Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Bohové musejí být šílení 2

Bohové musejí být šílení 2

Bohove2

Bohové musí být šíle­ní II je kome­di­ál­ní film Jamieho Uyse z roku 1989, kte­rý je pokra­čo­vá­ním fil­mu Bohové musí být šíle­ní z roku 1980, k němuž Uys napsal scé­nář a kte­rý také reží­ro­val. Film Bohové musí být šíle­ní II, kte­rý vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Jihoafrické repub­li­ky, Botswany a Spojených stá­tů, pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Weintraub Entertainment Group. V USA byl uve­den 13. dub­na 1990 spo­leč­nos­tí Columbia Pictures, ve zbyt­ku svě­ta jej vyda­la spo­leč­nost 20th Century Fox.

Obsah filmu

Film se sklá­dá ze čtyř dějo­vých linií, kte­ré pro­bí­ha­jí para­lel­ně a vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí:

 1. Xixo se sna­ží najít své ztra­ce­né děti
 2. Dva pyt­lá­ci slo­nů ces­tu­jí­cí v nákla­ďá­ku, v němž uvíz­ly Xixovy děti.
 3. Zoolog a práv­ník uvízlí v pouš­ti.
 4. Dva vojá­ci boju­jí­cí pro­ti sobě

Příběh začí­ná tím, že dva pyt­lá­ci slo­nů, chro­nic­ky pro­tiv­ný „Big Ben“ Brenner a jeho sym­pa­tic­ký, ale nepří­liš bys­trý pomoc­ník George, pro­jíž­dě­jí oblas­tí, v níž žije Xixův kmen. Xixův syn Xiri a dce­ra Xisa, zvě­da­ví na jejich vozi­dlo, vle­zou do pří­vě­su s cis­ter­nou na vodu a necha­jí se nedob­ro­vol­ně svézt, zatím­co pyt­lá­ci pokra­ču­jí v jízdě. Xixo je násle­du­je pěš­ky, odhod­lán zís­kat své děti zpět.

Dr. Ann Taylorová, mla­dá práv­nič­ka z New Yorku, při­jíž­dí do křo­vi­na­té­ho leto­vis­ka, aby zde před­nes­la před­náš­ku na práv­nic­ké kon­fe­ren­ci. Protože má vol­ný čas, při­jme pozvá­ní mla­dé­ho muže na pro­jížď­ku v dvou­míst­ném dvou­mo­to­ro­vém ultra­leh­kém leta­dle. Jedou za věd­cem dok­to­rem Stephenem Marshallem, kte­ré­mu prá­vě vysí­lač­kou ozná­mi­li, že se musí dosta­vit do leto­vis­ka, odkud dok­tor Taylor prá­vě při­jel, aby ošet­řil zra­ně­né zví­ře, kte­ré našli. Nechá dru­hé­ho pilo­ta, aby hlí­dal jeho vůz a vyba­ve­ní, a vydá se do leto­vis­ka v ultra­li­gh­tu s Ann na palubě, ale nara­zí na nepří­z­ni­vé poča­sí a hava­ru­jí, tak­že uvíz­nou v pouš­ti Kalahari. Navíc se schy­lu­je k vál­ce, zosob­ně­né ztra­ce­ným kubán­ským vojá­kem (Mateo) a jeho angol­ským nepří­te­lem (Timi), kte­ří se opa­ko­va­ně pokou­še­jí vzá­jem­ně zajmout.

Všichni tito lidé se v prů­bě­hu fil­mu setká­va­jí s Xixem a jeho dět­mi. Nakonec děj vyvr­cho­lí tím, že pyt­lá­ci zajmou Xixa, Taylora, Marshalla a oba vojá­ky. Xixovi se je poda­ří zachrá­nit a George, kte­rý je vlast­ně hod­ný chla­pík drže­ný v podru­čí své­ho šéfa, dá Xixovi poky­ny k jeho dětem. Pytláci jsou zaja­ti, oba vojá­ci se poně­kud neo­chot­ně dohod­nou a roze­jdou se bez dal­ší­ho nási­lí, Taylor a Marshall se vrá­tí do civi­li­za­ce (i když ne bez posled­ní trap­né neho­dy), navá­žou milost­ný vztah a Xixo najde své děti.

Zajímavosti

 • Film se natá­čel v roce 1985, ale pre­mi­é­ru měl o 4 roky poz­dě­ji
 • Důležitou roli (zakous­nu­té zví­ře do boty) měl Medojed Kapský
 • Hlavní herec N!xau dostal více než sto­ná­sob­ně vět­ší hono­rář než v prv­ní díle.

Photo © Columbia Pictures

Části seriálu:  Bohové musejí být šílení

 • Bohové musejí být šílení 2

 • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
 • Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 %20. září 2021 Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 % Tato recenze výjimečně není na celovečerní film v kinech, ale na nezávislý krátký snímek s názvem Do selhání od začínajícího režiséra a scenáristy Martina Tyburce, jenž mě oslovil […] Posted in Filmové recenze
 • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
 • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
 • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
 • Viník17. září 2021 Viník Operátor tísňové linky Joe (Jake Gyllenhaal) se snaží zachránit volající Emily (mluví Riley Keough), které jde o život, ale brzy zjistí, že všechno je úplně jinak... Americká předělávka […] Posted in Filmové recenze
 • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
 • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
 • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56484 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53393 KB. | 21.09.2021 - 14:14:26