Kritiky.cz > Články > Bydlení ve francouzském stylu

Bydlení ve francouzském stylu

img a299409 w1996 t1509400975

Byt, kte­rý je zaří­ze­ný ve fran­couz­ském sty­lu, je účel­ný a záro­veň zdob­ný. Zkuste si zaří­dit byd­le­ní pod­le fran­couz­ských tra­dic. Především se neboj­te pou­žít při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru v tom­to sty­lu pas­te­lo­vé bar­vy. Jako ide­ál­ní kom­bi­na­ce se zde jeví sla­dě­ná ble­dě mod­rá, ane­bo sta­ro­rů­žo­vá barva v kom­bi­na­ci s bar­vou bílou.
bílé zařízení
Tato vol­ba je neo­myl­ným kro­kem ve fran­couz­ském sty­lu. Vyzkoušet může­te napří­klad:
ü  Pruhovaně vyma­lo­va­né stě­ny, kde se budou stří­dat dvě bar­vy, jed­na pas­te­lo­vá s bílou, nebo kré­mo­vou.
ü  Stěny pone­chat bílé a vyma­lo­vat pou­ze strop ve tmavším odstí­nu, jako je zele­ná, ane­bo hně­dá barva.
Zrovna tak může­te odkrýt v inte­ri­é­ru pěk­nou kamen­nou, pří­pad­ně cih­lo­vou stě­nu. Základem toho­to fran­couz­ské­ho sty­lu ale stá­le zůstá­va­jí tlu­me­né bar­vy, žád­né křikla­vé odstí­ny.
velké schodiště

Nábytek

V tak­to zaří­ze­ném inte­ri­é­ru by neměl chy­bět veli­ký jídel­ní stůl, a na něm sví­cen upro­střed. Stůl by potom měl být dře­vě­ný a masiv­ní. Ke sto­lu si pak pořiď­te tak­zva­nou dlou­hou žid­li. Je výraz­ným kou­sek nábyt­ku, kte­rý upou­tá pozor­nost kaž­dé návštěvy. Navíc je veli­ce poho­dl­ný. Zrovna tak je vhod­né si i do moder­ní­ho inte­ri­é­ru umís­tit barok­ní žid­li. Zkusit může­te i kře­síl­ka se zla­tým nátě­rem, zla­tá by však měla před­sta­vo­vat pou­ze oje­di­ně­lý prvek. A navíc na stě­nu pověs­te veli­ké zrca­dlo ve zla­tém rámu. Nejenom, že se sta­ne domi­nant­ním před­mě­tem, ale také optic­ky zvět­ší míst­nost.

Použité dekorace

Francouzi milu­jí sta­ré pou­ží­va­né věci, může­te i vy. Snadno je seže­ne­te na ble­ších trzích, na půdách, či v antikva­ri­á­tech. Poohlédněte se napří­klad:
ü  po sta­rých vázách
ü  po sta­rých soš­kách
ü  po růz­ných svíc­nech
ü  po dře­vo­řez­bách
židle v kuchyni
Co se týká kvě­tin, dej­te před­nost řeza­ným kvě­ti­nám před těmi v kvě­ti­ná­čích. Takovéto kvě­ti­ny na chví­li doda­jí ve fran­couz­ském byd­le­ní pocit luxu­su a vzne­še­nos­ti. Klidně posta­čí i pár tuli­pá­nů ve váze a pokoj bude půso­bit útul­ně­ji. Pokud se bude­te poo­hlí­žet po obra­zech, vol­te sta­rou mal­bu, záti­ší, ane­bo por­trét, kte­ré vypa­da­jí dob­ře. Takovýto obraz bude roz­hod­ně oso­bi­těj­ší a ori­gi­nál­něj­ší, než obra­zy nakou­pe­né ve vel­kých obcho­dech.

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […] Posted in Pro domov
  • Pohodový námořnický styl v interiéru6. května 2020 Pohodový námořnický styl v interiéru Námořnický styl a téma moře nás snad nikdy neomrzí. Vyvolává v nás příjemnou melancholii a vzpomínky na letní dovolené a slunečné nezapomenutelné dny strávené u moře. Navíc se perfektně […] Posted in Pro domov
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […] Posted in Pro domov
  • Koupelna v novém a moderním stylu28. dubna 2020 Koupelna v novém a moderním stylu Na co se zaměřit při rekonstrukci nebo budování nové koupelny: 1.)    výběr vany nebo sprchového koutu 2.)    vhodný dekor dlaždiček 3.)    […] Posted in Pro domov
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […] Posted in Pro domov
  • Dejte prostor vyniknout ratanu!14. dubna 2020 Dejte prostor vyniknout ratanu! Ratanové houpací křeslo je doslova symbolem pohody a relaxace. Jen si to představte, tento nádherný estetický solitér ve Vašem obývacím pokoji, dále pak tlumené světlo i hudba a vy […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...