Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Bude ďalší Hulk?

Bude ďalší Hulk?

hulk 6
hulk 6

Pravdepodobne dá štúdio zele­né­mu mon­št­ru zele­nú a to hlav­ne vďaka tomu že The Avengers zará­bajú pek­né peniaze,momentálne je to sko­ro 220 000 000 $!(mili­ar­da je istá)a to ofi­ci­ál­na pre­mi­é­ra bude až za 2 dni.A dru­hý hlav­ný dôvod je ten,že Joss Whedon uká­zal vo svo­jej novej pec­ke Hulka tak,ako ho pub­li­kum ešte nevi­delo a kaž­dý si ho zamiloval.Dokáže konečne štúdio Hulka pre­dať samo­stat­ne divá­ko­vi tak,aby aj nie­čo na tom zarobilo?Predsa len Hulk z roku 2003 pri roz­poč­te 137 000 000 $ zaro­bil po celom sve­te v kinách 245 360 480 $ hlav­nú úlo­hu hral Eric Bana a reží­ro­val Ang Lee.Po pia­tych dlhých rokoch pri­šiel do kín z reštar­to­va­ný Neuveriteľný Hulk(v hlav­nej úlo­he Edwart Norton a réžia Louis Leterrier,kto­rý pri roz­poč­te 150 000 000 $ zaro­bil sko­ro 270 000 000 $ a to nie je žia­d­na sláva,na tak sláv­nu komi­xo­vú postavu.Je jas­né aby sa dostal na nulu,muselo sa pre­dať veľa DVD nosičov.Pravdepodobne prí­de Hulk zno­va do kín v roku 2015 a mal by v ňom hrať Mark Ruffalo,kto­rý ma z Marvel zmlu­vu na šesť filmov.Momentálne sú roz­ro­be­né aj iné komi­xo­vé postavy,práce zača­li aj na reštar­te Daredevila. Režírovať by mal David Slade a sce­nár pre­pi­su­je David James Kelly a pro­tiv­ník by mal byť opäť Kingpin a z pôvod­né­ho herec­ké­ho a pro­dukč­né­ho týmu sa nevrá­ti nikto.Daredevil v roku 2003 pri roz­poč­te 78 000 000 $ zaro­bil pod­pri­e­mer­ných 180 000 000 $ či sa mu podarí zaro­biť po reštar­te viac,je veľ­kou záhadou.A aby tých novi­niek nebo­lo málo,bude sa točiť Fantastická štvor­ka.Kompletne z novým herec­kým týmom,o réžiu sa mož­no posta­rá Josh Trank,kto­ré­ho Kronika zbie­ra okrem cen­ných bodov aj pek­né peniaze,pri roz­poč­te 12 000 000 $ zaro­bil film celo­sve­to­vo krás­nych 124 000 000 $ mi mu to prajeme.Premiéra zati­aľ nie je sta­no­ve­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56104 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55833 KB. | 22.05.2022 - 02:41:00