Kritiky.cz > Pro domov > Bydlení ve stylu Provence

Bydlení ve stylu Provence

img a301209 w1994 t1511295186

Ačkoliv se tra­du­je ten­to styl více pou­ží­vat ve ven­kov­ských sta­ve­ních, kde má svůj původ, neboj­te se ho pou­žít i v měst­ských bytech. Vždyť je to mís­to, kam se bude­te vra­cet po nároč­ných dnech a kde se máte cítit dob­ře. Místo, kam si jde­te odpo­či­nout a ukrýt se před okol­ním svě­tem. A pokud vás baví roman­ti­ka, tak ten­to styl bude pro vás jako děla­ný.
levandule v košíkách
Jeho tra­di­ci musí­me při­znat k již­ní Francii, odkud se roz­ší­ři­la. Dokonce se snad tra­du­je od roku 1800, což není malá doba působ­nos­ti. Pokud inte­ri­ér ve sty­lu Provence něco sku­teč­ně potře­bu­je, tak to je levan­du­le a hrubě vytvo­ře­né kamen­né zdi.  V kom­bi­na­ci s dře­vem vše půso­bí har­mo­nic­ky a tako­vým uklid­ňu­jí­cím dojmem. Světlé bar­vy, jed­no­du­ché lát­ky a pří­rod­ní mate­ri­ál, přes­ně cha­rak­te­ri­zu­je ten­to styl.
kamenná zeď

Jak si s ním poradit

Podlaha – pokud je to jen mož­né, je lep­ší pou­žít dře­vo, ale také se dá nahra­dit cih­lo­vě zbar­ve­nou dlaž­bou, aby to nej­ví­ce při­po­mí­na­lo při­ro­ze­nou bar­vu cih­ly.
Stěny – tak při­ro­ze­ný kámen by byl nej­lep­ší, ale to těž­ko udě­lá­te v bytě. Ještě, že v dneš­ní době se dá mno­hé kou­pit. Různé hob­by mar­ke­ty nabí­zí pěk­né kamen­né obkla­dy. V žád­ném pří­pa­dě nedá­vej­te tape­ty s vyob­ra­ze­ním kame­ne.  Pokud by pro vás zna­me­na­la vel­ká inves­ti­ce do kamen­ných obkla­dů, tak radě­ji vyma­luj­te bílou nebo jem­nou pas­te­lo­vou bar­vou. Vždy hlav­ní bar­vou je bílá s náde­chem pla­ti­ny, dopl­ně­ná kré­mo­vou. Zapomeňte na ost­ré pří­mé bar­vy.
Nábytek – by se měl volit spíš sta­ro­žit­ný, ale dá se poří­dit i za dobrou cenu v baza­rech. Opravit nátě­ry a kom­bi­no­vat růz­ně tma­vý nátěr s bílou nebo kré­mo­vou bar­vou. Lze pou­žít i sta­ro­rů­žo­vou a jem­ně zele­nou. Často je k vidě­ní vyro­be­ný náby­tek z masiv­ní­ho dře­va a tepa­né­ho žele­za.
Dekorace – neza­po­meň­te na levan­du­li.  Je vhod­ná jak čer­stvá v kvě­ti­ná­či, tak suše­ná. Nádherná je v hodi­nách, obra­zech a ostat­ních dopl­ň­cích. Starožitná zrca­dla se zla­ce­ný­mi rámy, kovo­vé košíč­ky, koše, pol­štá­ře a povle­če­ní v pas­te­lo­vých bar­vách.
Pokud chce­te kobe­rec, je mož­ná i tato vol­ba. Měl by být kva­lit­ní, spíš vlně­ný, v jem­ných bar­vách. V obý­va­cím poko­ji by roz­hod­ně nemě­la chy­bět vyso­ká lam­pa na kovo­vé nožič­ce, kte­rá dodá bytu urči­té kouz­lo.
Zdroj fotek: Pixabay

  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […]
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […]
  • Koupelna v novém a moderním stylu28. dubna 2020 Koupelna v novém a moderním stylu Na co se zaměřit při rekonstrukci nebo budování nové koupelny: 1.)    výběr vany nebo sprchového koutu 2.)    vhodný dekor dlaždiček 3.)    […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com