Kritiky.cz > Filmová místa > Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos

Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos

ZelBanka

„Jeden kámen se roz­pad­ne, dal­ší zaujme jeho mís­to a chrám drží pohro­ma­dě více než tisíc let. A to je přes­ně Železná Banka Braavosu…chrám. Všichni žije­me ve stí­nu ale sko­ro nikdo to neví. Nemůžeš před ním utéct, nemů­žeš ho pod­vést a nemů­žeš ho uke­cat. Když jim dlu­žíš pení­ze a necheš se sám roz­pad­nout, tak zapla­tíš.“

Tywin Lannister

Železná ban­ka Braavosu je ban­kov­ním domem Svobodného měs­ta Braavos. Je to bez­po­chy­by nej­moc­něj­ší finanč­ní insti­tu­ce Známého svě­ta s kli­en­ty od Essosu po Westeros, což zahr­nu­je i vlá­du Krále Sedmi krá­lov­ství.

Stejně jako je okříd­le­ným rče­ním rodi­ny Lannisterů že „Lannister vždyc­ky pla­tí své dlu­hy“, je také oblí­be­né rče­ní, kte­rým ban­ka upo­mí­ná své kli­en­ty, kte­ří nepla­tí úvě­ry – „Železná ban­ka vždyc­ky dosáh­ne své­ho.“

Jejím sym­bo­lem jsou dva zla­té troj­ú­hel­ní­ky tvo­ří­cí tvar pře­sý­pa­cích hodin, ze kte­rých raší dvě ruce dla­ně­mi vzhů­ru (napra­vo a nale­vo) přes­ně v mís­tě, kde se troj­ú­hel­ní­ky setká­va­jí.

Jejím zná­mým zástup­cem a člo­vě­kem, kte­rý za ní snad jako jedi­ný zatím výraz­ně­ji mlu­vil, je Tycho Nestoris (hra­je Mark Gattis, zná­mý z posled­ní doby nej­víc jako Mycroft Holmes)

Počátky a původ…

Źelezná ban­ka byla zalo­že­na dáv­no před Zkázou Valyrie, když byl Braavos ješ­tě „taj­ným měs­tem“, scho­va­ným před valy­rij­ský­mi vlád­ci. Založili ji úspěš­ní obchod­ní­ci a řeme­sl­ní­ci. Jmenuje se po opuš­tě­ném želez­ném dole, ve kte­rém její zakla­da­te­lé umís­ti­li všech­ny své vkla­dy. Důl měl jedi­ný vstup, kte­rý zablo­ko­va­li mohut­nou bra­nou a želez­ný­mi závo­ra­mi a necha­li hlí­dat stráž­ci, kte­ré naja­li všich­ni spo­leč­ně. Od té doby se ban­ka pře­su­nu­la do vzne­še­něj­ší čtvr­ti, ale důl stá­le fun­gu­je jako depo­zi­tář stej­ně jako his­to­ric­ká část měs­ta.

Vztahy a repu­ta­ce…

Poté, co se Tyrion Lannister sta­ne Strážcem poklad­ny, zjis­tí, že Petyr Baelish dlu­ho finan­co­val koru­nu mno­ha půjč­ka­mi včet­ně Železné ban­ky. Toje zne­po­ko­ji­vé kvů­li fak­tu, že ban­ka s obli­bou finan­cu­je nepřá­te­le těch, kdo jí neza­pla­ti­li.

Ačkoli strach nebo zne­po­ko­je­ní z Železné ban­ky nedá­vá naje­vo ani Tywin Lannister, Olenna Tyrell mu při dis­ku­si o finan­cích při­po­me­ne, že i on by se jí měl bát.

Po Tommenově koru­no­va­ci vyjde při kon­ver­za­ci Tywina a Cersei naje­vo, že jejich zla­tý důl před tře­mi lety „vyschl“ a že sou­čas­ná vál­ka posu­nu­la jejich už tak znač­né dlu­hy, potře­bu­jí zdro­je rodu Tyrellů. Cersei navrh­ne mož­nost doho­dy se zástup­ci ban­ky, což Tywin zamít­ne – víc, že se Železnou ban­kou nikdo nehne.

  • Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny19. dubna 2016 Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny Královo Přístaviště je královské hlavní město Westerosu a Sedmi Království. Populace je přibližně 500 000 obyvatel. Nachází se na Černovodě v místě, kde poprvé přistál Aegon Dobyvatel. […]
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […]
  • Šarlatový a černý15. června 2003 Šarlatový a černý Druhá světová válka z trochu jiného úhlu.Řím, 1943, v nadvládě němců. Už jen metr tlustá bílá čára vymezuje dosah „nezávislosti“ Vatikánu. Nicméně za touto čarou je relativně bezpečno. […]

Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com