Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

Battle

Nový Transformeři? No nevím, pros­tě se svět zbláz­nil a fil­mo­ví pro­du­cen­ti vymys­le­li dal­ší ždí­má­ní peněz fil­mo­vých fanouš­ků. Hlavně Američanů, kte­ří mají svo­jí hrdost a jsou šťast­ní, když pěk­ní ame­rič­tí hoši udě­la­jí pěk­né ame­ric­ké věci, hlav­ně pora­zí ame­ric­ké nepří­te­le, hlav­ně mimo­zemš­ťa­ny.

Ano, svět se oprav­du zbláz­nil a občas ame­ric­kou nátu­ru oprav­du nesná­ším, když udě­lá pou­ze jed­no­du­ché hry lodě film o tom, jak hez­ký hoši porá­ží zlo. Tou adap­to­va­nou hrou jsou lodě, kte­ré, jak všich­ni v Čechách zná­me, se hra­jí pou­ze na kos­tič­ko­va­ném papí­ru. I já jsem se je hrál, pro­to­že pra­vi­dla jsou veli­ce jed­no­du­chá. Tak jako papí­ro­vá ver­ze hry je i fil­mo­vé ver­ze hry napros­to jed­no­du­chou pre­zen­ta­cí ame­ric­ké pova­hy.

Americký reži­sér Peter Berg, kte­rý se vrá­til opět k akč­ní­mu fil­mu, po Hancockovi a Království se zno­vu vrá­til k ame­ric­ké obdo­bě dnu nezá­vis­los­ti. Je oprav­du vidět sna­ha pro­du­cen­tů dávat reži­sé­ro­vi, kte­rý je úspěš­ný a umí pro­sla­vit Ameriku, zno­vu nové úko­ly, jak sobě i ostat­ním doká­zat, že Amerika je oprav­du tím správ­nou zemí pro poráž­ku ostat­ních.

Jednoduchá záplet­ka, kdy zemi navští­ví mimo­zemš­ťa­ni a pátý kolo u vozu (hlav­ní posta­va) umí posta­vit zlým pro­tiv­ní­ků a zni­čit, i když se to na prv­ní pohled nezdá. Všichni, kte­ří ho můžou pře­chyt­ra­čit a být lep­ší než on, tak jsou buď­to mrt­ví, jako jeho úspěš­něj­ší bra­tr, nebo jsou zasta­ve­ni na okra­ji a nemů­žou do boje zasáh­nout.  Nejen, že boju­je o svo­jí čest, ale o svo­jí hol­ku, model­ku, ale o prá­ci, ale také pro své­ho budou­cí­ho tchá­na, kte­rá je „mimo­cho­dem“ armád­ní gene­rál.

Potom je veli­ce trap­ná záplet­ka s Japonským spo­lu­bo­jov­ní­kem, ke kte­ré­mu nako­nec hlav­ní posta­va zís­ká úctu, přes­to­že na něj zpr­vu veli­ce ****.

Když to vez­mu kolem a kolem, těž­ko je říct o tom fil­mu něco dob­ré­ho. Ani je dob­ře nato­čen, ale mno­ho věcí mi bylo ke smí­chu, jak her­ci, kte­ří tam tak sto­jí (Taylor Kitsch - John Carter: Mezi dvě­ma svě­ty, Brooklyn Decker - model­ka) jako kdy­by nevě­dě­li co dělat. Vůbec se mi nelí­bil soun­d­track, kte­rý vlast­ně ani nebyl, pro­to se pou­ži­lo mno­ho pís­ní, kte­ré uka­zo­va­li ame­ric­kou nála­du.  Potom tri­ky, kte­ré sice byly dost zají­ma­vé a reál­né, ale v někte­rých oka­mži­cích nebyl obraz vůbec čis­tý a při­po­mí­nal mi špat­né ama­tér­ské fil­my, kte­ré se sna­ží o skry­tí nekva­lit­ních tri­ků v zrně­ní. Potom hlav­ní posta­vy mimo­zemš­ťa­nů mi při­po­mí­na­li recyklo­va­né posta­vy z fil­mů „Já Legenda“.

Potom pře­stá­vám chá­pat, proč mají v tom­to fil­mů hrát slav­ní her­ci, kte­ří evi­dent­ně mají i na lep­ší fil­my. Jmenovitě Liam Neeson, kte­rý věč­ně nemá na nájem, potom Peter MacNicol, kte­ré­ho zná­me jako Američana z Beana, či inge­lit­gent­ní­ho pro­fe­so­ra ze seri­á­lu Numb3rs a Krotitelů duchů.

Suma sumá­rum, pokud chce­te jít na typic­ky jed­no­du­chý ame­ric­ký film, tak Bojová Loď je lep­ší, než Transformeři, ale pro mě ten film není, je moc jed­no­du­chý a někte­rým pasá­žím jsem se napros­to smál.

Recenze napsá­na: 23. 4. 2012

 • Mistr - Poslední spolupráce P. T. Andersona s hercem P. S. Hoffmanem.4. září 2020 Mistr - Poslední spolupráce P. T. Andersona s hercem P. S. Hoffmanem. USA, začátek 50. let. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a snaží se začlenit do běžného života. Jedním z nich je i Freddie Quell (Joaquin Phoenix), který se […] Posted in Retro filmové recenze
 • Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%29. července 2021 Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před londýnskou akademickou obcí obhájit expedici do Amazonské džungle, kde se podle dávné pověsti z dob […] Posted in Filmové recenze
 • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
 • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
 • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
 • Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň16. července 2021 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň Novozélanďan Andrew Adamson natočil fantastický příběh podle předlohy Angličana C. S. Lewise – příběh, jenž je kombinací Pána prstenů a Harryho Pottera s nádechem rádoby moralizování, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Legenda o Tarzanovi6. června 2021 Legenda o Tarzanovi Zbrusu nový příběh o nejslavnějším opičím muži všech dob je rozhodně zajímavým zjevením současné kinematografie, ale v některých aspektech docela nezvládá konkurovat současné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Mortal Kombat28. dubna 2021 Mortal Kombat Zatímco situace ve filmovém průmyslu je zatím poněkud nejistá a nabídka v kinech a na streamovacích platformách je poněkud proměnlivá na základě aktuálních prognóz (stačí se podívat na […] Posted in Filmové recenze
 • Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.24. dubna 2021 Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry. Po bývalém šampiónovi MMA Coleovi (Lewis Tan) začne jít čaroděj Shang Tsung (Chin Han) ze světa Outworld kvůli jeho dračímu tetování, které má od narození. Cole se dostane do chrámu lorda […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Je to pros­tě pocta ame­ric­kým námoř­ní­kům, pro­to mís­ty poně­kud div­né sko­ky a návrat k tech­ni­ce 40. let. A sku­teč­ní býva­lí námoř­ní­ci tam také (nepří­liš dob­ře) hra­jí. Ale je to solid­ně a zají­ma­vě udě­la­ný akč­ní film. Za mě 4 hvězdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07863 s | počet dotazů: 242 | paměť: 54147 KB. | 02.08.2021 - 02:41:31