw
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi auto­bi­o­gra­fie? Chcete se dozvě­dět něco ze živo­ta Veroniky Vieweghové, man­žel­ky spi­so­va­te­le Michala Viewegha? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Být sama sebou. 

Veronika Vieweghová, býva­lá man­žel­ka Michala Viewegha si muse­la sáh­nout až na vlast­ní dno, aby zjis­ti­la, že je důle­ži­té být sama sebou. Manželství se slav­ným spi­so­va­te­lem Michalem neby­lo snad­né. V této auto­bi­o­gra­fii se dozví­te, jak autor­ka pro­ží­va­la dět­ství, dospí­vá­ní, man­žel­ství s Michalem, také mateř­ství, nako­nec i roz­vod a dal­ší vztah a s ním spo­je­né těho­ten­ství po čty­ři­cít­ce.

0059592635 KE1097 v

V kni­ze najde­te i mno­ho zají­ma­vých a hlu­bo­kých myš­le­nek autor­ky i inspi­ra­tiv­ních ilu­stra­cí Zuzany Kodymové. Taktéž infor­ma­ce o domá­cím vzdě­lá­vá­ní svých dětí. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te pou­ži­tou a dopo­ru­če­nou lite­ra­tu­ru.

Autobiografií jsem pře­čet­la již něko­lik, ale musím říci, že tato mě napros­to dosta­la. Veronika je veli­ce sil­ná žena a nesmír­ně si jí vážím. Ráda bych jí pozna­la ve sku­teč­ném živo­tě, neje­nom v tom kniž­ním. Velice mě zau­ja­ly její myš­len­ky i názo­ry. Kniha dopo­ru­čím všem ženám, kte­ré ve svém vzta­hu pochy­bu­jí, jeli­kož tato kni­ha jim ote­vře oči. Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, ilu­stra­ce dotvá­ří celý ráz kni­hy. Některé pasá­že z kni­hy  jsem muse­la dlou­ho vstře­bá­vat a musím říci, že si Veronika pro­ži­la oprav­du peklo na zemi. Michala Viewegha mám moc ráda. Možná díky této kni­ze se můj pohled na něj tro­chu změ­nil. Jak se říká, že člo­věk nemá sou­dit něco, do čeho přes­ně nevi­dí, jeli­kož nave­nek se to může zdát idy­lic­ké, i přes­to je to nako­nec jinak. Moje kama­rád­ka pro­ží­va­la domá­cí nási­lí a až vše vyšlo jed­no­ho dne naje­vo, nikdo jí to nevě­řil a byla obvi­ně­na, že si to vše vymýš­lí. Jelikož její man­žel byl váže­ný prak­tic­ký lékař. Knihu jsem si moc uži­la, sil­ný pří­běh o sil­né ženě ve mně zane­chal hlu­bo­ký dojem.

Každý z nás by měl poznat svou hod­no­tu, najít vlast­ní ces­tu.

Ukázka z kni­hy:

„Svět je krás­ný i drs­ný záro­veň, ale je jen na mně, jak ho budu vní­mat, pro­ží­vat a zda nechám ostat­ní - a vlast­ně i sama sebe -, aby mě odklá­ně­li od mého poslá­ní, od mého tvo­ře­ní. Ušla jsem už kus ces­ty a dal­ší mám před sebou. Budu stát na mno­ha kři­žo­vat­kách a tisíc­krát se budu roz­ho­do­vat, kam odbo­čit. Ovšem ten, kdo nako­nec vykro­čí, nebu­dou oni, ale já, Jen moje kro­ky mě pove­dou k cíli, jen má tou­ha, lás­ka a sebe­dů­vě­ra mi budou dávat sílu vydat se dál. na ces­tu k sebe­po­zná­ní, na ces­tu BÝT SAMA SEBOU.

Všechno, čím jste, vytvá­ří­te sami. Jste tako­ví, jací jste, pro­to­že tomu věří­te. Celá vaše rea­li­ta, všech­no, čemu věří­te, je vaším vlast­ním výtvo­rem.“ Don Miguel Ruiz.

„Když něco milu­ješ, pusť to na svo­bo­du. Když se to k tobě vrá­tí, je to tvo­je. Když ne, nikdy to tvo­je neby­lo.“ Antoine de Saint- Exupéry.

Několik slov u autor­ce:

Veronika Vieweghová

Veronika Vieweghová pochá­zí ze sever­ních Čech. Do svých dva­ce­ti let žila v Litoměřicích, kde pra­co­va­la v nemoc­ni­ci na inter­ně. Poté odje­la do Německa jako au-pair a ošet­řo­va­tel­ka. V roce 2002 se pro­vda­la za spi­so­va­te­le Michala Viewegha, se kte­rým má dvě dce­ry Sáru a Báru Ann. Manželství trva­lo tři­náct let. Navzdory tomu, že její sen o šťast­ném man­žel­ství nevy­šel napo­pr­vé, nevzda­la se tou­hy být sama sebou a žít ve vědo­mých a lás­ky­pl­ných vzta­zích. Po čty­ři­cít­ce otě­hot­ně­la a s novým part­ne­rem, pod­ni­ka­te­lem Petrem Janem Křenem, má syna. Věnuje se domá­cí­mu vzdě­lá­vá­ní, téma­tům těho­ten­ství, mateř­ství a osob­ní­mu roz­vo­ji.

 • Autor: Veronika Vieweghová
 • Ilustrace: Zuzana Kodymová
 • Žánr: non-fiction, moder­ní žena, part­ner­ské vzta­hy
 • Vydáno: 2020, CPress v Brně, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
 • Počet stran: 240
 • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-264-3218-0

 • Náhledové foto: Web -VeronikaVieweghova.cz
 • Fotka kni­hy: Albatros Media, a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu5. srpna 2022 Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu Isabelle je velmi chytrá a ambiciózní stážistka v pařížské galerii. Tam se seznámí s charismatickým Putnamem Armstrongem, který je velký milovník umění. Bezhlavě se do něj zamiluje. I když […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
 • V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde7. dubna 2022 V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde Máte rádi romány o rodině i jejím poutu? Chcete zažít nádherný příběh plný emocí? Tak právě vám je určena kniha Susan Wiggs, která vás o tom rozhodně přesvědčí. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
 • Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy6. února 2022 Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy Milujete rodinné ságy? Chcete se dozvědět, jak to nakonec s Franzem Gerbanem a jeho ženou Irenou dopadne? Tak právě vám je určena třetí, závěrečná část trilogie s názvem Vinařství - […] Posted in Recenze knih
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • Rodinný hotel - Nový začátek24. ledna 2022 Rodinný hotel - Nový začátek Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Nový začátek, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
 • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
 • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
 • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74613 s | počet dotazů: 242 | paměť: 61641 KB. | 03.12.2022 - 09:01:18