Bydlení ve stylu Provence

img a301209 w1994 t1511295186

Ačkoliv se tra­du­je ten­to styl více pou­ží­vat ve ven­kov­ských sta­ve­ních, kde má svůj původ, neboj­te se ho pou­žít i v měst­ských bytech. Vždyť je to mís­to, kam se bude­te vra­cet po nároč­ných dnech a kde se máte cítit dob­ře. Místo, kam si jde­te odpo­či­nout a ukrýt se před okol­ním svě­tem. A pokud vás baví roman­ti­ka, tak ten­to styl bude pro vás jako děla­ný.
levandule v košíkách
Jeho tra­di­ci musí­me při­znat k již­ní Francii, odkud se roz­ší­ři­la. Dokonce se snad tra­du­je od roku 1800, což není malá doba působ­nos­ti. Pokud inte­ri­ér ve sty­lu Provence něco sku­teč­ně potře­bu­je, tak to je levan­du­le a hrubě vytvo­ře­né kamen­né zdi.  V kom­bi­na­ci s dře­vem vše půso­bí har­mo­nic­ky a tako­vým uklid­ňu­jí­cím dojmem. Světlé bar­vy, jed­no­du­ché lát­ky a pří­rod­ní mate­ri­ál, přes­ně cha­rak­te­ri­zu­je ten­to styl.
kamenná zeď

Jak si s ním poradit

Podlaha – pokud je to jen mož­né, je lep­ší pou­žít dře­vo, ale také se dá nahra­dit cih­lo­vě zbar­ve­nou dlaž­bou, aby to nej­ví­ce při­po­mí­na­lo při­ro­ze­nou bar­vu cih­ly.
Stěny – tak při­ro­ze­ný kámen by byl nej­lep­ší, ale to těž­ko udě­lá­te v bytě. Ještě, že v dneš­ní době se dá mno­hé kou­pit. Různé hob­by mar­ke­ty nabí­zí pěk­né kamen­né obkla­dy. V žád­ném pří­pa­dě nedá­vej­te tape­ty s vyob­ra­ze­ním kame­ne.  Pokud by pro vás zna­me­na­la vel­ká inves­ti­ce do kamen­ných obkla­dů, tak radě­ji vyma­luj­te bílou nebo jem­nou pas­te­lo­vou bar­vou. Vždy hlav­ní bar­vou je bílá s náde­chem pla­ti­ny, dopl­ně­ná kré­mo­vou. Zapomeňte na ost­ré pří­mé bar­vy.
Nábytek – by se měl volit spíš sta­ro­žit­ný, ale dá se poří­dit i za dobrou cenu v baza­rech. Opravit nátě­ry a kom­bi­no­vat růz­ně tma­vý nátěr s bílou nebo kré­mo­vou bar­vou. Lze pou­žít i sta­ro­rů­žo­vou a jem­ně zele­nou. Často je k vidě­ní vyro­be­ný náby­tek z masiv­ní­ho dře­va a tepa­né­ho žele­za.
Dekorace – neza­po­meň­te na levan­du­li.  Je vhod­ná jak čer­stvá v kvě­ti­ná­či, tak suše­ná. Nádherná je v hodi­nách, obra­zech a ostat­ních dopl­ň­cích. Starožitná zrca­dla se zla­ce­ný­mi rámy, kovo­vé košíč­ky, koše, pol­štá­ře a povle­če­ní v pas­te­lo­vých bar­vách.
Pokud chce­te kobe­rec, je mož­ná i tato vol­ba. Měl by být kva­lit­ní, spíš vlně­ný, v jem­ných bar­vách. V obý­va­cím poko­ji by roz­hod­ně nemě­la chy­bět vyso­ká lam­pa na kovo­vé nožič­ce, kte­rá dodá bytu urči­té kouz­lo.
Zdroj fotek: Pixabay

  • Gotham - A Legion of Horrible20. května 2016 Gotham - A Legion of Horrible Konec druhé série se kvapem blíží a i její předposlední díl přinesl spoustu odkazů na komiksy, spoustu návratů starých známých i příchod nových superpadouchů do Gothamu.Již od poloviny […] Posted in Kritický Klub
  • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […] Posted in Recenze knih
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […] Posted in Filmové recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
  • Hraná Mulan poputuje na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150...8. srpna 2020 Hraná Mulan poputuje na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150... Hraná Mulan poputuje na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150 Kč) dorazí 4. září na službu Disney+, kde bude stát $30 (667 Kč) a zároveň půjde do vybraných kin v USA, Kanadě, Novém […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • ...15. července 2020 ... Délka Tenetu bude 149 minut a 59 sekund Posted in Krátké filmové aktuality
  • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […] Posted in Speciály
  • FONTÁNA (THE FOUNTAIN)2. července 2007 FONTÁNA (THE FOUNTAIN) Podrobným prozkoumáním programu kin v jarních měsících zjistíme, že nový film brooklynského rodáka Darrena Aronofského nepatřil k nejhranějším titulům. Tuzemský distributor Fontánu uvádí v […] Posted in Filmové recenze
  • Top leden - 20181. února 2018 Top leden - 2018 Nejčtenější články ledna 2018. Čertoviny - Kde se točilo? - 800 zobr. Jakub Zedníček - 792 zobr. Ve štábu Miloše Zemana padají pěsti - 464 zobr. Podívejte se na ukázku […] Posted in Články
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Ze života
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39109 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46706 KB. | 27.01.2021 - 02:17:53