Kritiky.cz > Profily osob > Burt Kwouk

Burt Kwouk

bart

Burt Kwouk se naro­dil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potom­kem čín­ských při­stě­ho­val­ců, kte­ří žili do jeho 18. let v Šanghaji. Přestěhoval se do Británie, kde žil vět­ší pro­cen­to své­ho živo­ta. Ale nepo­va­žo­val se za Brita, ale za Číňana.

Herectvím se začal věno­vat v 50. letech minu­lé­ho sto­le­tí, kde po malých „stě­cích“ ve fil­mech se popr­vé obje­vil ve fil­mu o Růžovém Panterovi. V roce 1975 dopl­nil Petera Sellerse v Návratu Růžového Partnera. Svojí roli dvor­ní­ho slu­hy hlav­ní posta­vy zopa­ko­val i v dal­ších sed­mi fil­mech až do roku 1993.

Zahrál si také ve třech fil­mech o Jamesu Bondovi. Goldfinger, Casino Royale a Žiješ jenom dva­krát. V těch­to fil­mech hrál zápor­nou posta­vu.

V roce 1968 se obje­vil po boku Anthony Quinna a Laurence Oliviera a nej­vět­ší fil­mo­vý úspěch měl v dra­ma­tu Stevena Spielberga Říše slun­ce.

V důcho­du se věno­val brit­ské­mu roz­hla­su a dabo­vá­ní video­her. 1. led­na 2011 zís­kal oce­ně­ní – stal se důstoj­ní­kem Řádu Britského impé­ria, kte­ré zís­kal za celo­ži­vot­ní pří­nos v dra­ma­tic­ké tvor­bě.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com