Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Galerie > Bohéma (TV seriál)

Bohéma (TV seriál)

DSC 0203

Bylo jed­nou jed­no stu­dio na Barrandově, kte­rým pro­šly ději­ny. Patřilo k vůbec nej­mo­der­něj­ším v celé Evropě. Ve fil­mech, kte­ré se tam natá­če­ly, hrá­li veli­ká­ni z Národního diva­dla, komi­ci, kra­sa­vi­ce, lama­či srd­cí. Občas se jelo natá­čet do exte­ri­é­ru a čas­to se vyrá­že­lo do barů, cho­di­lo do kina nebo kon­spi­ro­va­lo v bytech. Ale stu­dio, to byl oprav­do­vý domov. Kdo sem zapa­dl, tomu se nemoh­lo nic stát – ane­bo to aspoň tak vypa­da­lo a dlou­ho si to všich­ni mys­le­li. Jenže pak při­šlo osvo­bo­ze­ní násle­do­va­né zná­rod­ně­ním fil­mu a stu­dio pat­ři­lo lidu. Ale her­cům šlo i nadá­le hlav­ně o fil­mo­vé role... Hitler a Goebbels zbož­ňo­va­li film a vědě­li, že pro masy pra­cu­jí­cích ve váleč­né výro­bě je kino důle­ži­té jako chle­ba a mnoh­dy snad i nahra­dí svo­bo­du. Předpokládali, že na tom­to se s čes­ký­mi fil­ma­ři shod­nou, a nemý­li­li se: kome­die a roman­ce se slav­ný­mi čes­ký­mi her­ci se toči­ly sko­ro až do kon­ce vál­ky jako na běží­cím pásu.

Němci zalo­ži­li spo­leč­nost Pragfilm, kte­rá pohl­ti­la býva­lé AB Barrandov. Investovali do vyba­ve­ní ate­li­é­rů a zaměst­ná­va­li dvě tisí­cov­ky pře­váž­ně čes­kých lidí s cílem natá­čet němec­ké i čes­ké fil­my. Díky tomu na tom byla pová­leč­ná zná­rod­ně­ná kine­ma­to­gra­fie skvě­le. České fil­my pomá­ha­ly udr­žet v pro­tek­to­rá­tu klid a pořá­dek, kon­sta­to­va­li nacis­té. A záro­veň udr­žo­va­li národ­ní pově­do­mí, kon­sta­to­va­li Češi. A tak byli všich­ni spo­ko­je­ní a ruka ruku myla: divá­ci v kině zapo­mí­na­li na drs­nou sku­teč­nost, pro­du­cen­ti vydě­lá­va­li a fil­ma­ři díky šla­pa­jí­cí výro­bě nemu­se­li na prá­ce do Německa. Tito všich­ni neby­li vidět. Vidět ale byli her­ci, jejichž popu­la­ri­ta za pro­tek­to­rá­tu vyle­tě­la jako kome­ta. Jenže se neo­be­šla bez spo­le­čen­ských sty­ků s nacis­ty, a tak vět­ši­na čes­kých hvězd stá­la po vál­ce před lido­vým sou­dem pro kola­bo­ra­ci. Motivem obvi­ně­ní byla čas­to jen závist a špat­né svě­do­mí prá­vě těch divá­ků, kte­ří hvězdám krát­ce před­tím nad­še­ně tles­ka­li. Někteří byli očiš­tě­ni, ale vět­ši­ně to stej­ně nepo­moh­lo. A byli tako­ví, kte­ří klid­ně zra­di­li koho­ko­liv a pro­hlá­si­li coko­liv. Jen aby moh­li hrát dál – i za komu­nis­tů. Prostě vklouz­li z jed­né kola­bo­ra­ce do jiné.

  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • První republika19. června 2018 První republika Videa z natáčení 3. řady seriálu. https://youtu.be/VxilokEwNhc https://youtu.be/opVR2_fBKpI https://youtu.be/LcbcTLP_fZc https://youtu.be/QFfmJkpr_GY https://youtu.be/qbWUeqK-ZsM Posted in Videa
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […] Posted in Články
  • První republika - Galerie fotek19. června 2018 První republika - Galerie fotek Posted in Články
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95675 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53365 KB. | 05.12.2021 - 08:57:46