Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!

Blade: Trinity - Když se probudí Drákula, tak je jisté, že bude nutné ho zabít!

Blade3

Třetí díl upír­ské­ho fil­mu Blade začí­ná kde­si v syrij­ské pouš­ti, kam par­tič­ka upí­rů při­šla oži­vit... ano Draculu. Tady mu sice říka­jí Drake, zřej­mě aby si ho moh­li upra­vit po svém a nemu­se­li se držet toho, jak má Dracula vypa­dat, ale všich­ni vědí, že Drake je vlast­ně Dracula, tedy spo­leč­ný pře­dek všech upí­rů.

Drake v Sýrii již něko­lik sto­le­tí odpo­čí­vá a není nijak nad­šen, že ho jeho potom­ci vzbu­di­li. Nicméně jim je ocho­ten pomo­ci pro­ti tomu, kdo je tero­ri­zu­je - Blade - polo­vič­ní upír, kte­rý jím být nechce, nená­vi­dí je a svůj vlast­ní rod se sna­ží zpro­vo­dit ze svě­ta. Z počát­ku ale nemá štěs­tí. Omylem zabi­je mla­dí­ka, kte­rý si na upí­ra jen hrál. Co čert nechtěl, celou scé­nu sle­do­va­la, na video nato­či­la a poli­cii pře­da­la upír­ka Danica (Parker Posey). Díky tomu jdou teď po Bladovi nejen upí­ři, ale i FBI. A jak poz­dě­ji zjis­tí­me, tyto dvě ban­dy se tro­chu pře­krý­va­jí.

Jsou tu i jiní lov­ci upí­rů. Partička, kte­rá si říká Nightstalker a kte­rá Bladovi v jed­né nepří­jem­né chví­li zachrá­ní život. Zajímavé je, že o nich Blade dřív nevě­děl. Nicméně se mu pří­liš nezavdě­čí a i když s nimi nako­nec musí spo­lu­pra­co­vat, nemá je moc rád, při­pa­da­jí mu směš­ní, nedo­spě­lí, nezku­še­ní, leh­ko­váž­ní, zkrát­ka mu nese­dí. Nejvíc ho štve Hannibal King (Ryan Reynolds), je nej­vět­ší hláš­kař fil­mu.

Upíři něco chys­ta­jí. Blade o tom nic neví. Členové Nightstalker tuší. Chtějí se zba­vit lidí jed­nou pro vždy. Jak to ale udě­lat, když jsou na jejich krvi závis­lí? Proč je ale lovit, když by se dali tře­ba pěs­to­vat a jenom dojit? Upíři jsou plně při­pra­ve­ni Blada zni­čit a sku­teč­ně to s ním už chví­le­ma nevy­pa­dá dob­ře. S pomo­cí Nightstalkerů však nako­nec zví­tě­zí a upí­ři jsou defi­ni­tiv­ně pora­že­ni.

Svižná a rela­tiv­ně drs­ná hud­ba, pro­vá­ze­jí­cí vět­ši­nu akč­ních scén, sice dává fil­mu spád a akč­ní scé­ny zdů­raz­ňu­je, bohu­žel je ale cel­kem pri­mi­tiv­ní, bez fan­ta­zie a hlav­ně stá­le stej­ná. Jiný hudeb­ní žánr by se asi hodil lépe.

Celkem zají­ma­vý nápad byli psí upí­ři. Sice mi při­pa­da­li spíš jako vetřel­ci než upí­ři, ale vhle­dem k tomu, že se tam mih­li jen dva­krát, bylo to pěk­né zpes­t­ře­ní. Už vím co mi při­po­mí­na­li: naka­že­né psy z fil­mu Věc (lespoň tla­mou).

Proti před­cho­zím dílům je Blade: Trinity sla­bý odvá­rek. Co ale čekat od tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho fil­mu? Jednou holt inven­ce dojít musí, aby už niko­ho nena­padlo točit dal­ší díl. I když závěr fil­mu si pro něj pro­stor nechá­vá.


Photo © 2004 New Line Cinema

Části seriálu:  Blade


  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 14. dubna 2021 Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí jako osvěžující balzám. Ne, že by nebyl dostatek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Free Guy - Recenze - 65%16. srpna 2021 Free Guy - Recenze - 65% Free World, Free City a v něm Free Guy. Lépe řečeno pouze Guy (Ryan Reynolds), chlápek průměrný, obyčejný až praští a nadšený ze svého podivného života. Guy je totiž prostý bankovní […] Posted in Filmové recenze
  • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Zabiják & bodyguard14. května 2021 Zabiják & bodyguard O tom, jakou prací se živí zabiják a co dělá bodyguard, většina lidí ví. Úkolem zabijáka je najít a zlikvidovat určitou osobu, pokud možno co nejrychleji. Naopak bodyguard má na starosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jigsaw - Jigsaw se vrací poosmé a je to pořád celkem dobré.18. dubna 2021 Jigsaw - Jigsaw se vrací poosmé a je to pořád celkem dobré. Hororů se do našich kin tolik nedostane, ale jsou některé, které se k nám dostat musí. A jsou některé, na něž se člověk skutečně těší. I když už je dávno po premiéře, byl to právě snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • The United States vs. Billie Holiday26. března 2021 The United States vs. Billie Holiday Billie Holiday (Andra Day) se během své kariéry stane terčem Federálního ministerstva pro narkotika v tajné operaci, kvůli kontroverzní písni „ Strange Fruit „, která je z dnešního pohledu […] Posted in Filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kráčející skála - The Rock rulezzz!10. března 2021 Kráčející skála - The Rock rulezzz! Chris Vaughn strávil ve výcviku speciálních jednotek velkou část života a nyní se po osmi letech vrací do svého rodného maloměsta. Jaké je však jeho překvapení, když zjišťuje, že tady […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58846 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53591 KB. | 20.09.2021 - 04:04:10