Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Bylinné a kořeněné octy

Bylinné a kořeněné octy

vinegar

Bylinné a koře­ně­né octy jsou zají­ma­vou vari­an­tou, jak si osvě­žit pří­pra­vu nej­růz­něj­ších zele­ni­no­vých a ovoc­ných salá­tů nejen v hor­kém let­ním obdo­bí. Tyto octy vaše salá­ty obo­ha­tí jak o pří­jem­nou vůni, tak i o jem­nou výraz­nou chuť.

Domácí výro­ba tako­vé­ho octu není nijak nároč­ná, a jeho pří­pra­vu zvlád­ne oprav­du kaž­dý. Je jen na nás, jaké bylin­ky a koře­ní při jeho výro­bě pou­ži­je­me. Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší octy pat­ří hlav­ně octy jed­no­slož­ko­vé jako je: bazalko­vý, cele­ro­vý (mys­lí se nať) cibu­lo­vý, česne­ko­vý, estra­go­no­vý, fefe­ron­ko­vý, kop­ro­vý, libeč­ko­vý, majo­rán­ko­vý, meduň­ko­vý, roz­ma­rý­no­vý, šal­vě­jo­vý ane­bo tymi­á­no­vý.

A jak si tako­vý ocet vyro­bit? Čerstvé bylin­ky omy­je­me a nase­ká­me na men­ší čás­ti. Hrst byli­nek (dopo­ru­če­né množ­ství) vlo­ží­me do nádo­by a zali­je­me vin­ným octem. Dobře uza­vře­nou nádo­bu nechá­me luho­vat týden až čtr­náct dní na tma­vém, chlad­ném mís­tě, a poté pře­ce­dí­me a pře­fil­tru­je­me přes plát­no. Takto zís­ka­ný domá­cí bylin­ko­vý ocet skla­du­je­me na chlad­ném, tem­ném mís­tě.

Ukázka recep­tů na jed­not­li­vé octy:

Sladký koře­ně­ný ocet (na ovoc­né salá­ty)

Suroviny: 400 g cuk­ru, 1 l vin­né­ho octa, 1 lží­ce roz­dr­ce­né sko­ři­co­vé kůry, 3 bob­ko­vé lis­ty, 1 lžič­ka tymi­á­nu, 3 hře­bíč­ky, 1 lžič­ka soli, ? na plát­ky nakrá­je­né­ho citró­nu

Postup: Ocet při­ve­de­me k varu a při­dá­me k němu všech­ny uve­de­né pří­sa­dy. Směs vaří­me při­bliž­ně    5 minut. Poté ocet sce­dí­me a pře­fil­tru­je­me. Uchováváme na chlad­ném, tem­ném mís­tě.

Mátový ocet (na ochu­ce­ní omá­ček)

Suroviny: 200 g máty, 300 g cuk­ru, 1 l vin­né­ho octa

Postup: Jemně nase­ka­nou mátu smí­sí­me 300 g cuk­ru a nechá­me stát v uza­vře­né nádo­bě asi 20 minut. Mezitím si zahře­je­me vin­ný ocet k bodu varu. Přidáme směs cuk­ru a máty a za neu­stá­lé­ho míchá­ní vaří­me 5 minut. Poté sce­dí­me a pře­fil­tru­je­me. Naplníme a dob­ře uza­vře­me v lah­vích a nechá­me zrát 1 týden na tma­vém, chlad­ném mís­tě.

Bylinný ocet

Suroviny: 1 lží­ce máty, 1 lží­ce estra­go­nu, 6 lžic pažit­ky, 1 lží­ce libeč­ku, 1 lží­ce majo­rán­ky, 1 bob­ko­vý list, 4 hře­bíč­ky, vin­ný ocet dle veli­kos­ti nádo­by

Postup: Ocet si při­pra­ví­me jako jed­no­slož­ko­vý ocet s výjim­kou, že luhu­je­me pou­ze po dobu 7 dnů.

Cibulový ocet

Suroviny: 1 nadrob­no nase­ka­ná cibu­le, 1 l vin­né­ho octa, bob­ko­vý list

Postup: Ocet si při­pra­ví­me jako jed­no­slož­ko­vý ocet s výjim­kou, že luhu­je­me pou­ze po dobu 4 dnů.

Česnekový ocet

Suroviny:  3 pro­li­so­va­né strouž­ky česne­ku, 1 l vin­né­ho octa

Postup: Ocet si při­pra­ví­me jako jed­no­slož­ko­vý ocet s výjim­kou, že luhu­je­me pou­ze po dobu 2 dnů.

Estragonový ocet 

Suroviny: 10 až 15 výhon­ků, 1 l vin­né­ho octu

Postup: Ocet si při­pra­ví­me jako jed­no­slož­ko­vý ocet s výjim­kou, že luhu­je­me pou­ze po dobu 10 dnů.

Poznámka: Po pře­fil­tro­vá­ní nechá­vá­me v octě 1 výho­nek estra­go­nu.

 

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43651 s | počet dotazů: 205 | paměť: 50114 KB. | 10.04.2021 - 16:17:02