Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Bohové musejí být šílení 2

Bohové musejí být šílení 2

Bohove2
Bohove2

Bohové musí být šíle­ní II je kome­di­ál­ní film Jamieho Uyse z roku 1989, kte­rý je pokra­čo­vá­ním fil­mu Bohové musí být šíle­ní z roku 1980, k němuž Uys napsal scé­nář a kte­rý také reží­ro­val. Film Bohové musí být šíle­ní II, kte­rý vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Jihoafrické repub­li­ky, Botswany a Spojených stá­tů, pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Weintraub Entertainment Group. V USA byl uve­den 13. dub­na 1990 spo­leč­nos­tí Columbia Pictures, ve zbyt­ku svě­ta jej vyda­la spo­leč­nost 20th Century Fox.

Obsah filmu

Film se sklá­dá ze čtyř dějo­vých linií, kte­ré pro­bí­ha­jí para­lel­ně a vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí:

 1. Xixo se sna­ží najít své ztra­ce­né děti
 2. Dva pyt­lá­ci slo­nů ces­tu­jí­cí v nákla­ďá­ku, v němž uvíz­ly Xixovy děti.
 3. Zoolog a práv­ník uvízlí v pouš­ti.
 4. Dva vojá­ci boju­jí­cí pro­ti sobě

Příběh začí­ná tím, že dva pyt­lá­ci slo­nů, chro­nic­ky pro­tiv­ný „Big Ben“ Brenner a jeho sym­pa­tic­ký, ale nepří­liš bys­trý pomoc­ník George, pro­jíž­dě­jí oblas­tí, v níž žije Xixův kmen. Xixův syn Xiri a dce­ra Xisa, zvě­da­ví na jejich vozi­dlo, vle­zou do pří­vě­su s cis­ter­nou na vodu a necha­jí se nedob­ro­vol­ně svézt, zatím­co pyt­lá­ci pokra­ču­jí v jízdě. Xixo je násle­du­je pěš­ky, odhod­lán zís­kat své děti zpět.

Dr. Ann Taylorová, mla­dá práv­nič­ka z New Yorku, při­jíž­dí do křo­vi­na­té­ho leto­vis­ka, aby zde před­nes­la před­náš­ku na práv­nic­ké kon­fe­ren­ci. Protože má vol­ný čas, při­jme pozvá­ní mla­dé­ho muže na pro­jížď­ku v dvou­míst­ném dvou­mo­to­ro­vém ultra­leh­kém leta­dle. Jedou za věd­cem dok­to­rem Stephenem Marshallem, kte­ré­mu prá­vě vysí­lač­kou ozná­mi­li, že se musí dosta­vit do leto­vis­ka, odkud dok­tor Taylor prá­vě při­jel, aby ošet­řil zra­ně­né zví­ře, kte­ré našli. Nechá dru­hé­ho pilo­ta, aby hlí­dal jeho vůz a vyba­ve­ní, a vydá se do leto­vis­ka v ultra­li­gh­tu s Ann na palubě, ale nara­zí na nepří­z­ni­vé poča­sí a hava­ru­jí, tak­že uvíz­nou v pouš­ti Kalahari. Navíc se schy­lu­je k vál­ce, zosob­ně­né ztra­ce­ným kubán­ským vojá­kem (Mateo) a jeho angol­ským nepří­te­lem (Timi), kte­ří se opa­ko­va­ně pokou­še­jí vzá­jem­ně zajmout.

Všichni tito lidé se v prů­bě­hu fil­mu setká­va­jí s Xixem a jeho dět­mi. Nakonec děj vyvr­cho­lí tím, že pyt­lá­ci zajmou Xixa, Taylora, Marshalla a oba vojá­ky. Xixovi se je poda­ří zachrá­nit a George, kte­rý je vlast­ně hod­ný chla­pík drže­ný v podru­čí své­ho šéfa, dá Xixovi poky­ny k jeho dětem. Pytláci jsou zaja­ti, oba vojá­ci se poně­kud neo­chot­ně dohod­nou a roze­jdou se bez dal­ší­ho nási­lí, Taylor a Marshall se vrá­tí do civi­li­za­ce (i když ne bez posled­ní trap­né neho­dy), navá­žou milost­ný vztah a Xixo najde své děti.

Zajímavosti

 • Film se natá­čel v roce 1985, ale pre­mi­é­ru měl o 4 roky poz­dě­ji
 • Důležitou roli (zakous­nu­té zví­ře do boty) měl Medojed Kapský
 • Hlavní herec N!xau dostal více než sto­ná­sob­ně vět­ší hono­rář než v prv­ní díle.

Photo © Columbia Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bohové musejí být šílení

 • Bohové musejí být šílení 2

 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
 • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
 • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74277 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55820 KB. | 21.05.2022 - 21:07:08