Kritiky.cz > TV Recenze > Brickleberry aneb Park s nulovou šancí na přežití

Brickleberry aneb Park s nulovou šancí na přežití

Black

Parta totál­ních mago­rů a cynic­ký mlu­ví­cí med­ví­dek? Proč ne…

Na ten­to ani­mák se pro­sím nekou­kej­te, pokud jste útlo­cit­ná duše, máte rádi zví­řát­ka, odpu­zu­jí vás spros­tá slo­va, omdlé­vá­te při naho­tě (byť kres­le­né) a při zmín­ce o dro­gách utí­ká­te z míst­nos­ti.

Pokud vám ani jed­no z toho neva­dí, či to nao­pak vítá­te, pak vítej­te v národ­ním par­ku, kte­ré­mu velí mega­ko­kot Woody Johnson, mon­stroz­ní les­ba Connie, sebestřed­ný kokot Steve a prsa­tá blon­dý­na Ethel a jehož mas­ko­tem je cynic­ký, spros­tý a destruk­tiv­ní med­ví­dek Malloy.

vlcsnap-2016-03-16-00h21m52s210

Vítejte v Brickleberry

Šéfa par­ku Woody Johnsona zastih­ne­me zrov­na v momen­tě, kdy je jako obvykle nasra­ný na Yellowstone, kte­rý mu vždyc­ky vyfouk­ne cenu pro prv­ní park. Určitou nadě­ji na zlep­še­ní má díky nové ran­ger­ce Ethel, pro­to­že zby­tek týmu je totál­ně na hou­by a svým způ­so­bem asi i Ethel.

Woody by se rád dostal na špič­ku a velel nej­lep­ší­mu par­ku v zemi. Problém je, že jsou mu pro­s­ti srs­ti jaké­ko­li zlep­šo­vá­ky nebo změ­ny a chce si pou­ze udr­žet svou pozi­ci. Ta obná­ší život ve sluš­ném domě se vše­mi vymo­že­nost­mi včet­ně video­her pro Malloye, zatím­co ostat­ní stráž­ci mají pou­ze drob­né domeč­ky a svo­je noč­ní můry.

vlcsnap-2016-03-07-21h53m34s417

Destrukce, smrt, sex, vul­ga­ri­ta a všu­dypří­tom­ná apo­ka­ly­psa

Brickleberry nesle­du­je uce­le­ný pří­běh. Každý díl je kla­sic­kou jed­no­hub­kou, ve kte­ré posta­vy řeší něja­ký pro­blém, během kte­ré­ho pra­vi­del­ně pošlou do věč­ných lovišť něja­kou tu zví­ře­cí popu­la­ci, zkří­ží něko­lik dru­hů mezi sebou, oje­dou vět­ši­nu cílů v dosa­hu bez ohle­du na pohla­ví a pokud mají tro­chu pech (vět­ši­nou), něko­li­krát během toho samy zemřou potup­nou smr­tí.

South Park švih­nu­tý Happy Tree Friends a čert­ví čím dal­ším

Brickleberry se vydal ces­tou poli­tic­ké neko­rekt­nos­ti a drs­né­ho humo­ru, kte­rý vysta­čil tak ako­rát na tři série po 13ti dílech a skon­čil tak dřív, než začal výraz­ně­ji pře­hrá­vat a opa­ko­vat se ve svých moti­vech. Jeho plu­sem jsou dosta­teč­ně šíle­né posta­vy a něko­lik záple­tek či trau­mat z minu­los­ti spo­leč­ně s ocho­tou opa­ko­va­ně a při­tom vtip­ně likvi­do­vat nebo vyu­ží­vat pro­stře­dí ke všem neřes­tem, jaké může tako­vý park a sna­ha ho udr­žet tak nějak pohro­ma­dě skrý­vat. A že jich není málo…

vlcsnap-2016-03-16-00h23m59s491

  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty19. září 2017 Rick a Morty V pátek byla další česká premiéra. Televize Prima Comedy Central, tj. TV Prima, zahájila vysílání nového seriálu pro dospělé. Po Griffinových, Americkém tátovi a samozřejmě South Parku […] Posted in TV Recenze
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […] Posted in Filmové recenze
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […] Posted in Filmové recenze
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […] Posted in Články
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...