Kritiky.cz > Recenze knih > Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %

Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %

bojovy andel alita 2 smrtici andel 1

Když vám řek­nu, že kni­ha „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ je vlast­ně celá o tom, že se Alita sna­ží najít svo­je mís­to ve svě­tě, že je to vlast­ně její osob­ní dra­ma, asi mi nebu­de­te moc věřit. A když vám řek­nu, že se tak sna­ží uči­nit pro­střed­nic­tvím drs­né­ho futu­ris­tic­ké­ho spor­tu, kde pro­ti sobě závo­dí kybor­go­vé, kte­ří mohou skon­čit až na šrot, asi mi nebu­de­te věřit vůbec. Ale když kni­hu, kte­rá má čty­ři sta pade­sát strá­nek, dočte­te, najde­te tam prá­vě tohle. Intimní pří­běh, kte­rý je zasa­zen do pořád­ně akč­ních kulis, kde dochá­zí k destruk­ci. Ale tenhle pří­běh se sta­čí v kni­ze „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ uzavřít a začí­ná zde dal­ší, kte­rý se ode­hrá­vá o dva roky poz­dě­ji. Ano, díky své­mu roz­sa­hu se toho v kni­ze „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ sta­ne doce­la dost.

https://4.bp.blogspot.com/-vDp17HgMwik/WwwmDvrBU3I/AAAAAAAAsy0/Fxtq6gutcyQn2A4kj8NX8n-sXewQ14vXgCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-2-smrtici-andel-2.jpg

Po smr­ti blíz­ké oso­by se Alita roz­hod­la, že je na čase zmi­zet. A tak odchá­zí od Ida, kte­rý se ji sna­ží najít, pro­to­že na ni pros­tě nedo­ká­že zapo­me­nout. Pro něj byla rodi­nou. Jenže Alita si nic nepa­ma­tu­je, Alita stá­le neví, kým vlast­ně je, a tak potře­bu­je svo­je mís­to najít jin­de. A tak se roz­hod­ne pro Motorball, což je cel­kem jed­no­du­chá hra. Kyborgové musí se spe­ci­ál­ním moto­ro­vým míčem obkrou­žit urče­nou dráhu. Je jed­no koli­krát obkrou­ží kte­rý robot, jde o to, aby míč obkrou­žil potřeb­ná kola, a vítě­zí ten, kdo s motor­ballem pro­je­de cílem v posled­ním kole. Jaká jsou dal­ší pra­vi­dla? Těžko říct, pro­to­že to vypa­dá, že je povo­le­no všech­no, kro­mě toho, aby se závod­ník vra­cel - musí všich­ni neu­stá­le postu­po­vat kupře­du, nebo pří­pad­ně zůstat na mís­tě.

https://3.bp.blogspot.com/-unYzcaPnXvg/WwwmDjQj7gI/AAAAAAAAsyw/wKLvO9sBbRIGnoDtiJ3lGAWkoy2J8ig0gCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-2-smrtici-andel-3.jpg

Jukito Kiširo do hry vra­cí Ida a nechá­vá ho setkat s Alitou, ale jsou zde nové a hod­ně zají­ma­vé posta­vy, kte­ré dostá­va­jí pro­stor, aby pře­svěd­či­ly, že autor je sku­teč­ně schop­ný vypra­věč. A to se mys­lím poved­lo. Kolem šam­pi­o­na Motorballu a Ality se vytvo­řil stě­žej­ní pří­běh, kte­rý je akč­ní, je dra­ma­tic­ký, je i tro­chu psy­cho­lo­gic­ký, je skvě­le futu­ris­tic­ký a bru­tál­ní, je cel­kem chyt­rý a neu­stá­le žene kupře­du. Chcete vědět, jak to dopad­ne a bude­te to nej­lep­ší přít obě­ma posta­vám, i když vám bude celou dobu jas­né, že tohle pros­tě nemů­že dopad­nout dob­ře. Ne pro všech­ny. I když by se pak zdá­lo, že Jukito s dějem cuk­ne a jen ho vrá­tí do sta­rých kole­jí, je vidět, že posta­vy a jejich osu­dy pro­myš­le­né a ví, jak s nimi nalo­žit.

https://3.bp.blogspot.com/-yRYUeZS5m_E/WwwmEPdVMBI/AAAAAAAAsy4/ow_wrjWnRto5JXRt3NUFuReEaW9oxhmLQCLcBGAs/s320/bojovy-andel-alita-2-smrtici-andel-4.jpg

Takže i když to vypa­dá, že je zde zakon­če­ní jed­no­ho vel­ké­ho pří­běh a že teď to bude jiné. Ukáže se, že se posta­vy jen vyví­jí kupře­du. Akorát minu­lost zůstá­vá a oni se s ní muse­jí vypo­řá­dat. A tak zde máme i pokra­čo­vá­ní jed­no­ho osu­du z kni­hy „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Osudu, kte­rý ješ­tě hod­ně pro­mlu­ví do toho, jak se bude muset Alita prát nejen o svůj život, ale i o živo­ty lidí, na kte­rých jí zále­ží. A vypa­dá to, že sou­peř ten­to­krát bude sku­teč­ná bes­tie. Ale na to už je tře­ba si počkat do tře­tí kni­hy. Kniha „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ má spád, má dob­rý roz­voj děje, má zapa­ma­to­va­tel­né posta­vy, má humor, kte­rý není na úkor dob­rých dra­ma­tic­kých scén, není to komiks, kte­rý by byl zby­teč­ně pře­plá­ca­ný vědec­ký­mi ter­mí­ny jako tře­ba „Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface“. Vše je zde dosta­teč­ně vyvá­že­né a „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ jed­no­du­še baví.

Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl (銃夢)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 450 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Jukito Kiširo

Kresba: Jukito Kiširo

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

  • Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 % Nakladatelství Crew přišlo ke konci roku 2017 s novými zajímavými komiksy a mimo jiné i novými a zajímavými mangami. Úplně novou sérií na českém trhu byly mangy "Fullmetal Alchemist: […] Posted in Recenze knih
  • Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Třetí kniha s titulem "Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě" je zase pořádný špalek a dostala se na 452 stránek. To je opravdu pořádná dávka mangy, ale při čtení takového špalku jsem se […] Posted in Recenze knih
  • Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%13. února 2019 Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65% Nacházíme se v budoucnosti. Vysoce vyspělá, multikulturní a kosmopolitní společnost žije ve světě totálního konzumu. Ke svému zdokonalování a k zábavě využívají kybernetických protéz na […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […] Posted in Recenze knih
  • Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %6. prosince 2016 Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 % Už první vydání této knížky bylo opravdu úžasné a po světě velmi úspěšné mezi skupinou lidí zabývající se stravováním a fitness tématikou obecně, ale nedávno vyšlo již druhé vydání této […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...