Kritiky.cz > Filmové recenze > Breathe In (2013)

Breathe In (2013)

Když je člo­věk ner­vóz­ní tak není na ško­du zavřít na chví­li oči..., zhlu­bo­ka se nadechnou,....a poslé­ze vydech­nout ústy. Prý to fun­gu­je, aspoň na Guye Pearce v roli živo­tem tro­chu otrá­ve­né­ho uči­te­le hud­by Keitha. Bodejď by také nebyl nále­ži­tě ner­vóz­ní, když se mu po bytě pro­me­ná­du­je mla­dá Sophie, kte­rou si zde zahrá­la sice už ne zrov­na mla­dá (Sophie by mělo být 18), ale stá­le vel­mi mla­dě vyhlí­že­jí­cí Felicity Jones, kte­rá se zde obje­vi­la na stu­dij­ním poby­tu. Co čert ješ­tě nechtěl, tak Sophie je vel­mi talen­to­va­ná kla­ví­rist­ka a na svůj věk půso­bí i cel­kem vyzrá­le a dospě­le, což vytvá­ří vel­ký kon­trast s Keithovou dce­rou (Mackenzie Davis), kte­rá se po vět­ši­nu fil­mu cho­vá jako puber­tál­ní telát­ko, a také se stár­nou­cí man­žel­kou (Amy Ryan).
Film Breathe In není sním­kem, kte­rý by bořil hra­ni­ce kine­ma­to­gra­fie, ale jed­ná se o poměr­ně komor­ní pří­běh zob­ra­zu­jí­cí slo­ži­té vzta­hy v jed­né rodin­ce, na kte­rou pří­chod Sophie zapů­so­bí tro­chu jako kata­ly­zá­tor dal­ších udá­los­tí. Co bych fil­mu tro­chu vyče­tl je snad jen let­mé nastí­ně­ní postav a vztah mezi nimi, pro­to­že to je téma, se kte­rým reži­sér Drake Doremus pra­cu­je jako se stě­žej­ním moti­vem. Velmi se mi ale líbi­la kame­ra, oce­nil bych i vhod­ně zvo­le­nou hud­bu. Největší plus bych ale spat­řo­val v her­cích, kte­ří jsou vel­mi pře­svěd­či­ví.
Ve výsled­ku byl pro mě film Breathe In vel­mi pří­jem­ných pře­kva­pe­ním, kte­ré se nebu­du zdrá­hat dopo­ru­čit komu­ko­li, kdo má rád tako­vé ty cit­li­věj­ší fil­my o lid­ském nit­ru. Snímek se zao­bí­rá otáz­kou, zda sou­čas­ný stav je tím koneč­ným štěs­tím, kte­ré jsme si přá­li tře­ba před dese­ti lety a zda na nás někde neče­ká něco lep­ší­ho....

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […] Posted in Filmové recenze
  • Capone - poslední léta slavného mafiána2. června 2020 Capone - poslední léta slavného mafiána Dříve jeden z nejobávanějších mafiánů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do vězení za daňové úniky. Ve věku 40 let, po téměř deseti letech věznění je propuštěn poté co už není […] Posted in Filmové recenze
  • Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!25. října 2019 Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost! Tak zase se producenti rozhodli, že natočí další díl série, která měla pouze dva úspěšné filmy. Ty další filmy, které se před letošní novinkou natočily nezopakovaly takový úspěch, jak se […] Posted in Filmové recenze
  • Birdman – óda na filmovou radost3. února 2015 Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým novátorstvím, příběhem, ztvárněním i hereckými výkony.  Birdman je přesně takový film a tudíž není […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie všeho - Jaké je být Jane26. února 2015 Teorie všeho - Jaké je být Jane Ke ztvárnění Jane Hawking potřebovali filmaři herečku, která bude sice bojovat s méně fyzickými překážkami, ale se značným počtem těch psychických, když bude ztělesňovat pilíř, který […] Posted in Speciály
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze
  • Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc28. prosince 2019 Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc Není od času špatné, když se natočí  nová verze  slavné klasiky.  Anglická BBC  natočila třídílnou adaptaci Vánoční  koledy znova po 20 letech. Tentokrát se do ní vrhly tvůrci z BBC s […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com