Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Budoucnost Ezry Millera v roli Barryho Allena/Flashe je opět ohrožena.

Budoucnost Ezry Millera v roli Barryho Allena/Flashe je opět ohrožena.

Foto: Warner Bros. US
Foto: Warner Bros. US

Miller má totiž opět pro­blém se záko­nem. Chase Iron Eyes a Sára Jumping poda­li u sou­du žádost, aby měl Miller nově sta­no­ve­ný zákaz při­blí­že­ní k jejich 18-leté dce­ři, akti­vist­ce Tokatě Iron Eyes. Miller měl totiž na jejich dce­ři páchat nási­lí, vyhro­žo­vá­ní, děsit jí a též ji poda­vát dro­gy, aby měl nad jejich dce­rou kon­t­ro­lu.

Miller a Tokata mají být přá­te­lé od roku 2016, kdy Millerovi bylo 23 a Iron Eyes 12, v roce 2017 měla Tokata navští­vit Millera na natá­če­ní dru­hých Fantastických zví­řat, v roce 2021 měla poté Iron Eyes kvů­li Millerovi opus­tit ško­lu, aby s ním moh­la trá­vit více času.

Miller měl dle rodi­čů Iron Eyes též dív­ce způ­so­bit mod­ři­ny a omy­lem jejich dce­ru ozna­čit za tran­se­xu­á­la. Iron Eyes měla tyto tvr­ze­ní popí­rat. Aktuálně nejsou poli­cis­té schop­ni dohle­dat Millerovu polo­hu, soud je kaž­do­pád­ně sta­no­ven na 12. 7. 2022.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,19322 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56791 KB. | 06.07.2022 - 23:56:57