Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Brazil

Brazil

brazildvd
V roce 1985 nato­čil Terry Gilliam film, kte­rý je dnes mož­ná tro­chu opo­mí­nán a zapo­me­nut. To je však vel­ká ško­da, jeli­kož vytvo­řil dílo, kte­ré by roz­hod­ně nemě­lo žád­né­mu fil­mo­vé­mu fanouš­ko­vi ujít.
Pokud zná­te něja­ký dal­ší Gilliamův film, tak víte, že vás vždy čeká něco neob­vyk­lé­ho až šíle­né­ho. Dokáže totiž vytvá­řet skvě­lé fil­mo­vé svě­ty. Zvládne si hrát s his­to­rií (Life of Brian) i s budouc­nos­tí (12 Monkeys). Brazil, spí­še než jako pohled do budouc­nos­ti, pova­žu­ji za obraz para­le­ní­ho svě­ta s tím naším, obraz toho, kam by jsme moh­li dospět s pře­mí­rou byro­kra­cie. Kritika kapi­ta­lis­mu a pře­mí­ra kon­zum­ní­ho živo­ta je pro toto dílo typic­ká.
Hlavní hrdi­na, Sam Lowry (Jonathan Pryce), se sice v byro­kra­tic­kém apa­rá­tu vyzná, ale jakmi­le se zami­lu­je do rebel­ky Jill, začí­ná postup­ně upa­dat do osidel byro­kra­cie. Zajímavostí je, že film nemá žád­ný hap­pyend, což se nelí­bi­lo stu­diu Universal, a tak byl film o něko­lik minut zkrá­cen. Fanoušci však pro­ti tomu­to kro­ku pro­tes­to­va­li a nelí­bi­lo se to ani reži­sé­ro­vi. To všech­no zapří­či­ni­lo, že byl film dis­tri­bu­o­ván, až po urov­ná­ní spo­rů, což bylo rok po natá­če­ní.
Jonathan Pryce před­vá­dí jeden ze svých život­ních výko­nů. Role mu oprav­du sed­la a divá­ka si hned svou roz­to­mi­lou nesmě­los­tí zís­ká. Dále musím roz­hod­ně také vyzdvih­nout Michaela Palina, kte­rý hra­je nezvykle váž­nou roli. Vedlejší roli si ve fil­mu zahrá­li napří­klad i Robert De Niro, Bob Hoskins nebo Ian Holm. Velice pove­de­ný je soun­d­track, kte­rý se člo­vě­ku vry­je pod kůži.
Snímek Brazil asi není pro kaž­dé­ho, pro­to­že ne všem Gilliamův styl sedí. Vnímavý fanou­šek však oce­ní geni­ál­nost toho­to reži­sé­ra, kte­rou doká­zal prá­vě i na Brazilu, kte­rý pat­ří v jeho nepří­liš počet­né fil­mo­gra­fii k tomu nej­lep­ší­mu.
Zdroje obráz­ků: jimmybrunner.tumblr.com, filmsufi.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Kultovní fil­my

  • EXPERIMENT 213. března 2020 EXPERIMENT 21 Sociální experiment, během kterého čtyři zpovykaní Pražáci přijdou o vše a zbydou jim jen holé zdi a holé kůže, aby následujících 21 dní mohli každých 24 hodin získat zpět jednu vybranou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Soutěže o hrníčky18. listopadu 2014 Soutěže o hrníčky Ve spolupráci s našim novým partnerem  T-shock připravujeme nové soutěže. Po flash disku a DVD bude na facebooku do konce roku pro fanoušky filmu připraveno několik soutěží o hrníčky s […] Posted in Soutěže
  • ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ8. května 2016 ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ V sobotu 30. 4. 2016 počasí přálo i návštěvníkům akce nazvané Pálení čarodějnic a stavění májky na Střížkově. Snad proto se v parku Václavka sešli v tak hojném počtu. K radosti pořadatelů […] Posted in Oslavy
  • Jak se zbavit emočního batohu?30. května 2019 Jak se zbavit emočního batohu? Občas se nám stane, že nás rozhodí bezvýznamné maličkosti. Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen maličkosti? Co když to je něco, co pro nás znamená […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terapie - Epizoda 6 (S03E06)15. ledna 2019 Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel si užít život v Amsterdamu. Terapie pokračuje a postupně se dozvídáme podrobnosti ze života […] Posted in TV Recenze
  • Vánoční akce na Epic Games17. prosince 2020 Vánoční akce na Epic Games Chcete si zahrát velké hry zdarma? Je pro Vás nejlepší čas, aby jste si stáhli pátý internetový obchod do svého PC. Po Steam, Origin, Gogu a Uplay si stáhněte a zaregistrujte Epic […] Posted in Novinky ze světa her
  • S07E06: Beyond the Wall21. srpna 2017 S07E06: Beyond the Wall Dokument o natáčení předposlední epizody seriálu Hra o trůny. https://youtu.be/qUMGGy8fsHg Posted in Za kamerou
  • Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná...17. prosince 2020 Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná... Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná jde o pokračování 2D akční adventury Hollow Knight z roku 2017. Posted in Krátké herní aktuality
  • Pixely - Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98942 s | počet dotazů: 244 | paměť: 54797 KB. | 27.07.2021 - 12:26:41