Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Britská minisérie Pád (The Fall) s Gillian Anderson bude mít premiéru 1.9.

Britská minisérie Pád (The Fall) s Gillian Anderson bude mít premiéru 1.9.

p019hstf

Po něko­li­ka seri­á­lech ukra­jin­ských, pol­ských i brit­ských neval­né úrov­ně bude mít na komerč­ní tele­vi­zi pre­mi­é­ru brit­ská mini­sé­rie Pád s Gillian Anderson v hlav­ní roli.

O seriálu:

V dra­ma­tic­kém seri­á­lu ze Severního Irska se před­sta­ví Gillian Andersonová v hlav­ní roli poli­cej­ní komi­sař­ky Stelly Gibsonové, jež byla pře­ve­le­na z lon­dýn­ské poli­cie do Belfastu, aby zde pomoh­la dopad­nout ďábel­sky chyt­ré­ho séri­o­vé­ho vra­ha. Zatímco Gibsonová absol­vu­je ces­tu z Londýna, před­sta­ví se nám samot­ný vrah Paul Spector (Jamie Dornan). Drama se sou­stře­dí kolem poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní, kte­ré odkrý­vá pří­běhy rodin na stra­ně obě­tí i vra­ha, jejichž živo­ty zůsta­nou navždy pozna­me­ná­ny.


Britská minisérie Pád (The Fall) s Gillian Anderson bude mít premiéru 1.9.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...