Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Buďte spokojeni...

Buďte spokojeni...

spokojenost

Člověk se nemů­že cítit poho­dl­ně a pří­jem­ně bez vlast­ní­ho sou­hla­su. (Mark Twain)

Kdy bude­te se svým živo­tem spo­ko­je­ni? Když bude­te moci zapů­so­bit na dru­hé vše­mi mate­ri­ál­ní­mi věc­mi, kte­ré jste nahro­ma­di­li, a tím, jak jsou dra­hé? Ne, vlast­nic­tví dra­hé­ho hou­pa­cí­ho křes­la neu­klid­ní vaši mysl a nedo­vo­lí vám cítit se spo­ko­je­ně. Nebudete spo­ko­je­ni ani teh­dy, budete-li se zabý­vat tím, co si jiná oso­ba ne této pla­ne­tě o vás mys­lí.

Spokojenost při­chá­zí tepr­ve se schop­nos­tí milo­vat a při­jmout sebe a svět tako­vé, jací jste. Až při­jme­te sebe, už nebu­de­te zra­ni­tel­ní a bude­te se moci rado­vat z pobý­vá­ní na tom­to svě­tě a z vyu­ží­vá­ní pří­le­ži­tos­tí. Nebudete si dělat sta­ros­ti se znám­kou, jakou dostá­vá­te, pro­to­že vás bude těšit výzva, kte­rou vám život při­ná­ší.

Pokud uva­žu­je­te o tom, zda jste řek­li správ­nou věc, nosí­te správ­né jíd­lo, kou­pi­li správ­né auto a dům, nebu­de­te nikdy spo­ko­je­ni.

Přestaňte si dělat sta­ros­ti a zabý­vat se tím, co je správ­né v očích dru­hých a buď­te spo­ko­je­ni sami se sebou.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Ztráta času ...10. června 2020 Ztráta času ... Život je to, co se děje, zatímco vy pilně připravujete jiné plány. (John Lennon) Děláte něco a nevychází to. Jdete někam a jste zklamáni, když se tam dostanete. Uvíznete v dopravě. To je […] Posted in Ze života
  • Otálení14. června 2020 Otálení Je to začátek, který zastaví většinu lidí. (Don Shula) Naše výmluvy jsou nekonečné: Udělám to zítra, jakmile budu mít čas, mám na stole vzkaz, který mi to připomíná, a tak dále a tak dále. […] Posted in Ze života
  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […] Posted in Ze života
  • Metafora "saňového psa"23. června 2020 Metafora "saňového psa" Cesta je váš cíl a vaše práce je vaší cestou. (Lao Ć) Přítel, který mi poslal e-mail, použil metaforu saňového psa jako odraz našeho vlastního vnitřního průvodce. Vedoucí pes zná svou […] Posted in Ze života
  • Stížnosti10. dubna 2020 Stížnosti Člověk je zodpovědný za to, čemu věnuje pozornost, a musí také přijímat důsledky. (W.H.Auden) Vzhledem k tomu, že všichni trávíme čas stěžováním si, musíme mít hodně společného. Jedinečné […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...