Kritiky.cz > Recenze > Bobule

Bobule

Paprsek slun­ce ozá­ří skle­ni­ci s lahod­ným mokem v nata­že­né paži. Vykřesnutá jis­kra pře­sko­čí z vína do oka degusté­ra, kte­rý číši při­tisk­ne k ústům a nápoj, dosud pou­ze zra­ku a čichu laho­dí­cí, nyní pohla­dí i jeho chu­ťo­vé smys­ly…
Pokud vám tako­vý výjev způ­so­bu­je sbí­há­ní slin, pak věz­te že do kin při­chá­zí nový čes­ký film z pro­stře­dí morav­ských vin­ných sklíp­ků, jehož hlav­ní ambi­cí je vás poba­vit.

Mým úko­lem je zase při­sou­dit fil­mu Bobule odpo­ví­da­jí­cí stu­peň kva­li­ty, asi jako onen degustér z úvo­du. Jako zku­še­ný „ochut­ná­vač“ fil­mů se neu­brá­ním poci­tu, že se mi na jazyk dere chuť vel­mi pově­do­má. Bobule jsou totiž, co do nos­né dějo­vé lin­ky, čes­kou kopií fil­mu Dobrý roč­ník. Nechci sahat panu reži­sé­ro­vi Tomáši Bařinovi do svě­do­mí, ale jeho ujiš­tě­ní na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, že podob­nost obou fil­mů je zce­la náhod­ná, mě pří­liš neu­spo­ko­ji­lo. Nu což ale, vždyť Amíci něco podob­né­ho pro­ved­li Svěrákovi s Pearl Harbourem, tak proč jim to teď nevrá­tit?

Věřím také, že porov­ná­vá­ní s Ridleyem Scottem panu reži­sé­ru pod nos pří­liš nepů­jde, stej­ně jako ostat­ním her­cům se zahra­nič­ní­mi celebri­ta­mi. A to přes­to, že výko­ny Kryštofa Hádka, Terezy Voříškové nejsou špat­né. Ale už dost neplod­né kom­pa­ra­tis­ti­ky, ke kte­ré jsem se radě­ji neměl vůbec uchy­lo­vat. Pojďme se radě­ji na film podí­vat neza­ka­le­ný­ma oči­ma a mož­ná se nám v něm poda­ří uvi­dět mís­ty zábav­nou let­ní kome­dii, kte­rá v zápla­vě čes­kých fil­mů před­sta­vu­je pří­jem­ný ost­růvek.

Film je z pro­stře­dí Moravy, tudíž obsa­hu­je bez­po­čet nará­žek na pra­žá­ky, ovšem ani ven­ko­va­né nezů­sta­nou ušet­ře­ni, neboť jejich „vidlác­ký“ způ­sob živo­ta k fórům pří­mo vybí­zí. Druhou věcí, kte­rou je potře­ba vypích­nout je inspi­ra­ce prv­ních dva­ce­ti minut sním­ku eska­pá­da­mi kon­tro­verz­ní­ho Lukáše Kohouta, novo­do­bé­ho Hanzelky bez Zikmunda, zato za stát­ní pení­ze.
Ve sním­ku se vysky­tu­jí také poli­cis­té, z nichž je neu­stá­le tro­pe­na legra­ce, tak­že koho ten­to styl humo­ru ješ­tě po všech kame­ňá­cích neo­mr­zel, může si poš­mák­nout. No a nesmí­me zapo­me­nout, že celý film je také o vínu, tak­že z něj sálá poho­da. A to sta­čí k tomu, proč dělat fil­my, vždyť všech­ny posou­vat lať­ku výše nemu­sí.

Nová čes­ká kome­die s účas­tí řady zná­mých her­ců jako Kryštof Hádek, Václav Postránecký či Tomáš Matonoha. Nechybí ani kame­ňá­kov­ská důcho­do­vá dvoj­ka Lipský – Skopeček. Vtipy o pra­žá­cích, o poli­caj­tech, ale hlav­ně atmo­sfé­ra morav­ských vinic jsou hlav­ní­mi deví­za­mi toho­to fil­mu.


  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • 2Bobule15. srpna 2019 2Bobule 2Bobule jsou dějově volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Vrací se v něm všechny staré známé postavy plus spousta nových tváří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém příběhu […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.26. června 2020 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC. PO MNOHA SKLIZNÍCH… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být občas úmorné, takže […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,02603 s | počet dotazů: 234 | paměť: 52050 KB. | 14.06.2021 - 10:22:10