Kritiky.cz > Domácí rady > Budoucnost autonomních kamionů

Budoucnost autonomních kamionů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny bylo naje­to ve zku­šeb­ním pro­vo­zu více než 35 tisíc kilo­me­t­rů. Podle kon­sta­to­vá­ní řidi­čů byla jíz­da se dvě­ma kami­o­ny bez­peč­ná a poho­dl­ná, nedo­šlo k žád­ným kri­tic­kým situ­a­cím, přes­to­že kami­o­ny měly mezi sebou vel­mi krát­kou vzdá­le­nost, v roz­me­zí 15 a 21 met­rů. Rovněž došlo k ne nevý­znam­né úspo­ře pali­va.

Jedná se o nově se roz­ví­je­jí­cí trend, s jeho vyu­ži­tím se výhle­do­vě sta­ne mezi­ná­rod­ní kami­o­no­vá dopra­va efek­tiv­něj­ší a eko­lo­gič­těj­ší. Bude širo­ce vyu­ží­ván v celé logis­tic­ké síti.

kamion řidič

Mobilita budouc­nos­ti bude pro­po­je­ná a auto­ma­ti­zo­va­ná, stej­ně jako logis­ti­ka a její jed­not­li­vé ope­ra­ce. Digitálně říze­ný kon­voj, kdy jeden řidič řídí jeden nebo i více dal­ších kami­o­nů za sebou, tak­zva­ný pla­to­o­ning, bude brzy postup­ně zavá­děn do běž­né­ho pro­vo­zu. Proces je pod­po­ro­ván tech­nic­ký­mi sys­témy, prv­ní vozi­dlo urču­je rych­lost a směr a ostat­ní vozi­dla jej násle­du­jí. Umožní, aby se logis­tic­ké pro­ce­sy sta­ly efek­tiv­něj­ší­mi, bez­peč­něj­ší­mi a šetr­něj­ší­mi k život­ní­mu pro­stře­dí. Podle před­běž­ných odha­dů je mož­né pla­to­o­ning vyu­žít na při­bliž­ně 40 pro­cen­tech tras evrop­ské pře­prav­ní sítě.

kamion konvo

Ke koneč­né apli­ka­ci do sku­teč­né­ho pro­vo­zu jsou zapo­tře­bí ješ­tě dal­ší funkč­ní zkouš­ky. Při tes­tech se uká­za­lo, že sys­tém digi­tál­ní­ho říze­ní pra­co­val 98 pro­cent času bez zása­hu řidi­če. Mnohem méně, než se oče­ká­va­lo, byly zapo­tře­bí aktiv­ní zása­hy řidi­če, bylo to v prů­mě­ru pou­ze jeden­krát za 2 tisí­ce uje­tých kilo­me­t­rů. Spotřeba pali­va se sní­ži­la o téměř 4 pro­cen­ta.

Zkoumaly se i psy­cho­so­ci­ál­ní a neu­ro­fy­zi­o­lo­gic­ké účin­ky na řidi­če. Podle jejich hod­no­ce­ní důvě­řo­va­li tech­no­lo­giím a cíti­li se bez­peč­ně, žád­nou situ­a­ci nepo­psa­li jako nekon­t­ro­lo­va­tel­nou.


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a...28. srpna 2020 Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a... Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a bude dostupný ve standardní, deluxe edici a pokud si hru předobjednáte, získáte Trinity Pack. Ten obsahuje oblek, pistoli a kufřík ve […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha6. listopadu 2017 Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne velký norský poklad. Je to sice jen jedna cihla zlata, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemělo. […] Posted in Recenze knih
  • #1902: Barbarella - 50 %29. ledna 2019 #1902: Barbarella - 50 % Barbarella (Barbarella)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě a v limitované edici v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Barbarella" v roce 2017. České vydání má 168 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • The Pregame Skate - 3 June 2021 | #IIHFWorlds 20213. června 2021 The Pregame Skate - 3 June 2021 | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Ticho19. ledna 2023 Ticho Yrsa Sigurdardóttir nás v posledním díle série Freyja&Huldar opět vrací do studeného potemnělého Reykjaviku. Šokující nález znamená další práci pro vyšetřovací tým, který se tentokrát […] Posted in Recenze knih
  • Liga výjimečných6. listopadu 2003 Liga výjimečných Kdysi dávno v pradávných časech páry existovalo jedno malé sdružení. TZV. Liga výjimečných. Vládnul jim Allan Quatermain a jejími členy byly upírka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž […] Posted in Filmové recenze
  • Kristína Greppelová – Marcela21. srpna 2019 Kristína Greppelová – Marcela S Radkou Pavlovčinovou hrajete dvojčata a profi beach volejbalistky. Znaly jste se před natáčením? Ladily jste spolu formu na hřiště? S Radkou jsme se neznaly. Poprvé jsme se viděly až na […] Posted in Rozhovory
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […] Posted in Filmové recenze
  • 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi16. července 2019 10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi V neděli tomu bude již 50 let, kdy jako první člověk vstoupil 21. července 1969 na povrch magického Měsíce, odkud nám všem vzkázal legendární větu. „Je to malý krok pro člověka, ale […] Posted in Zajímavosti
  • Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať7. dubna 2022 Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať Začína nový týždeň a s ním aj ďalšie diely Survivora Česko&Slovensko. Po odchode Toma nám ostalo 9 súťažiacich a aj keď veľmi pomaly, ale isto sa dostávame bližšie a bližšie do […] Posted in Články, Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31116 s | počet dotazů: 284 | paměť: 61637 KB. | 28.09.2023 - 19:06:04