Bydlení ve francouzském stylu

img a299409 w1996 t1509400975

Byt, kte­rý je zaří­ze­ný ve fran­couz­ském sty­lu, je účel­ný a záro­veň zdob­ný. Zkuste si zaří­dit byd­le­ní pod­le fran­couz­ských tra­dic. Především se neboj­te pou­žít při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru v tom­to sty­lu pas­te­lo­vé bar­vy. Jako ide­ál­ní kom­bi­na­ce se zde jeví sla­dě­ná ble­dě mod­rá, ane­bo sta­ro­rů­žo­vá barva v kom­bi­na­ci s bar­vou bílou.
bílé zařízení
Tato vol­ba je neo­myl­ným kro­kem ve fran­couz­ském sty­lu. Vyzkoušet může­te napří­klad:
ü  Pruhovaně vyma­lo­va­né stě­ny, kde se budou stří­dat dvě bar­vy, jed­na pas­te­lo­vá s bílou, nebo kré­mo­vou.
ü  Stěny pone­chat bílé a vyma­lo­vat pou­ze strop ve tmavším odstí­nu, jako je zele­ná, ane­bo hně­dá barva.
Zrovna tak může­te odkrýt v inte­ri­é­ru pěk­nou kamen­nou, pří­pad­ně cih­lo­vou stě­nu. Základem toho­to fran­couz­ské­ho sty­lu ale stá­le zůstá­va­jí tlu­me­né bar­vy, žád­né křikla­vé odstí­ny.
velké schodiště

Nábytek

V tak­to zaří­ze­ném inte­ri­é­ru by neměl chy­bět veli­ký jídel­ní stůl, a na něm sví­cen upro­střed. Stůl by potom měl být dře­vě­ný a masiv­ní. Ke sto­lu si pak pořiď­te tak­zva­nou dlou­hou žid­li. Je výraz­ným kou­sek nábyt­ku, kte­rý upou­tá pozor­nost kaž­dé návštěvy. Navíc je veli­ce poho­dl­ný. Zrovna tak je vhod­né si i do moder­ní­ho inte­ri­é­ru umís­tit barok­ní žid­li. Zkusit může­te i kře­síl­ka se zla­tým nátě­rem, zla­tá by však měla před­sta­vo­vat pou­ze oje­di­ně­lý prvek. A navíc na stě­nu pověs­te veli­ké zrca­dlo ve zla­tém rámu. Nejenom, že se sta­ne domi­nant­ním před­mě­tem, ale také optic­ky zvět­ší míst­nost.

Použité dekorace

Francouzi milu­jí sta­ré pou­ží­va­né věci, může­te i vy. Snadno je seže­ne­te na ble­ších trzích, na půdách, či v antikva­ri­á­tech. Poohlédněte se napří­klad:
ü  po sta­rých vázách
ü  po sta­rých soš­kách
ü  po růz­ných svíc­nech
ü  po dře­vo­řez­bách
židle v kuchyni
Co se týká kvě­tin, dej­te před­nost řeza­ným kvě­ti­nám před těmi v kvě­ti­ná­čích. Takovéto kvě­ti­ny na chví­li doda­jí ve fran­couz­ském byd­le­ní pocit luxu­su a vzne­še­nos­ti. Klidně posta­čí i pár tuli­pá­nů ve váze a pokoj bude půso­bit útul­ně­ji. Pokud se bude­te poo­hlí­žet po obra­zech, vol­te sta­rou mal­bu, záti­ší, ane­bo por­trét, kte­ré vypa­da­jí dob­ře. Takovýto obraz bude roz­hod­ně oso­bi­těj­ší a ori­gi­nál­něj­ší, než obra­zy nakou­pe­né ve vel­kých obcho­dech.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]