Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bony a klid

Bony a klid

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze na čes­ký film Bony a klid: Jakožto dítě gene­ra­ce Z toho o vekslá­cích, bonech a tuzexech vím jen vel­mi málo, kon­krét­ně vůbec nic. Tedy, něco už jsem si nastu­do­val. Přijde mi, že do nás z kaž­dé stra­ny někdo cpe komu­nis­ty, VB, StB, nác­ky, kon­ce­t­rá­ky atd. atp., ale o tom­to soci­a­lis­tic­kém feno­mé­nu jsem sly­šel popr­vé. Z toho hle­dis­ka mi film při­šel zají­ma­vý, beru ho jako (ne)milou výpo­věď doby. Byla podá­na záživ­nou for­mou, jeli­kož vše sle­du­je­me z pohle­du samot­ných vekslá­ků, kte­ří vystu­pu­jí v roli jakých­si anti­hr­di­nů, ovšem v sou­vis­los­ti s tím, že sku­teč­ně exis­to­va­li, bych se slo­vu „hrdi­na“ radě­ji vyhnul. Overall, jsem rád, že jsem se na film podí­val, zase to bylo zpra­co­va­né tro­šič­ku jinak, než jak jsme zvyk­lý u vět­ši­ny jiných čes­kých titu­lů se stej­nou pří­bě­ho­vou data­cí, kte­ré se ani nesna­ží půso­bit ori­gi­nál­ně a svou prů­měr­nost skrý­va­jí za his­to­ric­ký kon­text.

Rychlý výčet pozi­tiv: Roman Skamene zářil v roli trpas­lí­ka, bylo to vtip­né, mělo to grá­dy, kaž­dou scé­nu zve­dal o něko­lik leve­lů výš. Při sle­do­vá­ní jsem cítil onen osm­de­sát­ko­vý fee­ling, za to vzdá­vám hold. Zaujalo mě, že pří­z­vis­ko vekslák pochá­zí z němec­ké­ho wech­seln. Tím bych však chvá­lu Olmerovy béč­kov­ky uza­vřel, zas tak skvě­lé to totiž neby­lo. Odhlížejíc od stá­ří, Bony a klid nepři­ná­ší nic nové­ho ani extra zají­ma­vé­ho / napí­na­vé­ho / vtip­né­ho / pře­kva­pi­vé­ho / ... Zkrátka nic extra. Jako kome­die z roku 87 dob­rý. ALE! Co mi při­jde neu­vě­ři­tel­ně laci­né, je způ­sob, jakým zde Vít Olmer vytvá­ří atmo­sfé­ru – jed­no­du­še zapne něja­ký sta­rý song, při­čemž hudeb­ní moti­vy se zde stá­le opa­ku­jí, Olmer má asi tři oblí­be­né pís­nič­ky, kte­ré pouš­tí pořád doko­la jako kolo­vrá­tek. Je to ryze samo­ú­čel­né a i znač­ně repe­ti­tiv­ní. Krom toho pro to ani nemá cit, koli­krát skon­čí scé­na se zce­la odliš­nou atmo­sfé­rou a on v ten moment pus­tí to svo­je: „Relax, don’t do it!“ Jednak to půso­bí jako pěst na oko a dru­hak jsem z toho byl už ke kon­ci cel­kem na práš­ky.

Mohl bych se v tom dál babrat a zkri­ti­zo­vat napří­klad výstav­bu cha­rak­te­rů, na kte­ré tady vůbec nezbyl pro­stor a s nimiž jsem pro­to vůbec nic nepro­ží­val a ani nevě­děl, komu mám fan­dit – jedi­ný, kdo mi byl sym­pa­tic­ký, byl skřet z kame­ne – ale hádám, že to nemá smy­sl. Ještě bych se roz­čí­lil a dostal infarkt. Koneckonců hla­va mi už 24 hodin v kuse moud­ře radí: „Relax, don’t do it...“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Pavel Závada

Ty jsi pičus.

  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera7. října 2020 Limonádový Joe aneb Koňská opera V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strhne rvačka. Majitel podniku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklidní rozvášněné pistolníky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […] Posted in Speciály
  • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD. 🙃 PS: Někdo, kdo neusnesl tíhu mého slova, mi nahlásil účet na seznamu. Můj účet na ČSFD je tedy od teď také jediný způsob, jak si můžete přečíst mé vyjádření k některým úlovkům, které se pod mými recenzemi nahromadily. Děkuji za pochopení.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,78474 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60186 KB. | 19.08.2022 - 16:30:13