Kritiky.cz > Články > Bydlení ve francouzském stylu

Bydlení ve francouzském stylu

img a299409 w1996 t1509400975

Byt, kte­rý je zaří­ze­ný ve fran­couz­ském sty­lu, je účel­ný a záro­veň zdob­ný. Zkuste si zaří­dit byd­le­ní pod­le fran­couz­ských tra­dic. Především se neboj­te pou­žít při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru v tom­to sty­lu pas­te­lo­vé bar­vy. Jako ide­ál­ní kom­bi­na­ce se zde jeví sla­dě­ná ble­dě mod­rá, ane­bo sta­ro­rů­žo­vá barva v kom­bi­na­ci s bar­vou bílou.
bílé zařízení
Tato vol­ba je neo­myl­ným kro­kem ve fran­couz­ském sty­lu. Vyzkoušet může­te napří­klad:
ü  Pruhovaně vyma­lo­va­né stě­ny, kde se budou stří­dat dvě bar­vy, jed­na pas­te­lo­vá s bílou, nebo kré­mo­vou.
ü  Stěny pone­chat bílé a vyma­lo­vat pou­ze strop ve tmavším odstí­nu, jako je zele­ná, ane­bo hně­dá barva.
Zrovna tak může­te odkrýt v inte­ri­é­ru pěk­nou kamen­nou, pří­pad­ně cih­lo­vou stě­nu. Základem toho­to fran­couz­ské­ho sty­lu ale stá­le zůstá­va­jí tlu­me­né bar­vy, žád­né křikla­vé odstí­ny.
velké schodiště

Nábytek

V tak­to zaří­ze­ném inte­ri­é­ru by neměl chy­bět veli­ký jídel­ní stůl, a na něm sví­cen upro­střed. Stůl by potom měl být dře­vě­ný a masiv­ní. Ke sto­lu si pak pořiď­te tak­zva­nou dlou­hou žid­li. Je výraz­ným kou­sek nábyt­ku, kte­rý upou­tá pozor­nost kaž­dé návštěvy. Navíc je veli­ce poho­dl­ný. Zrovna tak je vhod­né si i do moder­ní­ho inte­ri­é­ru umís­tit barok­ní žid­li. Zkusit může­te i kře­síl­ka se zla­tým nátě­rem, zla­tá by však měla před­sta­vo­vat pou­ze oje­di­ně­lý prvek. A navíc na stě­nu pověs­te veli­ké zrca­dlo ve zla­tém rámu. Nejenom, že se sta­ne domi­nant­ním před­mě­tem, ale také optic­ky zvět­ší míst­nost.

Použité dekorace

Francouzi milu­jí sta­ré pou­ží­va­né věci, může­te i vy. Snadno je seže­ne­te na ble­ších trzích, na půdách, či v antikva­ri­á­tech. Poohlédněte se napří­klad:
ü  po sta­rých vázách
ü  po sta­rých soš­kách
ü  po růz­ných svíc­nech
ü  po dře­vo­řez­bách
židle v kuchyni
Co se týká kvě­tin, dej­te před­nost řeza­ným kvě­ti­nám před těmi v kvě­ti­ná­čích. Takovéto kvě­ti­ny na chví­li doda­jí ve fran­couz­ském byd­le­ní pocit luxu­su a vzne­še­nos­ti. Klidně posta­čí i pár tuli­pá­nů ve váze a pokoj bude půso­bit útul­ně­ji. Pokud se bude­te poo­hlí­žet po obra­zech, vol­te sta­rou mal­bu, záti­ší, ane­bo por­trét, kte­ré vypa­da­jí dob­ře. Takovýto obraz bude roz­hod­ně oso­bi­těj­ší a ori­gi­nál­něj­ší, než obra­zy nakou­pe­né ve vel­kých obcho­dech.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]