Kritiky.cz > Krátké recenze > Bod varu (2021)

Bod varu (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

6 let mého živo­ta narva­ných do 90 minu­to­vé­ho fil­mu!

Boiling point je pro mne dá se říct sil­ně cito­vá a nová srdeč­ní zále­ži­tost, kte­rá mi nejen udě­la­la radost, ale vylo­že­ně mě strh­la.

Celý film je nato­čen na jeden záběr, ode­hrá­vá se během jed­no­ho veče­ra během nej­víc ruš­né­ho dne v roce a je to adre­na­li­no­vá, str­hu­jí­cí, stre­su­jí­cí, napí­na­vá, rea­lis­tic­ká, skvě­le zahra­ná a emo­ci­o­nál­ní nálož, ze kte­ré mi bylo úzko i nepří­jem­ně záro­veň. Všechny situ­a­ce jsem pro­žil a něko­li­krát, tak­že jsem ten tlak pro­ží­val spo­leč­ně s hlav­ní­mi hrdi­ny. Stephen Graham hra­je výbor­ně, ale i zby­tek neza­os­tá­vá, kaž­dý zde má ale­spoň jed­nu svou vrchol­nou scé­nu.

V závě­ru jsem lehce dou­fal, že to vygra­du­je ješ­tě více, v hla­vě mě napadlo ješ­tě pár situ­a­cí, co by se moh­lo vyhrotit-posrat, ale i tak jsem spo­ko­jen. Rozhodně ori­gi­nál­ní a netra­dič­ní podí­va­ná, kte­rá by se měla pouš­tět i ve ško­lách.

Příběh 3/5, Akce 0/5, Humor 3/5, Násilí 0/5, Zábavnost 4/5 Hudba 3/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 5/5, Napětí 4/5, Emoce 4/5, Herci 5/5. 9/10.


Podívejte se na hodnocení Bod varu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,36758 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61580 KB. | 01.10.2023 - 00:13:44