Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze.

BridgedJones2

Bridget (Renée Zellweger) „už není žád­ná chuděr­ka“. Má Marka, kte­ré­ho šíle­ně milu­je, kte­rý ji bere i s její­mi výstřel­ky a je sexu­ál­ní bůh. Bridget má také pořád­nou prá­ci, je seri­óz­ní novi­nář­ka a pro­fe­si­o­nál­ka (aspoň si to mys­lí :-). Taky nám od prv­ní­ho dílu tro­chu při­bra­la (ale lze zřej­mě těž­ko ztloust­nout dva­krát do stej­né posta­vy). A hlav­ně, už ji neo­tra­vu­je ten pří­šer­ný děv­kař Daniel (Hugh Grant).

Ovšem idyl­ka netr­vá věč­ně. A tak Bridget začne Marka cho­rob­ně pode­zí­rat (Colin Firth) z nevě­ry s jeho dlou­ho­no­hou kole­gy­ní, jed­nu ze svých úžas­ně pro­fe­si­o­nál­ních repor­tá­ží kon­čí v ohrád­ce plné vep­řů a jejich výka­lů a do živo­ta se jí opět při­ple­te sexu­ál­ní mani­ak Daniel. Takže v pod­sta­tě vše při starém. S dru­hým dílem se ovšem „za hra­ni­ce všed­ních dnů“, do Thajska a do zim­ní­ho lyžař­ské­ho stře­dis­ka. Právě vtip­né scé­ny z hor pat­ří k jed­něm z nej­ví­ce pove­de­ných. Bridget v růžo­vé čepi­ci s bam­bu­le­mi sna­ží­cí se domlu­vit se v němec­ky mlu­ví­cí lékár­ně, se vyrov­ná snad jen Bridget v mas­ce krá­líč­ka.

Do Thajska se Bridget vydá­vá pra­cov­ně, v době, kdy se vlast­ně roze­šla s Markem, a ke své nevo­li s Danielem. Ten samo­zřej­mě nevá­há vyu­žít pří­le­ži­tos­ti, aby Bridget opět dostal do poste­le i s jejím pověst­ným spod­ním prádlem… Shodou okol­nos­tí a také díky své pří­tel­ky­ni se Bridget nako­nec v Thajsku dostá­vá do věze­ní. Žádná tragé­die to však není, pro­to­že i zde si svou pří­mos­tí a vti­pem zís­ká srd­ce svých asi dva­ce­ti spolu-vězenkyň a všich­ni se vese­le baví. Vězení navíc dává opět pří­le­ži­tost Markovi uká­zat, jaký je cha­rak­ter.

Někteří kri­ti­ko­vé namí­ta­jí, že se dru­hý díl pří­liš podo­bá jed­nič­ce. Aby ne, vždyť jeho pří­běh začí­ná jen něko­lik týd­nů od oka­mži­ku, kdy skon­čil pří­běh prv­ní­ho dílu. Bridget se opro­ti jed­nič­ce už jen pasiv­ně nesvě­řu­je své­mu dení­ku. O to více, čas­to ku ško­dě věci, aktiv­ně jed­ná. Výsledkem jejích zbrk­lých akcí jsou pak, jako obvykle, humor­né situ­a­ce (např. když v záchva­tu žár­li­vos­ti vtrh­ne k Markovi do domu a zjis­tí, že v míst­nos­ti roz­hod­ně není sám...). I přes veš­ke­ré obje­vu­jí­cí se námit­ky se mi Bridget Jones: S rozu­mem v kon­cích hod­ně líbi­la. Stejně jako u jed­nič­ky jsem se doko­na­le bavi­la a ješ­tě když jsem šla z kina, muse­la jsem se v duchu (i oprav­du) někte­rým scé­nám smát.

Více na Kritiky.cz
Video: Polar - Jak se nám líbilo Podívali jsme se na zoubek Madsu Mikkelsenovi a v jednom z našich videí si řekli, co se nám na ...
Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřip...
Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak nepr...
Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to lásk...
Michal Breus – Síla správného okamžiku Fráza „Byť v správny čas na správnom mieste“ dostane po prečítaní tejto knihy úplne no...


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Bridget Jonesová


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje "třicítka"28. června 2019 Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje "třicítka" Je vám přes třicet.Bez chlapa, zato s vašimi nejlepšími kamarády:Ošoupaným televizním ovladačem, proleželým gaučem a každodenně s novou lahví vodky nebo jiného buňky-spalujícího chlastu.K […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?15. prosince 2018 Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by průměrné dítě na této Zemi nesdílelo s obrýleným studentem bradavické čarodějnické školy […]
  • Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice15. ledna 2019 Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až do včerejšího dne). Všechny předešlé části jsem shlédl na svém dvd přehrávači. Atmosféra kina má však […]
  • Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.18. dubna 2019 Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony. V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Life on Mars (2006) tv seriál24. února 2014 Life on Mars (2006) tv seriál To si to takhle v poklidu děláte záslušnou práci jako vedoucí pracovník policie v Manchesteru, stíháte lotry a lumpy narušující poklidné soužití slušných občanů, když tu do vás vrazí plnou […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]