Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bubáci a hastrmani - Brčál s Mulisákem dělají ve vsi Syslově nové pořádky

Bubáci a hastrmani - Brčál s Mulisákem dělají ve vsi Syslově nové pořádky

josef lada výročí

Jak stra­ši­dlo Mulisák zača­lo stra­šit v Syslově - Syslov byla malá ves­nič­ka, do kte­ré se dosta­lo stra­ši­dlo Mulisák. Mulisák se roz­ho­dl, že bude stra­šit, ovšem jak mu řekl jeho kama­rád has­tr­man Brčál, k tomu musí mít povo­le­ní od sta­ros­ty, kte­rý je sice dob­rák, ovšem je radě­ji se zeptat, jest­li mu tu bude dovo­le­no.

Jak Pulec a Bubáček vozi­li děti v stra­ši­dlác­kém leta­dle - když se Mulisák zabyd­lel ve svém novém domo­vě, začal stra­šit tak doko­na­le, že by mu to pra­cov­ní morál­ce nemohl nikdo vytknout. Ovšem jed­nou tak prochla­dl a byl nucen se léčit. Přišla za ním tet­ka Bouďačka, aby ho tro­chu dala do kupy.

Jak ve mlýně stra­ši­lo a jak šel Mulisák na návště­vu k paní hra­běn­ce - děti mly­ná­ře Vašík a Marjánka doslo­va hlta­li pří­běhy a pohád­ky od lidí všech mož­ných. Ovšem co měli nej­ra­dě­ji. tak to když jim cho­di­li vyprá­vět has­tr­man Brčál a stra­ši­dlo Mulisák. Jednou jim také vyprá­vě­li o pra­dě­deč­ko­vi jejich tatín­ka.

 Jak stra­ši­dlo Mulisák a has­tr­man Brčál potresta­li zlo­dě­je - v Syslově byd­le­li vesměs samí poctiv­ci, kte­ří si nezá­vi­dě­li ani nekrad­li. Ovšem jed­no use tak sta­lo, že se zača­lo krást. Ztratili se husy, sle­pi­ce a vepř. To nemohl Brčál s Mulisákem nechat jen tak a chys­ta­li se na zlo­dě­je.

Pulcova kra­so­jíz­da s kočka­mi - has­tr­man Brčál měl malé­ho Pulce, kte­rý si cho­dil rád hrát s dět­mi, hlav­ně s mly­ná­řo­vic Vašíkem. Brčál vlast­nil něko­lik koček a měl je rád. Ovšem lidé se čas­to těm kočkám posmí­va­li. Pulec se roz­ho­dl, že jim uká­že, jaká je to krá­sa jez­dit s kočka­mi.

Jak se Pulec a Bubáček vyu­či­li - léta ubí­ha­la a Vašík, Pulec a Bubáček od Mulisáka opus­ti­li ško­lu. Vašíka si vzal tatí­nek hned do uče­ní, ale ostat­ní dva ješ­tě vyvá­dě­li. Ve mlýně už je paní­má­ma nevi­dě­la ráda a pora­di­la stra­ši­dlu a has­tr­ma­no­vi, aby je také dali do uče­ní.

Úplná kla­si­ka, kdo by to neznal. Jen těž­ko si lze před­sta­vit, že by se tyto pohád­ky vyprá­vě­né legen­dár­ním Františkem Smolíkem něko­mu nelí­bi­ly. Jsou krát­ké, ale vyni­ka­jí­cí. Obal - doko­na­lé od mis­tra Lady. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Audiokniha má 1 hodi­nu a 54 minut.

  • Autor: Josef Lada
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydavatelství: Supraphon
  • Interpret: František Smolík
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84552 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53235 KB. | 30.11.2021 - 11:12:51