Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Biografie Cate Blanchett

Biografie Cate Blanchett

Catherine Elise Blanchett se naro­di­la 14. květ­na 1969 v Jessie McPherson nemoc­ni­ci v Melbourne jako dce­ra texaské­ho námoř­ní­ho důstoj­ní­ka Roberta Blanchetta a Melbournské uči­tel­ky June Blanchettové. Když bylo Cate deset let tak její otec v 40 letech zemřel na srdeč­ní pří­ho­du....

Cate Blanchett

 Catherine Elise Blanchett se naro­di­la 14. květ­na 1969 v Jessie McPherson nemoc­ni­ci v Melbourne jako dce­ra texaské­ho námoř­ní­ho důstoj­ní­ka Roberta Blanchetta a Melbournské uči­tel­ky June Blanchettové. Když bylo Cate deset let tak její otec v 40 letech zemřel na srdeč­ní pří­ho­du. Tato udá­lost Cate pozna­me­na­la do dneška a odmí­tá o této ztrá­tě mlu­vit. Cate má dva sou­ro­zen­ce Boba a Genevieve.

 Cate stu­do­va­la Malbournskou meto­dis­tic­kou dív­čí ško­lu, kde byla hlav­ní pro­ta­go­nist­kou v herec­kém krouž­ku. Osud pokra­čo­val na uni­ver­zi­tě v Melbournu, kde stu­do­va­la  obor výtvar­né umě­ní. Studium ovšem nedo­kon­či­la a roz­hod­la se ces­to­vat, aby dosta­la pra­xi a moh­la se roz­hos­nout pro správ­nou kari­é­ru. První ces­to­va­tel­skou zastáv­kou byla Anglie a když jí vypr­še­lo vízum tak odle­tě­la do Egypta, kde dosta­la nma­bíd­ku v boxér­ském fil­mu. Protože potře­bo­va­la pení­ze, tak nabíd­ku při­ja­la. Tato mož­nost jí tak chyt­la, že se roz­hod­la vrá­tit do Melbourne a jít se zapsat Sydneyského pres­tiž­ní­ho národ­ní­ho insti­tu­tu Dramatics Arts(NIDA).

 Po  dokon­če­ní stu­dia v roce 1992 zača­la půso­bit v diva­del­ním spol­ku Sydney Theatre Company. Její prv­ní hlav­ní role byla ve hře Oleanna. Celosvětovou popu­la­ri­tu si zajis­ti­la v roce 1998 rolí  Elizabeth ve výprav­ném his­to­ric­kém fil­mu Královna Alžběta. Za tuto roli zís­ka­la British Academy Award, Golden Globes a nomi­na­ci na Oscara. Další význam­nou toli dosta­la ve vele­ú­spěš­ném fil­mu Talentovaný pan Ripley, kde hrá­la po boku Matta Damona a Juda Lawa. Největší úspěch zazna­me­nal v mega­fil­mech Pán prs­te­nů - Společenstvo prs­te­nu a Pán prs­te­nů - Dvě věže, kde hrá­la po boku Orlanda Blooma, Liv Tyler a Elijaha Wooda. Momentálně jde do kin její posled­ní film Letec, kde hra­je po boku Kate Beckinsale a Leonarda DiCapria.

 Cate se v roce 1997 vda­la za Andrewa Uptona, se kte­rým má syna Dashiella Johna Uptona.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,22738 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55935 KB. | 23.05.2022 - 17:38:11