Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Budu tě hledat, dokud tě nenajdu

Budu tě hledat, dokud tě nenajdu

kniha dokud te nenajdu

Zdravotní sest­ra Emily se neče­ka­ně ocit­la v roli paci­ent­ky, a to jen něko­lik týd­nů po svém nástu­pu do nové prá­ce. Je z toho tro­chu ner­vóz­ní, ale uklid­ňu­je ji fakt, že má ope­ra­ci absol­vo­vat v luxus­ní nemoc­ni­ci, ve kte­ré pra­cu­je a ve kte­ré se o ni posta­ra­jí lidé, kte­ré zná. Krátce před ope­ra­cí vidí, že s ní pokoj sdí­lí mla­dá dív­ka, kte­rá zřej­mě nemlu­ví ang­lic­ky. A prá­vě tahle dív­ka je to, co vidí Emily jako prv­ní, když se po ope­ra­ci upro­střed noci pro­bu­dí. Něco s ní však není v pořád­ku - leží na ope­rač­ním sto­le a léka­ři se jí mar­ně sna­ží oži­vit.

Ráno je pokoj prázd­ný a po dív­ce není nikde ani sto­py. Z roz­ho­vo­rů se zaměst­nan­ci vyplý­vá, že na poko­ji žád­ná dív­ka ani nikdy neby­la... Emily má za to, že se jed­na­lo o noč­ní můru. Po návra­tu do prá­ce ale najde nára­mek, kte­rý pat­řil nezná­mé dív­ce. Snaží se pro­to exis­ten­ci dív­ky doká­zat, nikdo jí však nevě­ří. Co Emily vlast­ně teh­dy v noci vidě­la? A co straš­né­ho se ode­hrá­vá v nemoc­ni­ci?

Britská autor­ka Liz Lawler zau­ja­la čes­ké čte­ná­ře už svým prv­ním thrille­rem s názvem Zatímco jsi spa­la. Její novin­ka Dokud tě nena­jdu se taky ode­hrá­vá v čte­nář­sky atrak­tiv­ním pro­stře­dí nemoc­ni­ce, ale tím podob­nost s před­cho­zí kni­hou kon­čí. Hlavní hrdin­ka Emily má za sebou nároč­ný rok. Její sest­ra totiž záhad­ně zmi­ze­la, a tak Emily strá­vi­la něko­lik měsí­ců nejen pát­rá­ním po ní, ale i návště­va­mi tera­pe­u­ta a sna­hou začle­nit se po pro­ži­té traumě zpát­ky do nor­mál­ní­ho živo­ta. Už ze začát­ku kni­hy je zřej­mé, v jak moc zlém psy­chic­kém sta­vu se Emily nachá­ze­la. Při čte­ní o tom, jak se vybra­la hle­dat svou sest­ru do már­ni­ce a jak skon­či­la zavře­ná v chla­dí­cím boxu s mrt­vo­lou, doslo­va mra­zí.

A prá­vě v momen­tě, kdy už je nato­lik v pořád­ku, že je schop­ná pra­co­vat, jí zmi­ze­ní nezná­mé dív­ky při­po­me­ne pořád boles­ti­vou ztrá­tu sest­ry. Emily se upne na to, aby doká­za­la prav­di­vost své­ho tvr­ze­ní. Někdo v nemoc­ni­ci však dělá všech­no pro to, aby prav­du uta­jil, a tak se Emily pouš­tí do boje s nezná­mým nepří­te­lem. Autorka však jeho odha­le­ní roz­hod­ně neu­leh­ču­je - u kaž­dé­ho pode­zře­lé­ho záro­veň shr­ne i důvo­dy, proč je pod­le ní nevin­ný, a tak je jen na čte­ná­ři, čemu se roz­hod­ne uvě­řit. Napětí se stup­ňu­je už od samé­ho začát­ku a pří­běh se poma­lu, ale jis­tě zamo­tá­vá a je čoraz tem­něj­ší, až nako­nec vyús­tí do neče­ka­né­ho a šoku­jí­cí­ho závě­ru. Liz Lawler zkrát­ka zno­vu uká­za­la, že thrille­ry doo­prav­dy psát umí. Vydařená kom­bi­na­ce uvě­ři­tel­né hrdin­ky, nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí, neotře­lé dějo­vé lin­ky, mož­né­ho zlo­či­nu, napě­tí a pře­kva­pi­vých závě­reč­ných udá­los­tí - to jsou věci, kte­ré děla­jí z Dokud tě nena­jdu nad­prů­měr­ný thriller, kte­rý bys­te si roz­hod­ně měli pře­číst.

Hodnocení: 95%

 

 

Dokud tě nena­jdu

Autorka: Liz Lawler

Originální název: I’ll Find You

Překlad: Jan Mrlík

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 328

  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […] Posted in Recenze knih
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […] Posted in Recenze knih
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36712 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53296 KB. | 05.12.2021 - 11:43:48