Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bláznivá bludiště a hledačky

Bláznivá bludiště a hledačky

Bludiste

Celkem 64 bláz­ni­vých hle­da­ček, scho­vá­va­ček a blu­dišť zaba­ví děti od šes­ti let na dovo­le­né, nebo tře­ba na deš­ti­vé odpo­led­ne. Barevné obráz­ky roz­ví­je­jí dět­skou před­sta­vi­vost a moti­vu­jí k vyře­še­ní zadá­ní. 
Bláznivá blu­diš­tě a hle­dač­ky je barev­ná kni­ha seši­to­vé­ho vydá­ní v nepev­né vaz­bě.  Obsahuje 64 úloh, díky nimž se dítě ocit­ne v nej­růz­něj­ších pro­stře­dích. Bloudit tuž­kou bude jako ponor­ka oce­á­nem, aby doplu­lo k vra­ku lodi. Hlemýždi Edovi bude pomá­hat najít ces­tu ke kous­ku dor­tu. S robo­tem Robobem bude malý luš­ti­tel hle­dat deset věcí, kte­ré do obráz­ku, zná­zor­ňu­jí­cí­ho vesmír, roz­hod­ně nepat­ří. Úkoly jsou vět­ši­nou ze svě­ta mimo rea­li­tu, tak tře­ba ten, kdy dítě pomá­há žlu­té­mu pra­sát­ku z Marsu najít ve sple­ti čar, pří­mek a úse­ček jeho nej­ob­lí­be­něj­ší jíd­lo – čer­ve­nou mucho­můr­ku.
Správně vyře­še­nou hle­dač­ku si dítě může ově­řit na násle­du­jí­cí stra­ně, kte­rá zná­zor­ňu­je řeše­ní.
Kladem kníž­ky jsou zají­ma­vé obráz­ky – blu­diš­tě a dále sro­zu­mi­tel­ná zadá­ní úloh. Pochopí je i začí­na­jí­cí čte­ná­ři – prv­ňá­ci. Nudit se s kníž­kou Manfreda Kapmeyera Bláznivá blu­diš­tě a hle­dač­ky ale nebu­dou děti všech tříd prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly.


  • Žánr:hra­cí kníž­ka
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:20.02.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99293 s | počet dotazů: 222 | paměť: 51603 KB. | 26.10.2021 - 22:37:54