Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Bourák

Bourák

word image

O FILMU

Černá kome­die Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věč­né­ho fra­je­ra, kte­ré­mu teče do bará­ku i do živo­ta a rodi­na už ho má plný zuby. Ale i srd­ce. V kinech od 11. červ­na 2020.

Příběh se ode­hrá­vá ve Šlukdorfu, ima­gi­nár­ním měs­tě na seve­ru Čech, kde po revo­lu­ci zavře­li všech­ny fab­ri­ky a mís­to nich se vyro­ji­ly non­stop her­ny, kasi­na a šlap­ky. V  jed­nom z těch non­sto­pů s auto­ma­ty pro zou­fal­ce pra­cu­je i Kamila, osm­náct­ka, kte­rá už má živo­ta ve měs­tě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ješ­tě víc ji štve vlast­ní rodi­na. Strhaná máma, kte­rá ode­dře všech­no sama a tvá­ří se, že nevi­dí, co vyvá­dí její man­žel, pade­sát­ník, kte­rý kšef­tu­je s kra­de­ný­mi auty a říká si Bourák. Zastydlý puber­ťák, „paro­die na fot­ra“ s otřís­ka­ným růžo­vým Cadillacem, kte­rý cho­dí trsat rock and roll s hol­kou, co vypa­dá jako ze staré­ho ame­ric­ké­ho kata­lo­gu na pod­pr­dy. A navíc jí za mat­kou pálí šéf, lokál­ní gan­gs­ter, kte­ré­mu evi­dent­ně pře­sko­či­lo. A do toho uza­ví­rá měs­to všech­ny her­ny.  Kamila při­chá­zí o svou prá­ci a její šéf Ruda o rozum. On pra­chy potře­bu­je, pro­to­že nad ním, gan­gs­te­rem míst­ní­ho for­má­tu, ope­ru­jí gan­gs­te­ři for­má­tu regi­o­nál­ní­ho a těm se vůbec nelí­bí, že jim Ruda dlu­ží hro­ma­du peněz. Tak si ho zaje­dou podat. Jenže Ruda hra­je golf a šest­ka žele­zo je vra­žed­ný nástroj… Tak Kamile dojde, že musí zasáh­nout a donu­tit mámu koneč­ně šláp­nout táto­vi na ty jeho špi­ča­tý per­ka! Nebo všech­no pole­tí do luf­tu.

Bourák je kome­die, tro­chu čer­ná a tro­chu gan­gs­ter­ka, našlápnu­tá skvě­lou hud­bou a čer­ným humo­rem, ve kte­ré se stří­da­jí absurd­ní situ­a­ce s roman­ti­kou, stej­ně jako roke­nro­lo­vé pec­ky se zami­lo­va­ný­mi plou­žá­ky v podá­ní nej­lep­ší kape­ly, jakou si kdo doká­že pře­sta­vit. A to nejen ve fil­mo­vém Šlukdorfu.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83728 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54135 KB. | 04.08.2021 - 07:50:11