Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Bruce Willis

Bruce Willis

Bruce Willis (19. břez­na 1955 Idar-Oberstein) celým jmé­nem Walter Bruce Willis, je ame­ric­ký fil­mo­vý herec a pro­du­cent a také zpě­vák. Proslavil se ve fil­mech Smrtonosná past, kde hrál detek­ti­va Johna McClanea, dále v dob­ro­druž­ném fil­mu Armageddon, kde ztvár­nil roli nafta­ře Harryho S. Stampera, a ve fil­mu Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí s rolí boxe­ra Butche Coolidge. S hereč­kou Demi Moore má tři dce­ry – Rumer (nar. 1988), kte­rá se sta­la také hereč­kou, Scout LaRue (nar. 1991) a Tallulah Bell (nar. 1994).

Životopis

Otec Bruce Willise, David Willis, byl Američan, slou­ží­cí v Německu jako voják ame­ric­ké armá­dy. Jeho mat­ka Marlene byla Němka, naro­ze­ná ve měs­tě Kaufungen. Když mu byly dva roky, pře­stě­ho­va­li se jeho rodi­če do New Jersey v USA. Již od dět­ství se zají­mal o hru na har­mo­ni­ku a jeho snem bylo, stát se pro­fe­si­o­nál­ním hrá­čem toho­to instru­men­tu. Poté co se jeho rodi­če v roce 1971 roz­ved­li, pra­co­val v nej­růz­něj­ších pro­fe­sích - jako továr­ní děl­ník, pum­pař, auto­me­cha­nik apod.

Pak se roz­ho­dl zku­sit dra­ma­tic­ký kurz na Státní uni­ver­zi­tě Montclair. Poté začal hrát v reklam­ních spo­tech a v prv­ní diva­del­ní hře. Následovaly role na Broadwayi v New Yorku. Od 80. let se začal také obje­vo­vat v tele­vi­zi a fil­mu.

V roce 1985 zís­kal roli detek­ti­va v tele­viz­ním seri­á­lu Měsíční svit, za nějž v roce 1989 zís­kal cenu Emmy. Jeho dal­ší rolí se stal sní­mek Schůzka nasle­po. V roce 1987 se ože­nil s hereč­kou Demi Moore. O rok poz­dě­ji si zahrál roli Johna McClana ve fil­mu Smrtonosná past, díky kte­ré se dostal mezi herec­ké super­hvězdy Hollywoodu, o dva roky poz­dě­ji při­šla Smrtonosná past 2 a dále násle­do­va­la role Joe Hallenbecka ve fil­mu Poslední skaut.

V roce 1994 hrál ve fil­mu Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí, o rok poz­dě­ji nato­čil tře­tí díl Smrtonosné pas­ti. V roce 1998 byl obsa­zen ve fil­mu Armageddon, kde ztvár­nil naf­to­vé­ho vrta­ře, kte­rý se vydal do vesmí­ru, aby zachrá­nil pla­ne­tu Zemi. V roce 2000 účin­ko­val ve fil­mu Můj sou­sed zabi­ják. O čty­ři roky bylo nato­če­no jeho pokra­čo­vá­ní. V roce 2007 nato­čil čtvr­té pokra­čo­vá­ní Smrtonosné pas­ti.


Detaily o článku Bruce Willis

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,62800 s | počet dotazů: 242 | paměť: 51670 KB. | 26.10.2021 - 22:18:27